TalkBack inschakelen

De TalkBack-schermlezer geeft u gesproken feedback en meldingen.

Optie 1: Druk op beide volumetoetsen

 1. Houd beide volumetoetsen gedurende drie seconden ingedrukt.
 2. Als TalkBack niet meteen wordt ingeschakeld, drukt u nogmaals drie seconden op beide volumetoetsen.

Opmerkingen:

Optie 2: TalkBack inschakelen in uw apparaatinstellingen

Voor de onderstaande stappen is hulp nodig van iemand zonder gezichtsbeperking.

 1. Open de app Instellingen App Instellingen van uw apparaat.
 2. Open Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Schakel TalkBack in.
  • Als u Android 4.0 of ouder gebruikt, raadpleegt u de stappen voor oudere Android-versies hieronder. 
 4. Tik in het dialoogvenster op OK.

Stappen voor oudere Android-versies

 • Android 4.0: Selecteer TalkBack en schuif de schakelaar voor TalkBack naar de positie Aan. Ga vervolgens naar het vorige scherm en schakel Verkennen via aanraking in.
 • Android 3.2 en ouder: Vink achtereenvolgens de selectievakjes Toegankelijkheid en TalkBack aan.

Meer informatie over het controleren van uw Android-versie.

Optie 3: Een nieuw Android-apparaat met TalkBack instellen

U kunt TalkBack inschakelen wanneer u uw Android-apparaat voor het eerst inschakelt. 

Houd indien mogelijk een hoofdtelefoon bij de hand, zodat u deze kunt aansluiten wanneer u wachtwoorden moet opgeven, zoals uw wifi-wachtwoord. De toetsenbordecho is standaard alleen ingeschakeld wanneer er een hoofdtelefoon op uw apparaat is aangesloten. U kunt deze instelling achteraf altijd nog wijzigen in de instellingen voor uw Android-apparaat.

 • Android 4.1 en hoger: Blijf het instelscherm met twee vingers aanraken. Wanneer uw apparaat dit gebaar herkent, wordt TalkBack ingeschakeld en wordt er een training gestart.
 • Android 4.0: Teken met uw vinger een gesloten rechthoek op het instelscherm. Wanneer uw apparaat dit gebaar herkent, hoort u een piep.