Уносите текст помоћу BrailleBack-а

Да бисте уносили текст помоћу тастатуре са Брајевом азбуком, прво омогућите тастатуру у Android подешавањима, у одељку Језик и унос. Ако покушате да користите тастатуру пре него што завршите овај корак, добићете упит за промену подешавања.

Да бисте изменили поље за унос текста:

  • Ако уређај садржи тастере за усмеравање, додирните неки од њих изнад поља када постане видљиво на екрану са Брајевом азбуком.
  • Ако уређај не садржи тастере за усмеравање, фокусирајте и активирајте поље за унос текста.

Тада можете да користите тастере за усмеравање или тастере са стрелицама за померање у пољу за унос текста.

Када мењате текст, Brailleback се пребацује на Брајеву азбуку са 8 тачака.