Nastavení Androidu a aplikace TalkBack

Zařízení Android můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašim potřebám a preferencím. Tato stránka popisuje několik nastavení, která vám pomohou usnadnit používání zařízení Android a aplikace TalkBack.

Krok 1: Zjistěte, jaké možnosti přizpůsobení jsou k dispozici

Změna obvyklých předvoleb v Rychlém nastavení

Panel Rychlé nastavení obsahuje některá často používaná nastavení zařízení, jako jsou například režim Letadlo, Bluetooth a hlasitost.

 • Když je zařízení uzamknuto: Přejeďte po obrazovce dvěma prsty shora dolů.
 • Když je zařízení odemknuto: Dvakrát za sebou přejeďte po obrazovce dvěma prsty shora dolů.

Změna všech nastavení v aplikaci Nastavení

Aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení lze otevřít několika způsoby:

 • Na ploše pomocí prozkoumání dotykem najděte položku Aplikace a dvojitým klepnutím ji otevřete. Na obrazovce Aplikace najděte Nastavení a dvojitým klepnutím tuto aplikaci otevřete. Aplikace jsou obvykle uvedeny v abecedním pořadí.
 • Pokud jste v zařízení zapnuli funkci „Ok Google“, můžete aplikaci Nastavení otevřít hlasovými příkazy. Stačí říci „Ok Google“, počkat, až tón indikuje, že je hlasové vyhledávání aktivní, a poté říci „Otevřít Nastavení“. Přečtěte si, jak zapnout příkaz „Ok Google“.
 • Na panelu Rychlé nastavení, který byl popsán výše, pomocí prozkoumání dotykem najděte položku Nastavení a dvojitým klepnutím tuto aplikaci otevřete.

Rychlá změna nastavení aplikace TalkBack pomocí snímače otisků prstů

Tato možnost je dostupná v zařízeních vybavených snímačem otisků prstů na platformě Android 8.0 a novější.

Chcete-li pomocí snímače otisků prstů v zařízení Android rychle změnit nastavení aplikace TalkBack, zapněte nástroj pro výběr.

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack.
 3. Vyberte Nastavení a potom Nástroj pro výběr.
 4. V horní části zapněte Nástroj pro výběr.
 5. Volitelné: Změňte nastavení, která jsou k dispozici v nástroji pro výběr.

Použití nástroje pro výběr:

 1. Přejetím prstem nahoru a dolů po snímači otisků prstů přepnete mezi těmito nastaveními aplikace TalkBack: Rychlost řeči, Výřečnost, Navigace a Zeslabení zvuku.
 2. Hodnotu nastavení změníte přejetím nahoru a dolů po dotykové obrazovce.

Krok 2: Upravte nastavení přístupnosti

Používání aplikace TalkBack můžete upravit pomocí následujících nastavení.

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost.
 3. Najděte možnost Automatické otočení obrazovky a deaktivujte ji. Otočení obrazovky může přerušit mluvenou zpětnou vazbu.
 4. Najděte možnost Vypínač ukončí hovor a deaktivujte ji. Když je toto nastavení zapnuto, můžete ukončit hovor stisknutím vypínače na zařízení.

Krok 3: Upravte nastavení klávesnice

Chcete-li v aplikaci TalkBack dosáhnout nejlepšího uživatelského dojmu, doporučujeme přizpůsobit nastavení klávesnice. Pokud máte zařízení v angličtině, použijte Klávesnici Google. U jiných jazyků možná budete potřebovat jinou klávesnici.

Zjištění používané klávesnice:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Systém a poté Jazyk a vstup.
 3. V sekci Klávesnice a zadávání zkontrolujte virtuální klávesnici.

Chcete-li stáhnout jinou klávesnici, přejděte na Google Play.

Krok 4: Upravte nastavení aplikace TalkBack

Otevření nastavení aplikace TalkBack:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack.
 3. Vyberte Nastavení.
 4. Zkontrolujte a aktualizujte libovolná následující nastavení.

Zatřesením spustit kontinuální čtení

Aplikace TalkBack má nastavení, které umožňuje spustit kontinuální čtení textu zatřesením zařízením. Tato zkratka může být užitečná ke čtení dlouhého dokumentu, e-mailu nebo webové stránky až do konce.

Chcete-li tuto funkci změnit, v nastavení aplikace TalkBack aktivujte možnost Zatřesením spustit kontinuální čtení. Můžete si vybrat z několika různých úrovní intenzity: Velmi lehké, Lehké, Střední, Důrazné, Velmi důrazné. Doporučujeme vám vyzkoušet dvě nebo tři různá nastavení a vybrat si to, které je pro vás a vaše zařízení nejlepší.

Další možnost, jak spustit kontinuální čtení, je následující: přejetím prstem dolů a poté vpravo otevřete globální kontextovou nabídku a vyberte Číst od další položky nebo Číst shora. Další informace o globálních a místních kontextových nabídkách

Změna hlasitosti aplikace TalkBack

Android má různé úrovně hlasitosti pro různé zdroje zvuku. Chcete-li změnit hlasitost aplikace TalkBack při přehrávání médií, umístěte prst na dotykovou obrazovku a stiskněte tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Změna hlasitosti zvukových signálů

V závislosti na použitém modulu pro převod textu na řeč může být potřeba upravit hlasitost zvukových signálů aplikace TalkBack. Hlasitost zvukových signálů můžete změnit v sekci Nastavení další zpětné vazby pomocí možnosti Hlasitost zvuku. Pokud jsou například zvukové signály aplikace TalkBack příliš hlasité, můžete jejich hlasitost nastavit na 50 % hlasitosti.

Zeslabení zvuku (zvýraznění zvuku řeči)

Nechcete-li, aby bylo sdělení aplikace TalkBack přehlušeno jinými zdroji zvuku (např. hudbou nebo videi), můžete v nastavení aplikace TalkBack zapnout Zeslabení zvuku. Když je toto nastavení zapnuto, během hlasové komunikace aplikace TalkBack se sníží hlasitost ostatních zvuků.

Volitelné: Změna jazyka aplikace TalkBack

Mezi jazyky převodu textu na řeč nainstalovanými do zařízení můžete přepínat.

Postup instalace jazyků:

 1. Otevřete globální kontextovou nabídku přejetím prstem dolů a doprava. (V nastavení aplikace TalkBack můžete vybrat jiné gesto.)
 2. Zvolte Nastavení převodu textu na řeč
 3. Vyberte Nastavení a potom Nainstalovat hlasová data.
 4. V seznamu vyberte jazyk.
 5. Vyberte ovládací prvek pro stažení.

Chcete-li během používání aplikace TalkBack přepínat mezi jazyky, můžete použít některou z těchto možností:

 • Otevřete globální kontextovou nabídku přejetím prstem dolů a doprava. Vyberte Jazyky.
 • Pokud se zařízením používáte fyzickou klávesnici, stiskněte klávesy Alt + Ctrl + L.
 • Přiřaďte k položce Jazyky nějaké gesto. Přejděte do Nastavení aplikace TalkBack a zvolte Gesta.

Všechna dostupná nastavení aplikace TalkBack