שימוש בתפריט ההקשר הגלובלי ובתפריט ההקשר המקומי

כשמנווטים באמצעות TalkBack, יש שני תפריטי הקשר שבעזרתם ניתן למצוא הגדרות ופקדים. תפריט ההקשר הגלובלי כולל פקודות שפועלות בכל מקום, ותפריט ההקשר המקומי משתנה בהתאם לפריט שנמצא במוקד.

תפריטי הקשר עשויים להופיע כמעגלים או כרשימות. ניתן לבחור את ההעדפה הזאת בהגדרות TalkBack‏ ואז הגדרות של גילוי באמצעות מגע ואז הצגת תפריט ההקשר כרשימה. כשהתפריטים הם מעגלים, אפשרויות התפריט מושמעות כאשר גוררים את האצבע בתנועה מעגלית. כשהתפריטים הם רשימות, אפשרויות התפריט מושמעות כאשר גוררים את האצבע לאורך הרשימה.

תפריט ההקשר הגלובלי

כדי להשתמש בתפריט 'הקשר גלובלי', בצע את הצעדים הבאים:

 1. החלק למטה ושמאלה. (אפשר לבחור תנועה אחרת בהגדרות ‏TalkBack‏).
 2. כדי לשמוע את אפשרויות התפריט, גרור את האצבע על פני התפריט.
 3. כשתשמע את הפריט הרצוי, שחרר את האצבע.

האפשרויות הבאות זמינות לאחר הפעלת התפריט 'הקשר גלובלי':

 • קריאה מלמעלה: כדי לשמוע הקראה של כל הפריטים במסך, מלמעלה למטה.
  • כדי להריץ קדימה או להחזיר לאחור את הטקסט הנקרא, מחליקים ימינה או שמאלה. אם משתמשים במקלדת, לוחצים על Alt + חץ ימינה או על Alt + חץ שמאלה.
 • קריאה מהפריט הבא: כדי לשמוע הקראה של כל הפריטים במסך, מהפריט האחרון שעליו מתמקדים.
  • כדי להריץ קדימה או להחזיר לאחור את הטקסט הנקרא, מחליקים ימינה או שמאלה. אם משתמשים במקלדת, לוחצים על Alt + חץ ימינה או על Alt + חץ שמאלה.
 • חזרה על הביטוי האחרון: כדי לשמוע שוב את הביטוי האחרון.
 • איות של הביטוי האחרון: כדי לשמוע הקראה של כל האותיות בביטוי האחרון ב-TalkBack.
 • העתקה של הביטוי האחרון ללוח: העתקה ללוח של המשפט האחרון שהושמע כדי להדביק אותו לאפליקציה אחרת או כדי לנקוט כל פעולה אחרת לגביו.
 • השהיית משוב: בחירה באפשרות זו משהה באופן זמני את TalkBack.
  • אפשרות זו זמינה במכשירים שמותקן בהם Android 7 וגרסאות מוקדמות יותר. לגרסאות Android מאוחרות יותר, ניתן לכבות את TalkBack באמצעות מקש עוצמת הקול כמקש קיצור. כך בודקים איזו גרסה של Android מותקנת במכשיר‏.
  • אם בהגדרות TalkBack קבעתם שתפריטי ההקשר יופיעו כמעגלים, אפשרות זו תופיע מחוץ לתפריט המעגלי בפינה הימנית העליונה של המסך.
  • לאחר השהיה, ההפעלה של TalkBack תמשיך כשהמסך יופעל, כשיוצג מנעול או משורת ההודעות, בהתאם להעדפה שבחרתם בהגדרה 'המשך לאחר השעיה'. אפשר לשנות העדפה זו בהגדרות TalkBack.
 • הגדרות TalkBack: בחירה באפשרות זו פותחת את מסך ההגדרות של TalkBack.
  • אם בהגדרות TalkBack קבעתם שתפריטי ההקשר יופיעו כמעגלים, אפשרות זו תופיע מחוץ לתפריט המעגלי בפינה השמאלית העליונה של המסך.
 • הגדרות של המרת טקסט לדיבור: כדי לשנות את ההגדרות של המרת טקסט לדיבור, בוחרים באפשרות זו.
  • אם בהגדרות TalkBack קבעת שתפריטי ההקשר יופיעו כמעגלים, אפשרות זו תופיע מחוץ לתפריט המעגלי בפינה השמאלית התחתונה של המסך.
 • עמעום מסך: הפחתת הבהירות של המסך.

תפריט ההקשר המקומי

התפריט 'הקשר מקומי' מכיל בקרות הקשורות לפריט שעליו אתה מתמקד. האפשרויות הזמינות בתפריט משתנות בהתאם לפריט. אם אין אפשרויות רלוונטיות, תשמע ב-TalkBack את ההודעה "אין פריטים בתפריט".

כדי להשתמש בתפריט 'הקשר מקומי', בצע את הצעדים הבאים:

 1. החלק למעלה ושמאלה. (אפשר לבחור תנועה אחרת בהגדרות ‏TalkBack‏).
 2. כדי לשמוע את אפשרויות התפריט, גרור את האצבע על פני התפריט.
 3. כשתשמע את הפריט הרצוי לך, שחרר את האצבע.

כשאתה פותח את תפריט ההקשר המקומי, התפריט מספק אפשרויות שרלוונטיות להקשר הנוכחי. האפשרויות עשויות לכלול את הפריטים הבאים:

 • אפשרויות ניווט: ברירת מחדל, תווים, מילים, פסקאות, ניווט בתוכן מיוחד, ניווט במקטעים, ניווט ברשימות, ניווט בפקדים, שורות.
 • תפריט פקדי סמן: כשעורכים טקסט, אפשרות זו פותחת תפריט הקשר מקומי חדש הכולל אפשרויות כגון 'העבר את הסמן להתחלה', 'העבר את הסמן לסוף', 'בחירת כל האפשרויות' ו'התחל מצב בחירה'. אם בחרת טקסט, עשויות להופיע אפשרויות כגון 'גזור', 'הדבק' ו'סיים מצב בחירה'. כדי להזיז את הסמן בתוך תיבת עריכה, באפשרותך להקיש על מקשי עוצמת הקול.
 • תפריט קישורים: כשמנווטים לטקסט שמכיל קישורים, אפשר לפתוח את התפריט 'הקשר מקומי' ולבחור בתפריט המשנה "קישורים" כדי לבחור באחד מהקישורים שנכללים בטקסט.
 • בקרות של תוויות: תפריט זה מאפשר להוסיף, להסיר ולערוך תוויות מותאמות אישית לתוכן שלא מכיל תוויות. לפעמים ביישומים חסרות תוויות או תמונות. תוכל להשתמש ב-TalkBack כדי ליצור תוויות משלך לתמונות, על מנת לזהות אותן בקלות בעתיד. כדי לנהל את התוויות המותאמות אישית אפשר להשתמש בהגדרה 'נהל תוויות מותאמות אישית' שבהגדרות TalkBack.
 • עריכת רמה של פקד חיפוש: כשממוקדים על פקד חיפוש, כמו עוצמת קול או הפעלת סרטון, אפשרות זו מאפשרת להגדיר ערך מדויק מ-0 עד 100.