Kleurcorrectie

Deze informatie is alleen van toepassing op apparaten met Android 5.0 en hoger.

Met de instelling voor kleurcorrectie kan uw apparaat compenseren voor kleurenblindheid.

Ga als volgt te werk om kleurcorrectie in of uit te schakelen:

  1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Kleurcorrectie.
  2. Stel de schakelaar in op de positie 'Aan' of 'Uit'.
  3. Als u de kleurcorrectiemodus wilt wijzigen, selecteert u 'Correctiemodus' en kiest u vervolgens een van de volgende opties:
    • Deuteranomalie (rood-groen)
    • Protanomalie (rood-groen)
    • Tritanomalie (blauw-geel)

Kleurcorrectie is momenteel een experimentele functie, dus deze werkt mogelijk niet overal correct op uw apparaat.