שימוש בתפריט ההקשר הגלובלי ובתפריט ההקשר המקומי

כשמנווטים באמצעות TalkBack, יש שני תפריטי הקשר שבעזרתם ניתן למצוא הגדרות ופקדים. תפריט ההקשר הגלובלי כולל פקודות שפועלות בכל מקום, ותפריט ההקשר המקומי משתנה בהתאם לפריט שנמצא במוקד.

התפריט 'הקשר גלובלי'

כדי להשתמש בתפריט 'הקשר גלובלי', בצע את הצעדים הבאים:

 1. מחליקים למטה ושמאלה (אפשר להקצות תנועה אחרת בהגדרות TalkBack).
 2. התפריט בצורת מעגל או רשימה, בהתאם להגדרות TalkBack.
  • תפריט מעגלי: כדי לחפש בתפריט, גוררים את האצבע. כדי לבחור פריט, מרימים את האצבע.
  • תפריט רשימה: כדי לחפש בתפריט, מחליקים ימינה או שמאלה. כדי לבחור פריט, לוחצים פעמיים.

תפריט ההקשר הגלובלי כולל את האפשרויות הבאות:

 • קריאה מלמעלה: כדי לשמוע הקראה של כל הפריטים במסך, מלמעלה למטה.
 • קריאה מהפריט הבא: כדי לשמוע הקראה של כל הפריטים במסך, מהפריט האחרון שעליו מתמקדים.
 • חזרה על הביטוי האחרון: כדי לשמוע שוב את הביטוי האחרון.
 • איות של הביטוי האחרון: כדי לשמוע הקראה של כל האותיות בביטוי האחרון ב-TalkBack.
 • העתקה של הביטוי האחרון ללוח: העתקה ללוח של המשפט האחרון שהושמע כדי להדביק אותו לאפליקציה אחרת או כדי לנקוט כל פעולה אחרת לגביו.
 • חיפוש מהמסך: כדי לחפש מונח שמקלידים במסך. למידע נוסף על חיפוש מהמסך
 • הגדרות TalkBack: פתיחת הגדרות TalkBack.
  • אם קבעתם שתפריטי ההקשר יופיעו כמעגלים, אפשרות זו תופיע מחוץ לתפריט המעגלי בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 • הגדרות של המרת טקסט לדיבור: פתיחת הגדרות של המרת טקסט לדיבור.
  • אם קבעתם שתפריטי ההקשר יופיעו כמעגלים, אפשרות זו תופיע מחוץ לתפריט המעגלי בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
 • עמעום מסך: הפחתת הבהירות של המסך.
  • אם קבעתם שתפריטי ההקשר יופיעו כמעגלים, אפשרות זו תופיע מחוץ לתפריט המעגלי בפינה הימנית התחתונה של המסך.

תפריט ההקשר המקומי

תפריט ההקשר המקומי מכיל בקרות הקשורות לפריט שעליו אתם מתמקדים. כדי להשתמש בתפריט ההקשר המקומי, יש לבצע את השלבים הבאים:

 1. מחליקים למעלה ושמאלה (אפשר להקצות תנועה אחרת בהגדרות TalkBack).
 2. התפריט בצורת מעגל או רשימה, בהתאם להגדרות TalkBack.
  • תפריט מעגלי: כדי לחפש בתפריט, גוררים את האצבע. כדי לבחור פריט, מרימים את האצבע.
  • תפריט רשימה: כדי לחפש בתפריט, מחליקים ימינה או שמאלה. כדי לבחור פריט, לוחצים פעמיים.

האפשרויות הזמינות בתפריט משתנות בהתאם לפריט שמתמקדים עליו. אם אין אפשרויות רלוונטיות, תישמע על ידי TalkBack ההודעה "אין פריטים בתפריט". אפשרויות התפריט עשויות לכלול את הפריטים הבאים:

 • אפשרויות ניווט: ברירת מחדל, תווים, מילים, פסקאות, ניווט בתוכן מיוחד, ניווט במקטעים, ניווט ברשימות, ניווט בפקדים, שורות.
 • תפריט פקדי סמן: כשעורכים טקסט, אפשרות זו פותחת תפריט הקשר מקומי חדש הכולל אפשרויות כגון 'העבר את הסמן להתחלה', 'העבר את הסמן לסוף', 'בחירת כל האפשרויות' ו'התחל מצב בחירה'. אם בחרת טקסט, עשויות להופיע אפשרויות כגון 'גזור', 'הדבק' ו'סיים מצב בחירה'. כדי להזיז את הסמן בתוך תיבת עריכה, באפשרותך להקיש על מקשי עוצמת הקול.
 • תפריט קישורים: כשמנווטים לטקסט שמכיל קישורים, אפשר לפתוח את התפריט 'הקשר מקומי' ולבחור בתפריט המשנה "קישורים" כדי לבחור באחד מהקישורים שנכללים בטקסט.
 • בקרות של תוויות: תפריט זה מאפשר להוסיף, להסיר ולערוך תוויות מותאמות אישית לתוכן שלא מכיל תוויות. לפעמים ביישומים חסרות תוויות או תמונות. תוכל להשתמש ב-TalkBack כדי ליצור תוויות משלך לתמונות, על מנת לזהות אותן בקלות בעתיד. כדי לנהל את התוויות המותאמות אישית אפשר להשתמש בהגדרה 'נהל תוויות מותאמות אישית' שבהגדרות TalkBack.
 • עריכת רמה של מחוון שליטה: כשממוקדים על מחוון שליטה, כמו עוצמת קול או הפעלת סרטון, אפשרות זו מאפשרת להגדיר ערך מדויק מ-0 עד 100.

הצגת תפריטי הקשר בצורת מעגל או רשימה

תפריטי ההקשר יכולים להופיע כמעגלים או כרשימות.

כדי לשנות את ההגדרה הזו:

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. פתח את הקטע נגישות ואז את TalkBack.
 3. פותחים את ההגדרות.
 4. מאתרים את האפשרות הצגת תפריט ההקשר כרשימה. לוחצים פעמיים כדי להעביר את המתג למצב פועל או כבוי.