Korzystanie z menu TalkBack i elementów sterowania czytaniem

Menu TalkBack i elementy sterowania czytaniem pomagają zarządzać ustawieniami, używać elementów sterujących i podejmować niezbędne działania w TalkBack. Elementy sterowania czytaniem umożliwiają na przykład zarządzanie ustawieniami szybkości wypowiadania komunikatów w TalkBack oraz czytaniem według znaków, wierszy bądź akapitów.

Korzystanie z menu TalkBack

W TalkBack 9.1 w menu możesz używać poleceń dotyczących czytania, edytowania tekstu i zarządzania wypowiadanymi komunikatami.

Ważne: menu TalkBack 9.1 łączy globalne menu i lokalne menu kontekstowe.

Otwieranie menu TalkBack

 • Na urządzeniach obsługujących gesty wymagające użycia wielu palców: kliknij 3 palcami. Możesz też pojedynczym ruchem przesunąć palcem w dół, a potem w prawo.
 • Na urządzeniach nieobsługujących gestów wymagających użycia wielu palców (przed aktualizacją do Androida R z TalkBack 9.1): pojedynczym ruchem przesuń palcem w dół, a potem w prawo.

Dostosowywanie opcji w menu

 1. Otwórz ustawienia TalkBack.
 2. Wybierz Dostosuj menu.
 3. Wybierz Dostosuj menu TalkBack.

Menu TalkBack domyślnie zawiera te opcje:

 • Czytaj od następnego elementu: odtwarzanie nazw elementów na ekranie od ostatniego zaznaczonego elementu.
 • Skopiuj ostatnią wypowiedź: kopiowanie ostatniej wypowiedzi. Następnie można ją wkleić do osobnej aplikacji lub wykonać inne działania.
 • Język wypowiedzi: jeśli masz zainstalowanych więcej języków, ustawienie innego języka zamiany tekstu na mowę.
 • Wyszukiwanie zawartości ekranu: wyszukiwanie na ekranie wpisanego hasła.
 • Ukryj lub pokaż ekran: ukrycie ekranu, aby chronić swoją prywatność w towarzystwie innych osób.
 • Polecenia głosowe: wypowiedzenie polecenia TalkBack, aby zakończyć.
 • Ustawienia TalkBack: otwieranie ustawień TalkBack.
 • Ustawienia zamiany tekstu na mowę: otwieranie ustawień zamiany tekstu na mowę.

W zależności od tego, gdzie znajduje się zaznaczenie, możesz usłyszeć różne opcje. Na przykład:

 • Działania
 • Opcje edycji
 • Linki
 • Dodaj etykietę lub edytuj etykietę
 • Zawieś TalkBack
  • Tylko w Androidzie 7 i starszych

Korzystanie z elementów sterowania czytaniem

Za pomocą elementów sterowania czytaniem możesz zmienić sposób poruszania się po ekranie. Możesz na przykład zarządzać ustawieniami szybkości wypowiadania komunikatów w TalkBack oraz czytaniem według znaków, wierszy bądź akapitów.

Otwieranie elementów sterowania czytaniem

 • Na urządzeniach obsługujących gesty wymagające użycia wielu palców: przesuń 3 palcami w górę lub w dół. Możesz też przesunąć 1 palcem w górę, a potem w dół, lub w dół, a potem w górę.
 • Na urządzeniach nieobsługujących gestów wymagających użycia wielu palców (przed aktualizacją do Androida R z TalkBack 9.1): przesuń palcem w dół, a potem w prawo.

Dostosowywanie elementów sterowania czytaniem

 1. Otwórz ustawienia TalkBack.
 2. Wybierz Dostosuj menu.
 3. Wybierz Dostosuj elementy sterujące czytaniem.

Elementy sterowania czytaniem domyślnie zawierają te opcje:

 • Znaki: czytanie znak po znaku.
  • Aby przeczytać następny znak: przesuń palcem w dół.
  • Aby przeczytać poprzedni znak: przesuń palcem w górę.
 • Słowa: czytanie słowo po słowie.
  • Aby przeczytać następne słowo: przesuń palcem w dół.
  • Aby przeczytać poprzednie słowo: przesuń palcem w górę.
 • Wiersze: czytanie po 1 wierszu.
  • Aby przeczytać następny wiersz: przesuń palcem w dół.
  • Aby przeczytać poprzedni wiersz: przesuń palcem w górę.
 • Akapity: czytanie po 1 akapicie.
  • Aby przeczytać następny akapit: przesuń palcem w dół.
  • Aby przeczytać poprzedni akapit: przesuń palcem w górę.
 • Nagłówki: przechodzenie do następnego lub poprzedniego nagłówka, jeśli jest dostępny.
 • Elementy sterujące: przechodzenie do następnego lub poprzedniego elementu, np. przycisku, pola wyboru czy pola tekstowego.
 • Linki: przechodzenie do następnego lub poprzedniego linku.
 • Szybkość mowy: zmiana szybkości wypowiedzi w TalkBack.
  • Aby przyśpieszyć: przesuń palcem w górę.
  • Aby spowolnić: przesuń palcem w dół.
 • Język wypowiedzi: jeśli masz zainstalowanych więcej języków, ustawienie innego języka zamiany tekstu na mowę.

Aby uzyskać dalszą pomoc dotyczącą TalkBack, skontaktuj się z zespołem pomocy Google dla osób z niepełnosprawnością.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne