הפעלת TalkBack

קורא המסך TalkBack יכול להקריא פריטים והודעות ממסך המכשיר.

אפשרות ראשונה: לחיצה על שני המקשים של עוצמת הקול

 1. לחץ על שני המקשים של עוצמת הקול במשך 3 שניות.
 2. אם לא הצלחת להפעיל את TalkBack מייד, נסה ללחוץ שוב על שני המקשים של עוצמת הקול במשך 3 שניות.

הערות:

אפשרות שנייה: הפעלת TalkBack באמצעות ההגדרות של המכשיר

הפעולות הבאות ידרשו ממך להיעזר באדם שרואה.

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. פתח את הקטע נגישות ואז את TalkBack.
 3. הפעל את TalkBack.
  • אם אתה משתמש בגרסה 4.0 או גרסה קודמת של Android, היעזר בהוראות לגרסאות הקודמות של Android שבהמשך. 
 4. הקש על אישור בתיבת הדו-שיח.

ההוראות לגרסאות קודמות של Android

 • Android 4.0: בחר באפשרות ‏TalkBack‏ והזז את המתג של TalkBack למצב 'מופעל'. לאחר מכן, חזור למסך הקודם והפעל את גילוי באמצעות מגע.
 • Android 3.2 וגרסאות קודמות: סמן את התיבה נגישות ואז את התיבה TalkBack.

כך בודקים איזו גרסה של Android מותקנת במכשיר.

אפשרות שלישית: הפעלת TalkBack כשמגדירים מכשיר Android חדש

תוכל להפעיל את TalkBack בהפעלה הראשונה של מכשיר Android. 

אם ניתן, שמור זוג אוזניות בהישג יד כדי שתוכל לחבר אותן כשתצטרך להזין סיסמה כלשהי, למשל הסיסמה לרשת ה-Wi-Fi. כברירת מחדל, החיווי הקולי של המקשים מופעל רק אם למכשיר מחוברות אוזניות. תוכל לשנות את ההגדרה הזו מאוחר יותר באמצעות ההגדרות של מכשיר ה-Android.

 • Android 4.1 ואילך: הקש על מסך ההגדרה באמצעות שתי אצבעות והחזק. כשהמכשיר יזהה את התנועה, TalkBack יופעל ומדריך השימוש ייפתח.
 • Android 4.0: צייר מלבן סגור במסך ההגדרה באמצעות שתי אצבעות. כשהמכשיר יזהה את התנועה, תשמע צפצוף.