Algemene en lokale contextmenu's gebruiken

Als u TalkBack gebruikt, zijn er twee menu's beschikbaar waarmee u instellingen en bedieningselementen kunt vinden. Het algemene contextmenu bevat opdrachten die overal werken, en het lokale contextmenu varieert afhankelijk van het item waarop de focus is geplaatst.

Algemeen contextmenu

Volg deze stappen om het algemene contextmenu te gebruiken:

 1. Swipe omlaag en naar rechts. (U kunt een ander gebaar toewijzen via de TalkBack-instellingen.)
 2. Het menu is een cirkel of een lijst, afhankelijk van uw TalkBack-instellingen.
  • Cirkelmenu: Als u het menu wilt verkennen, sleept u met uw vinger. Til uw vinger op om een item te kiezen.
  • Lijstmenu: Als u het menu wilt verkennen, swipet u naar rechts of links. Dubbeltik om een item te kiezen.

In het algemene contextmenu vindt u de volgende opties:

 • Lezen vanaf het begin: Alle items op het scherm vanaf bovenaan hardop laten voorlezen.
 • Lezen vanaf volgend item: Alle items op het scherm vanaf het laatst gefocuste item hardop laten voorlezen.
 • Laatste uiting herhalen: Wat het laatst gezegd werd, opnieuw beluisteren.
 • Laatste uiting spellen: Een spelling per letter beluisteren van de laatst uitgesproken uiting van TalkBack.
 • Laatste uiting kopiëren naar klembord: De laatst uitgesproken zin kopiëren naar uw klembord om deze in een andere app te plakken of een andere actie hiervoor uit te voeren.
 • Schermzoeken: Op het scherm zoeken naar een term die u typt. Meer informatie over uw scherm doorzoeken
 • TalkBack-instellingen: De TalkBack-instellingen openen.
  • Als u heeft ingesteld dat contextmenu's als cirkels worden weergegeven, vindt u deze optie buiten het cirkelmenu rechtsboven in uw scherm.
 • Instellingen voor tekst-naar-spraak: De instellingen voor tekst-naar-spraak openen.
  • Als u heeft ingesteld dat contextmenu's als cirkels worden weergegeven, vindt u deze optie buiten het cirkelmenu rechtsonder in uw scherm.
 • Scherm verbergen: Hiermee wordt het scherm verborgen om de privacy te verbeteren, zodat anderen uw scherm niet kunnen bekijken in openbare ruimten.
  • Als u heeft ingesteld dat contextmenu's als cirkels worden weergegeven, vindt u deze optie buiten het cirkelmenu linksonder in uw scherm.

Lokaal contextmenu

Het lokale contextmenu bevat bedieningselementen die zijn gerelateerd aan het item waarop de focus is geplaatst. Ga als volgt te werk om het lokale contextmenu te gebruiken:

 1. Swipe omhoog en naar rechts. (U kunt een ander gebaar toewijzen via de TalkBack-instellingen.)
 2. Het menu is een cirkel of een lijst, afhankelijk van uw TalkBack-instellingen.
  • Cirkelmenu: Als u het menu wilt verkennen, sleept u met uw vinger. Til uw vinger op om een item te kiezen.
  • Lijstmenu: Als u het menu wilt verkennen, swipet u naar rechts of links. Dubbeltik om een item te kiezen.

De opties die beschikbaar zijn in het menu, verschillen per gefocust item. Als er geen relevante opties zijn, laat TalkBack dit weten met 'Geen menu-items'. Lokale contextmenu's kunnen de volgende opties bevatten, afhankelijk van het item waarop de focus is geplaatst:

 • Navigatie: Kies hoe u wilt navigeren. Opties zijn onder meer Standaard, Tekens, Woorden, Regels, Alinea's, Koppen, Links, Besturingselementen, Speciale content, Sectienavigatie of Lijstnavigatie.
 • Opties bewerken: Als u tekst bewerkt, biedt dit menu opties zoals Cursor naar begin verplaatsen, Cursor naar einde verplaatsen, Alles selecteren' en Selectiemodus starten. Als er tekst is geselecteerd, kunnen de opties bestaan uit Knippen, Kopiëren, Plakken en Selectiemodus beëindigen. Als u de cursor in een bewerkingsvak wilt verplaatsen, drukt u op de volumetoetsen.
 • Labelbediening: Met dit menu kunt u aangepaste labels toevoegen, verwijderen en bewerken voor niet-gelabelde content. Soms ontbreken er labels bij afbeeldingen in apps. U kunt TalkBack gebruiken om uw eigen labels voor de afbeeldingen te maken, zodat u ze in de toekomst gemakkelijker kunt herkennen. Nadat u labels heeft toegevoegd, kunt u uw aangepaste labels beheren in de TalkBack-instellingen, bij Aangepaste labels.
 • Schuifbalk: Als de focus op een schuifbalk is geplaatst, zoals volume of videoweergave, kunt u met deze optie een exacte waarde tussen 0 en 100 instellen.

Contextmenu's weergeven als cirkels of als lijsten

De contextmenu's kunnen als cirkels of als lijsten worden weergegeven.

Als u deze instelling wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Open Toegankelijkheid en dan TalkBack.
 3. Open Instellingen.
 4. Zoek naar Contextmenu als lijst weergeven. Dubbeltik op de schakelaar om deze op aan of uit te zetten.