TalkBack-sneltoetsen gebruiken

U kunt sneltoetsen voor TalkBack gebruiken.

Stap 1: Uw apparaat en toetsenbord instellen

U heeft het volgende nodig om sneltoetsen voor TalkBack te gebruiken:

Stap 2: Sneltoetsen gebruiken

TalkBack biedt twee sets sneltoetsen, zogenaamde toetsenbordindelingen. De meeste apparaten gebruiken de standaard toetsenbordindeling, die meer sneltoetsen bevat. Zie 'Instellingen voor sneltoetsen wijzigen' hieronder als u wilt weten hoe u tussen de toetsenbordindelingen kunt schakelen.

Standaard toetsenbordindeling

Opmerking: Voor de onderstaande sneltoetsen wordt de Alt-toets gebruikt. U kunt een andere functietoets kiezen via Instellingen en dan Toegankelijkheid en dan TalkBack en dan Instellingen en dan Sneltoetsen en dan Functietoets kiezen.

Navigatie

 • Naar het volgende item gaan: Alt + pijl-rechts
  • Opmerking: In de modus voor doorlopend lezen wordt de tekst met deze sneltoets vooruit gespoeld.
 • Naar het vorige item gaan: Alt + pijl-links
  • Opmerking: In de modus voor doorlopend lezen wordt de tekst met deze sneltoets achteruit gespoeld.
 • Naar één item omhoog gaan: Alt + pijl-omhoog
 • Naar één item omlaag gaan: Alt + pijl-omlaag
 • Naar het eerste item gaan: Alt + Ctrl + pijl-links
 • Naar het laatste item gaan: Alt + Ctrl + pijl-rechts
 • Klikken op gefocust element: Alt + Enter
 • Gefocust element lang indrukken (tikken en vasthouden): Alt + Shift + Enter
 • Lezen vanaf boven: Alt + Ctrl + Enter
 • Lezen vanaf volgend item: Alt + Ctrl + Shift + Enter
 • Naar volgend of vorig venster gaan: Alt + Ctrl + pijl-omlaag of pijl-omhoog
  • Opmerking: In de gesplitste schermweergave kunt u met deze sneltoets de focus verplaatsen tussen de twee geopende apps. Anders verplaatst u hiermee de focus tussen de navigatiebalk, het hoofdscherm en de statusbalk.

Algemene acties

 • Terug: Alt + Ctrl + Backspace
 • Startpagina: Alt + Ctrl + h
 • Recente apps/Overzicht: Alt + Ctrl + r
 • Meldingen: Alt + Ctrl + n
 • Zoeken op het scherm: Alt + Ctrl + / (schuine streep naar voren)
 • Algemeen contextmenu openen: Alt + spatie
 • Lokaal contextmenu openen: Alt + Shift + spatie
 • TalkBack onderbreken of hervatten: Alt + Ctrl + z
 • Lijst met acties openen: Alt + Ctrl + spatiebalk
 • Geïnstalleerde talen weergeven: Alt + Ctrl + L

Tekstnavigatie

 • Naar volgend woord gaan: Alt + Shift + Ctrl + pijl-rechts
 • Naar vorig woord gaan: Alt + Shift + Ctrl + pijl-links
 • Naar volgend teken gaan: Alt + Shift + pijl-rechts
 • Naar vorig teken gaan: Alt + Shift + pijl-links

Navigatie op webpagina's in Chrome

Gebruik deze sneltoetsen om naar het volgende of vorige element op een webpagina te gaan.

 • Knop
  • Volgende: Alt + b
  • Vorige: Alt + Shift + b
 • Element
  • Volgende: Alt + c
  • Vorige: Alt + Shift + c
 • ARIA-oriëntatiepunt
  • Volgende: Alt + d
  • Vorige: Alt + Shift + d
 • Bewerkbaar veld
  • Volgende: Alt + e
  • Vorige: Alt + Shift + e
 • Focusbaar item
  • Volgende: Alt + f
  • Vorige: Alt + Shift + f
 • Afbeelding:
  • Volgende: Alt + g
  • Vorige: Alt + Shift + g
 • Kop
  • Volgende: Alt + h
  • Vorige: Alt + Shift + h
 • Kopniveau 1, 2, 3, 4, 5 of 6
  • Volgende: Alt + [1-6]
  • Vorige: Alt + Shift + [1-6]
 • Lijst
  • Volgende: Alt + o
  • Vorige: Alt + Shift + o
 • Lijstitem
  • Volgende: Alt + i
  • Vorige: Alt + Shift + i
 • Link
  • Volgende: Alt + L
  • Vorige: Alt + Shift + L
 • Tabel
  • Volgende: Alt + t
  • Vorige: Alt + Shift + t
 • Selectievakje
  • Volgende: Alt + x
  • Vorige: Alt + Shift + x
 • Keuzelijst met invoervak
  • Volgende: Alt + z
  • Vorige: Alt + Shift + z
Klassieke toetsenbordindeling

Navigatie

 • Naar het volgende item gaan: Alt + Shift + pijl-rechts
 • Naar het vorige item gaan: Alt + Shift + pijl-links
 • Naar het eerste item gaan: Alt + Shift + pijl-omhoog
 • Naar het laatste item gaan: Alt + Shift + pijl-omlaag
 • Klikken op gefocust element: Alt + Shift + Enter

Algemene acties

 • Terug: Alt + Shift + Backspace
 • Startpagina: Alt + Shift + h
 • Recente apps/Overzicht: Alt + Shift + r
 • Meldingen: Alt + Shift + n
 • Zoeken op het scherm: Alt + Shift + / (schuine streep naar voren)
 • Volgende navigatie-instelling: Alt + Shift + gelijkteken (=)
 • Vorige navigatie-instelling: Alt + Shift + minteken (-)
 • Algemeen contextmenu openen: Alt + Shift + g
 • Lokaal contextmenu openen: Alt + Shift + L
 • TalkBack-spraak stoppen: Ctrl
 • TalkBack onderbreken of hervatten: Alt + Shift + z

Optioneel: Instellingen voor sneltoetsen wijzigen

Tussen de hierboven vermelde klassieke en standaard toetsenbordindeling schakelen:

 1. Open de app Instellingen van uw apparaat.
 2. Selecteer Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Selecteer Instellingen en vervolgens Sneltoetsen.
 4. Selecteer onder Toetsenbordindeling de optie Een toetsenbordindeling kiezen.
 5. Kies een toetsenbordindeling:
  • Klassieke toetsenbordindeling: basissneltoetsen
  • Standaard toetsenbordindeling: meer sneltoetsen, inclusief sneltoetsen voor de navigatie van webpagina's in Chrome

Opmerking: Als u de klassieke toetsenbordindeling kiest, kunt u de sneltoetsen opnieuw toewijzen. Selecteer de snelkoppeling in het instellingsscherm en volg de instructies in het dialoogvenster om een nieuwe toetsencombinatie toe te wijzen.