Algemene en lokale contextmenu's gebruiken

Wanneer u TalkBack gebruikt, zijn er twee menu's beschikbaar waarmee u instellingen en bedieningselementen kunt vinden. Het algemene contextmenu bevat opdrachten die overal werken, en het lokale contextmenu varieert afhankelijk van het item waarop de focus is geplaatst.

Algemeen contextmenu

Ga als volgt te werk om het algemene contextmenu te gebruiken:

 1. Veeg omlaag en naar rechts. (U kunt een ander gebaar toewijzen via de TalkBack-instellingen.)
 2. Het menu is een cirkel of een lijst, afhankelijk van uw TalkBack-instellingen.
  • Cirkelmenu: Als u het menu wilt verkennen, sleept u met uw vinger. Til uw vinger op om een item te kiezen.
  • Lijstmenu: Als u het menu wilt verkennen, veegt u naar rechts of links. Dubbeltik om een item te kiezen.

In het algemene contextmenu vindt u de volgende opties:

 • Vanaf het begin lezen: Alle items op het scherm vanaf bovenaan hardop laten voorlezen.
 • Lezen vanaf volgend item: Alle items op het scherm vanaf het laatst gefocuste item hardop laten voorlezen.
 • Laatste uiting herhalen: De laatste verbalisatie opnieuw beluisteren.
 • Laatste uiting spellen: Een spelling per letter beluisteren van de laatste verbalisatie van TalkBack.
 • Laatste uiting kopiëren naar klemboard: De laatst uitgesproken zin kopiëren naar uw klembord om deze in een andere app te plakken of een andere actie hiervoor uit te voeren.
 • Schermzoeken: Op het scherm zoeken naar een term die u typt. Meer informatie over uw scherm doorzoeken
 • TalkBack-instellingen: De TalkBack-instellingen openen.
  • Als u heeft ingesteld dat contextmenu's als cirkels worden weergegeven, bevindt deze optie zich buiten het cirkelmenu in de rechterbovenhoek van uw scherm.
 • Instellingen voor tekst naar spraak: De instellingen voor tekst naar spraak openen.
  • Als u heeft ingesteld dat contextmenu's als cirkels worden weergegeven, bevindt deze optie zich buiten het cirkelmenu in de rechterbenedenhoek van uw scherm.
 • Scherm dimmen: De helderheid van uw scherm verlagen.
  • Als u heeft ingesteld dat contextmenu's als cirkels worden weergegeven, bevindt deze optie zich buiten het cirkelmenu in de linkerbenedenhoek van uw scherm.

Lokaal contextmenu

Het lokale contextmenu bevat bedieningselementen die zijn gerelateerd aan het item waarop de focus is geplaatst. Ga als volgt te werk om het lokale contextmenu te gebruiken:

 1. Veeg omhoog en naar rechts. (U kunt een ander gebaar toewijzen via de TalkBack-instellingen.)
 2. Het menu is een cirkel of een lijst, afhankelijk van uw TalkBack-instellingen.
  • Cirkelmenu: Als u het menu wilt verkennen, sleept u met uw vinger. Til uw vinger op om een item te kiezen.
  • Lijstmenu: Als u het menu wilt verkennen, veegt u naar rechts of links. Dubbeltik om een item te kiezen.

De opties die beschikbaar zijn in het menu, verschillen per gefocust item. Als er geen relevante opties zijn, zegt TalkBack 'Geen menu-items'. In het menu kunt u de volgende opties vinden:

 • Navigatie-opties: 'Standaard', 'Tekens', 'Woorden', 'Alinea's', 'Navigatie voor speciale content', 'Sectienavigatie', 'Lijstnavigatie', 'Navigatie voor besturingselement', 'Regels'.
 • Menu voor cursorbediening: Wanneer u tekst bewerkt, wordt met deze optie een nieuw lokaal contextmenu geopend met opties zoals 'Cursor naar begin verplaatsen', 'Cursor naar einde verplaatsen', 'Alles selecteren' en 'Selectiemodus starten'. Als er tekst is geselecteerd, kunnen de opties bestaan uit Knippen, Kopiëren, Plakken en Selectiemodus beëindigen. Als u de cursor in een bewerkingsvak wilt verplaatsen, kunt u op de volumetoetsen tikken.
 • Menu Links: Wanneer u naar tekst navigeert die links bevat, kunt u het lokale contextmenu openen en het submenu 'Links' selecteren om een van de links in de tekst te selecteren.
 • Labelbediening: Met dit menu kunt u aangepaste labels toevoegen, verwijderen en bewerken voor niet-gelabelde content. Soms ontbreken er labels bij afbeeldingen in apps. U kunt TalkBack gebruiken om uw eigen labels voor de afbeeldingen te maken, zodat u ze in de toekomst gemakkelijker kunt herkennen. U kunt de aangepaste labels beheren via de instelling 'Aangepast label beheren' in de TalkBack-instellingen.
 • Schuifbalkniveau bewerken: Wanneer de focus op een schuifbalk, zoals volume of videoweergave, is geplaatst, kunt u met deze optie een exacte waarde tussen nul en honderd instellen.

Contextmenu's weergeven als cirkels of als lijsten

De contextmenu's kunnen als cirkels of als lijsten worden weergegeven.

Als u deze instelling wilt wijzigen, doet u het volgende:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Open Toegankelijkheid en vervolgens TalkBack.
 3. Open Instellingen.
 4. Zoek naar Contextmenu als lijst weergeven. Dubbeltik op de schakelaar om deze op aan of uit te zetten.