Bruk TalkBack-menyen og lesekontrollene

Med TalkBack-menyen og lesekontrollene kan du administrere innstillinger, bruke kontroller og utføre handlinger med TalkBack. Med lesekontroller kan du administrere innstillinger som hvor raskt TalkBack snakker, og om det leser etter tegn, linje eller avsnitt.

Bruk TalkBack-menyen

Med TalkBack 9.1 kan du bruke kommandoer til å lese, redigere tekst og kontrollere taleutdata.

Viktig: TalkBack 9.1-menyen kombinerer den globale kontekstuelle menyen og den lokale kontekstuelle menyen.

Åpne TalkBack-menyen

 • På enheter med bevegelser med flere fingre: Trykk med tre fingre. Du kan også sveipe ned og deretter til høyre i én bevegelse.
 • På enheter uten bevegelser med flere fingre (før oppdatert Android R med TalkBack 9.1): Sveip ned og så til høyre i én bevegelse.

Tilpass menyalternativer

 1. Åpne TalkBack-innstillingene.
 2. Velg Tilpass menyer.
 3. Velg Tilpass TalkBack-menyen.

TalkBack-menyen inneholder disse alternativene som standard:

 • Les fra neste element: Få elementene på skjermen lest opp, fra elementet som sist var i fokus.
 • Kopiér den siste uttalte frasen: Kopiér den siste frasen som ble sagt. Deretter kan du lime den inn i en annen app eller bruke den i en annen handling.
 • Talespråk. Hvis du har installert mer enn ett språk, endrer du tekst til tale-språket.
 • Skjermsøk: Søk på skjermen med en søketerm.
 • Skjul eller vis skjermen: Skjul skjermen for å forbedre personvernet når du er i nærheten av andre personer.
 • Talekommandoer: Si en kommando som TalkBack skal gjøre.
 • TalkBack-innstillinger: Åpne TalkBack-innstillingene.
 • Innstillinger for tekst til tale: Åpne innstillingene for tekst til tale.

Avhengig av hvor fokus er, kan du høre ulike alternativer knyttet til det som er i fokus. Eksempel:

 • Handlinger
 • Redigeringsalternativer
 • Linker
 • Legg til eller endre etikett
 • Sett TalkBack på pause
  • Bare på Android 7 eller eldre

Bruk lesekontroller

Med lesekontrollene kan du endre hvordan du navigerer på skjermen. Du kan administrere innstillinger som hvor raskt TalkBack snakker, og om det leser tegn etter tegn eller linje etter linje.

Åpne lesekontrollene

 • På enheter med bevegelser med flere fingre: Sveip opp eller ned med tre fingre. Eller sveip opp og så ned med én finger.
 • På enheter uten bevegelser med flere fingre (før oppdatert Android R med TalkBack 9.1): Sveip opp og så ned eller ned og så opp.

Tilpass lesekontrollene

 1. Åpne TalkBack-innstillingene.
 2. Velg Tilpass menyer.
 3. Velg Tilpass lesekontrollene.

Lesekontrollene inneholder disse alternativene som standard:

 • Tegn: Les tegn etter tegn.
  • For å lese det neste tegnet: Sveip ned.
  • For å lese det forrige tegnet: Sveip opp.
 • Ord: Les ord etter ord.
  • For å lese det neste ordet: Sveip ned
  • For å lese det forrige ordet: Sveip opp.
 • Linjer: Les én linje om gangen.
  • For å lese den neste linjen: Sveip ned.
  • For å lese den forrige linjen: Sveip opp.
 • Avsnitt: Les ett avsnitt om gangen.
  • For å lese det neste avsnittet: Sveip ned.
  • For å lese det forrige avsnittet: Sveip opp.
 • Overskrifter: Hopp til den neste eller forrige overskriften, hvis det er tilgjengelig.
 • Kontroller: Hopp til det neste eller forrige elementet, for eksempel knapper, avmerkingsbokser eller tekstfelt.
 • Linker: Hopp til den neste eller forrige linken.
 • Talehastighet: Endre hvor raskt TalkBack snakker.
  • For å gjøre det raskere: Sveip opp.
  • For å gjøre det saktere: Sveip ned.
 • Talespråk: Endre tekst til tale-språk, hvis du har installert mer enn ett tekst til tale-språk.

Hvis du trenger mer hjelp med TalkBack, kan du kontakte Google brukerstøtte for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
717068
false
false