Používání gest aplikace TalkBack

Gesta aplikace TalkBack umožňují rychlou navigaci v zařízení Android.

V aplikaci TalkBack jsou k dispozici tři typy gest: základní gesta, gesta „tam a zpět“ a gesta do L. U všech gest používejte jeden pohyb, ustálenou rychlost a neměnný tlak prstu.

Základní gesta

Akce

Gesto

Přejít k další položce na obrazovce Přejetí doprava
Přejít k předchozí položce na obrazovce Přejetí doleva
Přepínání typů nastavení navigace Přejetí prstem nahoru nebo dolů
Vybrat zaměřenou položku Dvojité klepnutí

Gesta „tam a zpět“

Akce

Přejetí prstem

Přejít na první položku na obrazovce Nahoru a pak dolů
Přejít na poslední položku na obrazovce Dolů a pak nahoru
Posun vpřed
(pokud jste na stránce, která zabírá více než jednu obrazovku)
Doprava a pak doleva
Posun zpět
(pokud jste na stránce, která zabírá více než jednu obrazovku)
Doleva a pak doprava
Přesunout posuvník nahoru
(například ovládání hlasitosti)
Doprava a pak doleva
Přesunout posuvník dolů
(například ovládání hlasitosti)
Doleva a pak doprava

Gesta zadávaná pod úhlem

Tato gesta se skládají ze dvou pohybů v podobě přejetí prstem do pravého úhlu. Například výchozí gesto pro přechod na plochu je přejetí nahoru a poté vlevo v úhlu 90 stupňů.

Akce

Přejetí prstem

Domů Nahoru a pak doleva
Zpět Dolů a pak doleva
Přehled Doleva a pak nahoru
Oznámení Doprava a pak dolů
(viz poznámka níže)
Přímé vyhledávání Doleva a pak dolů
Otevřít místní kontextovou nabídku Nahoru a pak doprava
Otevřít globální kontextovou nabídku Dolů a pak doprava

Poznámka: Gesto Oznámení (doprava a pak dolů) je k dispozici pouze v některých verzích aplikace TalkBack. Pokud vám toto gesto nefunguje, otevřete panel oznámení přejetím dvěma prsty dolů z horního okraje obrazovky.

Tip: Gesta dvěma prsty

Ve všech gestech aplikace TalkBack se používá jeden prst. Pokud na obrazovce klepnete nebo zadáte gesto pouze jedním prstem, bude rozpoznáno jen aplikací TalkBack.

Když použijete dva nebo více prstů, zadáte tím příkaz přímo aplikaci, se kterou pracujete (nikoli aplikaci TalkBack). Můžete například posouvat zobrazení přetahováním dvou prstů.

V některých aplikacích lze zobrazení přiblížit stažením dvou prstů nebo oddálit roztažením dvou prstů. Tato gesta fungují normálně, i když je aplikace TalkBack zapnutá, protože využívají dva prsty.

Tip: Přizpůsobení gest aplikace TalkBack

V případě gest jedním prstem uvedených výše můžete ponechat nastavená výchozí gesta, nebo gestům přiřadit nové akce.

Přiřazení jiných akcí gestům:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack.
 3. Vyberte Nastavení a potom Gesta.
 4. Vyberte gesto, kterému chcete přiřadit novou akci.
  • Poznámka:: Pokud je zařízení Android vybaveno snímačem otisků prstů, můžete v aplikaci TalkBack využívat gesta otisku prstu.
 5. Vyberte akci, kterou ke gestu chcete přiřadit. Kromě akcí uvedených v tabulkách výše můžete ke gestům přiřadit také tyto akce:
  • Otevřít rychlá nastavení
  • Čtení shora
  • Čtení od další položky
  • Zobrazit akce
  • Upravování
  • Jazyky
  • Kliknutí