השבתת TalkBack

אפשרות 1: לחיצה על שני המקשים של עוצמת הקול

אם במכשיר מוגדר קיצור דרך לנגישות, פשוט לחץ על שני המקשים של עוצמת הקול במשך 3 שניות.

אם ניסית את האפשרות הזו והיא לא פועלת, נסה להפעיל את קיצור הדרך לנגישות.

אפשרות 2: השבתת TalkBack באמצעות ההגדרות של המכשיר

  1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. פתח את הקטע נגישות ואז את TalkBack.
  3. השבת את TalkBack.