חיפוש באמצעות BrailleBack

אם יש לך צג ברייל עם מקשים לקלט ברייל, תוכל להשתמש בחיפוש שמופיע במסך כדי לדלג במהירות לפריט במסך.

  1. כדי להתחיל חיפוש במסך, הקש על רווח + נקודות 3 ו-4. כעת אתה במצב חיפוש.
    • התצוגה במצב חיפוש מתחילה באות "S" ואחריה נקודתיים.
    • בפעם הראשונה שתפעיל חיפוש במסך יופיע מדריך שיסביר באילו מקשים תוכל להשתמש כדי לנווט.
  2. כדי לבצע חיפוש, התחל להקליד טקסט. תוך כדי הקלדה הפריטים שתואמים את החיפוש יופיע בצג.
  3. כדי לדלג לתוצאת החיפוש הקודמת או הבאה, השתמש במקשי הניווט של הצג.
  4. כדי לבחור בתוצאת חיפוש ולצאת ממצב חיפוש, הקש על רווח + נקודה 8.
  5. כדי לצאת ממצב חיפוש מבלי לבחור בתוצאת חיפוש כלשהי, הקש על רווח + נקודות 3 ו-4. בחירה בפקודה זו מחזירה אותך למקום האחרון שבו היית לפני שהתחלת את החיפוש.