Brug TalkBack-bevægelser

TalkBack-bevægelser hjælper dig med at navigere og udføre hyppige handlinger på din Android-enhed. 

Bevægelser med én finger og bevægelser med flere fingre

 • Bevægelser med én finger kan anvendes på alle enheder.
 • Bevægelser med én finger og med flere fingre kan anvendes på opdaterede Android R-, Pixel 3- og andre OEM-enheder som f.eks. Samsung Galaxy.

Du kan tjekke, om din enhed understøtter bevægelser med flere fingre, når TalkBack er aktiveret, ved at trykke med tre fingre.

 • Hvis TalkBack-menuen vises: Din enhed understøtter både bevægelser med flere fingre og bevægelser med én finger.
 • Hvis TalkBack-menuen ikke vises: Din enhed understøtter kun bevægelser med én finger. Åbn TalkBack-menuen ved at stryge nedad og derefter til højre eller stryge opad og derefter til højre.

Naviger på skærmen

Version 9.1 og nyere
Handling Bevægelse med én finger Bevægelse med flere fingre
Gå til det næste element på skærmen Højre --
Gå til det forrige element på skærmen Venstre

--

Tryk for at høre: Oplæser elementet under din finger Træk en finger hen over skærmen --
Vælg et element Tryk --
Gå til næste indstilling for oplæsning Op og så ned Stryg nedad med 3 fingre
Gå til forrige indstilling for oplæsning Ned og så op Stryg opad med 3 fingre
Skift værdien for et element, der er valgt i indstillingerne for oplæsning Op eller ned --

Gå til næste element

 • Følger indstilling for indstillinger for oplæsning
Ned --

Gå til forrige element

 • Følger indstilling for indstillinger for oplæsning
Op --
Læs fra næste -- Tryk tre gange med 2 fingre
Aktivér skærmsøgning Til venstre og så ned --
Forstørrelsesindstillinger Tryk tre gange --
Version 8.2 og ældre
Handling Bevægelse
Gå til det næste element på skærmen Højre
Gå til det forrige element på skærmen Venstre
Tryk for at høre: Oplæser elementet under din finger Træk en finger hen over skærmen
Vælg et element Tryk
Gå til de næste indstillinger for oplæsning Op og så ned
Gå til de forrige indstillinger for oplæsning Ned og så op
Skift værdien for et element, der er valgt i indstillingerne for oplæsning Op eller ned

Gå til næste element

 • Følger indstilling for indstillinger for oplæsning
Ned

Gå til forrige element

 • Følger indstilling for indstillinger for oplæsning
Op
Læs fra næste --
Aktivér skærmsøgning Til venstre og så ned
Forstørrelsesindstillinger Tryk tre gange

Rul på skærmen

Version 9.1 og nyere
Handling Bevægelse Bevægelse med flere fingre
Rul op eller ned Stryg opad eller nedad med 2 fingre --
Rul til venstre eller højre Stryg til venstre eller højre med 2 fingre --
Version 8.2 og ældre
Handling Bevægelse
Rul op eller ned Stryg opad eller nedad med 2 fingre
Rul til venstre eller højre Stryg til venstre eller højre med 2 fingre

Gør noget med et element, der er fokus på

Version 9.1 og nyere
Handling Bevægelse
Aktivér Tryk to gange
Tryk længe på det element, der er fokus på Tryk to gange, og hold fingeren nede

Flyt skyderen op

 • Som lydstyrke
Op eller til højre og derefter til venstre

Flyt skyderen ned

 • Som lydstyrke
Ned eller til venstre og derefter til højre
Version 8.2 og ældre
Handling Bevægelse
Aktivér Tryk to gange
Tryk længe på det element, der er fokus på Tryk to gange, og hold fingeren nede

Flyt skyderen op

 • Som lydstyrke
Op eller til højre og derefter til venstre

Flyt skyderen ned

 • Som lydstyrke
Ned eller til venstre og derefter til højre

Android-standardbevægelser

Version 9.1 og nyere
Handling Bevægelse Bevægelse med flere fingre
Start Op og så til venstre Når navigation med bevægelser er aktiveret, kan du stryge opad med 2 fingre fra bunden af skærmen
Tilbage Ned og så til venstre Når navigation med bevægelser er aktiveret, kan du stryge fra venstre eller højre side af skærmen med 2 fingre
Seneste (appskifter) Til venstre og så op Når navigation med bevægelser er aktiveret, kan du stryge opad med 2 fingre fra bunden af skærmen og holde fingrene nede
Vis notifikationer

Til højre og så ned

 • Du kan også stryge nedad fra toppen af skærmen med 2 fingre.
Stryg nedad fra toppen af skærmen med 2 fingre
Vis Kvikmenu Stryg nedad med 2 fingre, mens en notifikation er åben --
Afvis notifikationer Ned og så til venstre Stryg opad med 2 fingre fra bunden af skærmen
Åbn appsektionen Stryg opad med 2 fingre på startskærmen --
Version 8.2 og ældre
Handling Bevægelse
Start Op og så til venstre
Tilbage Ned og så til venstre
Seneste (appskifter) Til venstre og så op
Vis notifikationer

Til højre og så ned

 • Gå til note nedenfor
Vis Kvikmenu Stryg nedad med 2 fingre, mens en notifikation er åben
Afvis notifikationer Ned og så til venstre
Åbn appsektionen Stryg opad med 2 fingre på startskærmen

Administrer TalkBack

Version 9.1 og nyere
Handling Bevægelse Bevægelse med flere fingre
Sæt oplæsning på pause, eller genoptag -- Tryk med 2 fingre
Start eller stop medier -- Tryk to gange med 2 fingre
Besvar eller afslut et opkald -- Tryk to gange med 2 fingre
TalkBack-menu Ned og så til højre Tryk med 3 fingre
Afprøv bevægelser -- Tryk med 4 fingre
Hjælp til TalkBack -- Tryk to gange med 4 fingre
Vis eller skjul menuen Hjælpefunktioner, hvis du har aktiveret den Når navigation med bevægelser er aktiveret, kan du stryge opad med 2 fingre fra bunden af skærmen Når navigation med bevægelser er aktiveret, kan du stryge opad med 3 fingre fra bunden af skærmen

Gå til næste

 • Når du bruger bevægelsen gå til næste, fortolker systemet den næste bevægelse, som om TalkBack er deaktiveret. Hvis du f.eks. stryger med én finger fra toppen af skærmen, får du vist notifikationspanelet.
-- Tryk to gange med 4 fingre, og hold fingrene nede
Kopiér tekst i element, der er fokus på -- Tryk to gange med 3 fingre
Version 8.2 og ældre
Handling Bevægelse
Sæt oplæsning på pause, eller genoptag --
Start eller stop medier --
Besvar eller afslut et opkald --
TalkBack-menu Ned og så til højre
Afprøv bevægelser --
Hjælp til TalkBack --

Vis eller skjul menuen Hjælpefunktioner

 • Hvis du har aktiveret den
Når navigation med bevægelser er aktiveret, kan du stryge opad med 2 fingre fra bunden af skærmen

Gå til næste

 • Når du bruger bevægelsen gå til næste, fortolker systemet den næste bevægelse, som om TalkBack er deaktiveret. Hvis du f.eks. stryger med én finger fra toppen af skærmen, får du vist notifikationspanelet.
--
Kopiér tekst i element, der er fokus på --

Rediger og vælg tekst

Version 9.1 og nyere
Handling Bevægelse Bevægelse med flere fingre
Start eller afslut markeringstilstand -- Tryk to gange med 2 fingre, og hold fingrene nede
Kopiér den markerede tekst -- Tryk to gange med 3 fingre
Klip, mens du er i markeringstilstand -- Tryk to gange med 3 fingre, og hold fingrene nede
Indsæt -- Tryk tre gange med 3 fingre
Version 8.2 og ældre
Handling Bevægelse
Start eller afslut markeringstilstand --
Kopiér den markerede tekst --
Klip, mens du er i markeringstilstand --
Indsæt --

Tip! Når du bruger TalkBack på din Android-enhed, ændres de fleste bevægelser med én finger til bevægelser med to fingre. Når TalkBack er aktiveret, kan du f.eks. rulle med to fingre, men når TalkBack er deaktiveret, kan du rulle med én finger.

Tilpas TalkBack-bevægelser

Du kan tildele de fleste TalkBack-bevægelser til de fleste handlinger. Du kan f.eks. tildele bevægelsen at stryge ned til indstillingen "Næste". Du kan også nulstille tildelinger til standardindstillingerne.

Vigtigt! Bevægelser med to fingre kan ikke gentildeles.

Sådan tilpasser du bevægelser:

 1. Åbn TalkBack-menuen.
  • På enheder med bevægelser med flere fingre: Tryk med tre fingre. Du kan også stryge nedad og derefter til højre i én bevægelse.
  • På enheder uden bevægelser med flere fingre (Android R-enheder, der ikke er opdateret med TalkBack 9.1, og ældre): Stryg nedad og derefter til højre i én bevægelse.

Tip! Hvis din Android-enhed har en fingeraftrykslæser, kan du bruge fingeraftryksbevægelser med TalkBack. Vælg TalkBack-indstillinger efterfulgt af Tilpas bevægelser. Vælg den bevægelse, du vil tildele en anden handling. Vælg den handling, du vil tildele bevægelsen.

Handlinger, du kan vælge

Grundlæggende navigation
 • Tryk
 • Tryk, og hold nede
 • Forrige element
 • Næste element
 • Fokuser på første element på skærmen
 • Fokuser på sidste element på skærmen
 • Rul tilbage
 • Rul fremad
 • Rul op
 • Rul ned
 • Rul til venstre
 • Rul til højre
Systemhandlinger
 • Start
 • Tilbage
 • Seneste (appskifter)
 • Notifikationer
 • Kvikmenu
 • Alle apps
 • Genvej til hjælpefunktioner
 • Hold genvejen til hjælpefunktioner nede
Læsning
 • Læs fra toppen
 • Læs fra det næste element
 • Sæt oplæsning på pause, eller genoptag
 • Aktivér eller deaktiver TalkBack-lyd
 • Skift det sprog, der tales
Menu og styring
 • Åbn TalkBack-menu
 • Forrige indstilling for oplæsning
 • Næste læsemenu
 • Flyt navigationsfokus tilbage, eller flyt indstilling for oplæsning opad
 • Flyt navigationsfokus videre, eller flyt indstilling for oplæsning nedad
Tekstredigering
 • Start eller afslut markeringstilstand
 • Kopiér
 • Klip
 • Indsæt
 • Vis redigeringsmuligheder
 • Skift til brailletastatur
Andet
 • Afspil eller sæt medie på pause
 • Start stemmekommando
 • Skærmsøgning
 • Gå til næste bevægelse
 • Vis tilpassede handlinger
 • Åbn selvstudie
 • Afprøv bevægelser

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du kontakte Googles support for brugere med nedsat funktionsevne.

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
717068
false