Používání gest aplikace TalkBack

Pomocí gest aplikace TalkBack můžete v zařízení Android navigovat a provádět časté úkony.

Gesta jedním prstem a několika prsty

 • Gesta jedním prstem jsou k dispozici ve všech zařízeních.
 • Gesta jedním prstem a několika prsty jsou k dispozici v aktualizovaných zařízeních Android R, telefonech Pixel 3 a dalších zařízeních OEM, jako je například Samsung Galaxy.

Pokud chcete zkontrolovat, zda vaše zařízení podporuje gesta několika prsty, klepněte třemi prsty, když je aplikace TalkBack zapnutá.

 • Pokud se zobrazí nabídka TalkBack: Zařízení podporuje gesta několika prsty i gesta jedním prstem.
 • Pokud se nabídka TalkBack nezobrazí: Zařízení podporuje pouze gesta jedním prstem. Nabídku TalkBack otevřete přejetím prstem dolů a doprava nebo nahoru a doprava.

Navigace na obrazovce

Verze 9.1 a vyšší
Akce Gesto jedním prstem Gesto několika prsty
Přejít na další položku na obrazovce Doprava --
Přejít na předchozí položku na obrazovce Doleva

--

Prozkoumání dotykem: Přečte položku pod prstem Přetažení prstu po obrazovce --
Vybrat položku Klepnutí --
Přejít na další ovládací prvek čtení Nahoru a pak dolů Přejetí třemi prsty dolů
Přejít na předchozí ovládací prvek čtení Dolů a pak nahoru Přejetí třemi prsty nahoru
Změnit hodnotu položky vybrané v ovládání čtení Nahoru nebo dolů --

Přejít na další položku

 • Řídí se nastavením ovládacích prvků čtení
Dolů --

Přejít na předchozí položku

 • Řídí se nastavením ovládacích prvků čtení
Nahoru --
Číst od dalšího -- Trojité klepnutí dvěma prsty
Aktivovat přímé vyhledávání Doleva a pak dolů --
Nastavení zvětšení Trojité klepnutí --
Verze 8.2 a nižší
Akce Gesto
Přejít na další položku na obrazovce Doprava
Přejít na předchozí položku na obrazovce Doleva
Prozkoumání dotykem: Přečte položku pod prstem Přetažení prstu po obrazovce
Vybrat položku Klepnutí
Přejít na další ovládací prvky čtení Nahoru a pak dolů
Přejít na předchozí ovládací prvky čtení Dolů a pak nahoru
Změnit hodnotu položky vybrané v ovládání čtení Nahoru nebo dolů

Přejít na další položku

 • Řídí se nastavením ovládacích prvků čtení
Dolů

Přejít na předchozí položku

 • Řídí se nastavením ovládacích prvků čtení
Nahoru
Číst od dalšího --
Aktivovat přímé vyhledávání Doleva a pak dolů
Nastavení zvětšení Trojité klepnutí

Posunutí obrazovky

Verze 9.1 a vyšší
Akce Gesto Gesto několika prsty
Posunout nahoru nebo dolů Přejetí dvěma prsty nahoru nebo dolů --
Posunout doleva nebo doprava Přejetí dvěma prsty doleva nebo doprava --
Verze 8.2 a nižší
Akce Gesto
Posunout nahoru nebo dolů Přejetí dvěma prsty nahoru nebo dolů
Posunout doleva nebo doprava Přejetí dvěma prsty doleva nebo doprava

Provést akci s vybranou položkou

Verze 9.1 a vyšší
Akce Gesto
Aktivovat Dvojité klepnutí
Dlouze stisknout vybranou položku Dvojité klepnutí a podržení

Posunout posuvník nahoru

 • Jako u hlasitosti
Nahoru, nebo doprava a pak doleva

Posunout posuvník dolů

 • Jako u hlasitosti
Dolů, nebo doleva a pak doprava
Verze 8.2 a nižší
Akce Gesto
Aktivovat Dvojité klepnutí
Dlouze stisknout vybranou položku Dvojité klepnutí a podržení

Posunout posuvník nahoru

 • Jako u hlasitosti
Nahoru, nebo doprava a pak doleva

Posunout posuvník dolů

 • Jako u hlasitosti
Dolů, nebo doleva a pak doprava

Gesta systému Android

Verze 9.1 a vyšší
Akce Gesto Gesto několika prsty
Domů Nahoru a pak doleva Přejetí dvěma prsty zdola nahoru (když je zapnutá navigace gesty)
Zpět Dolů a pak doleva Přejetí dvěma prsty z levého nebo pravého okraje obrazovky (když je zapnutá navigace gesty)
Poslední (přepínač aplikací) Doleva a pak nahoru Přejetí dvěma prsty zdola nahoru a podržení obrazovky (když je zapnutá navigace gesty)
Zobrazit oznámení

Doprava a pak dolů

 • Případně přejeďte dvěma prsty z horní části obrazovky dolů.
Přejetí dvěma prsty shora dolů
Zobrazit rychlé nastavení Přejetí dvěma prsty dolů (když je oznámení otevřené) --
Zavřít oznámení Dolů a pak doleva Přejetí dvěma prsty zdola nahoru
Otevřít sekci aplikací Přejetí dvěma prsty nahoru na ploše --
Verze 8.2 a nižší
Akce Gesto
Domů Nahoru a pak doleva
Zpět Dolů a pak doleva
Poslední (přepínač aplikací) Doleva a pak nahoru
Zobrazit oznámení

Doprava a pak dolů

 • Přejdete na poznámku níže
Zobrazit rychlé nastavení Přejetí dvěma prsty dolů (když je oznámení otevřené)
Zavřít oznámení Dolů a pak doleva
Otevřít sekci aplikací Přejetí dvěma prsty nahoru na ploše

Ovládání aplikace TalkBack

Verze 9.1 a vyšší
Akce Gesto Gesto několika prsty
Pozastavit nebo obnovit řeč -- Klepnutí dvěma prsty
Spustit nebo zastavit média -- Dvojité klepnutí dvěma prsty
Přijmout nebo zavěsit hovor -- Dvojité klepnutí dvěma prsty
Nabídka TalkBack Dolů a pak doprava Klepnutí třemi prsty
Procvičování gest -- Klepnutí čtyřmi prsty
Nápověda k aplikaci TalkBack -- Dvojité klepnutí čtyřmi prsty
Zobrazit nebo skrýt nabídku usnadnění přístupu (pokud jste ho zapnuli) Přejetí dvěma prsty zdola nahoru (když je zapnutá navigace gesty) Přejetí třemi prsty zdola nahoru (když je zapnutá navigace gesty)

Systémové gesto (pass-through)

 • Když použijete systémové gesto, systém si další gesto vyloží tak, že je aplikace TalkBack vypnutá. Pokud například přejedete jedním prstem z horní části obrazovky, zobrazí se panel oznámení.
-- Dvojité klepnutí a podržení čtyřmi prsty
Kopírovat text ve vybrané položce -- Dvojité klepnutí třemi prsty
Verze 8.2 a nižší
Akce Gesto
Pozastavit nebo obnovit řeč --
Spustit nebo zastavit média --
Přijmout nebo zavěsit hovor --
Nabídka TalkBack Dolů a pak doprava
Procvičování gest --
Nápověda k aplikaci TalkBack --

Zobrazit nebo skrýt nabídku usnadnění přístupu

 • Pokud jste ho zapnuli
Přejetí dvěma prsty zdola nahoru (když je zapnutá navigace gesty)

Systémové gesto (pass-through)

 • Když použijete systémové gesto, systém si další gesto vyloží tak, že je aplikace TalkBack vypnutá. Pokud například přejedete jedním prstem z horní části obrazovky, zobrazí se panel oznámení.
--
Kopírovat text ve vybrané položce --

Úprava a výběr textu

Verze 9.1 a vyšší
Akce Gesto Gesto několika prsty
Zahájit nebo ukončit režim výběru -- Dvojité klepnutí a podržení dvěma prsty
Kopírovat vybraný text -- Dvojité klepnutí třemi prsty
Vyjmout (v režimu výběru) -- Dvojité klepnutí a podržení třemi prsty
Vložit -- Trojité klepnutí třemi prsty
Verze 8.2 a nižší
Akce Gesto
Zahájit nebo ukončit režim výběru --
Kopírovat vybraný text --
Vyjmout (v režimu výběru) --
Vložit --

Tip: Když aplikaci TalkBack používáte v zařízení Android, z většiny gest jedním prstem budou gesta dvěma prsty. Například se zapnutou aplikací TalkBack můžete posouvat zobrazení dvěma prsty, ale s vypnutou můžete posovat jedním prstem.

Přizpůsobení gest aplikace TalkBack

Většinu gest aplikace TalkBack můžete přiřadit ke většině akcí. Například ovládací prvek čtení Další můžete přiřadit k přejetí prstem dolů. Přiřazení také můžete resetovat do výchozího nastavení.

Důležité: Přiřazení gest pro přejetí dvěma prsty změnit nelze.

Postup úpravy gest:

 1. Otevřete nabídku TalkBack.
  • Na zařízeních s gesty několika prsty: Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních bez gest několika prsty (před aktualizací systému Android R s aplikací TalkBack 9.1): Přejeďte jedním tahem dolů a pak doprava.

Tip: Pokud je zařízení Android vybaveno snímačem otisků prstů, můžete v aplikaci TalkBack využívat gesta otisku prstu. Vyberte Nastavení aplikace TalkBack a pak Přizpůsobit gesta. Vyberte gesto, které chcete přiřadit k jiné akci. Vyberte akci, ke které chcete gesto přiřadit.

Dostupné akce

Základní navigace
 • Klepnutí
 • Klepnutí a podržení
 • Předchozí položka
 • Další položka
 • Zaměřit na první položku na obrazovce
 • Zaměřit na poslední položku na obrazovce
 • Posunout zpět
 • Posunout vpřed
 • Posunout nahoru
 • Posunout dolů
 • Posunout vlevo
 • Posunout vpravo
Akce systému
 • Domů
 • Zpět
 • Poslední (přepínač aplikací)
 • Oznámení
 • Rychlá nastavení
 • Všechny aplikace
 • Zkratka přístupnosti
 • Podržet zkratku přístupnosti
Čtení
 • Čtení shora
 • Čtení od další položky
 • Pozastavit nebo obnovit řeč
 • Zapnout nebo vypnout zvuk čtečky TalkBack
 • Změnit mluvený jazyk
Nabídka a ovládací prvky
 • Otevřít nabídku TalkBack
 • Předchozí ovládací prvek čtení
 • Další nabídka čtení
 • Posunout zaměření navigace zpět nebo upravit ovládací prvek čtení nahoru
 • Posunout zaměření navigace dopředu nebo upravit ovládací prvek čtení dolů
Úprava textu
 • Zahájit nebo ukončit režim výběru
 • Kopírovat
 • Vyjmout
 • Vložit
 • Zobrazit možnosti úprav
 • Přepnout na braillskou klávesnici
Jiné
 • Přehrát nebo pozastavit média
 • Použít hlasový příkaz
 • Přímé vyhledávání
 • Další gesto systémové
 • Zobrazit vlastní akce
 • Otevřít výukový program
 • Procvičování gest

Pokud s aplikací TalkBack potřebujete další pomoc, kontaktujte tým podpory Google pro hendikepované.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
717068
false