Brug globale og lokale genvejsmenuer

Når du navigerer ved hjælp af TalkBack, har du adgang til to menuer, der hjælper dig med at finde indstillinger og knapper. Den globale genvejsmenu indeholder kommandoer, der kan bruges hvor som helst, og den lokale genvejsmenu varierer afhængigt af det element, der fokuseres på.

Global genvejsmenu

Sådan bruger du den globale genvejsmenu:

 1. Stryg ned og så til højre (du kan angive en anden bevægelse i indstillingerne for TalkBack).
 2. Menuen er en cirkel eller en liste afhængigt af dine indstillinger i TalkBack.
 3. Cirkelmenu: Træk fingeren hen over skærmen for at udforske menuen. Løft fingeren for at vælge et element.
 4. Listemenu: Stryg til højre eller venstre for at udforske menuen. Tryk to gange for at vælge et element.

Den globale genvejsmenu indeholder følgende valgmuligheder:

 • Læs fra toppen: Få oplæst alle elementer på skærmen med start fra toppen.
 • Læs fra det næste element: Få oplæst alle elementer på skærmen fra det element, der sidst var fokus på.
 • Gentag sidste udsagn: Hør det seneste udsagn én gang til.
 • Stav sidste udsagn: Få TalkBacks seneste udsagn stavet bogstav for bogstav.
 • Kopiér seneste udsagn til udklipsholderen: Kopiér den sætning, der sidst blev sagt, til udklipsholderen, så du kan indsætte den i en anden app eller gøre andre ting med den.
 • Skærmsøgning: Søg på skærmen efter den term, du skriver. Få flere oplysninger om søgning på skærmen
 • TalkBack-indstillinger: Åbn TalkBack-indstillingerne.
  • Hvis du har indstillet genvejsmenuer til at blive vist som cirkler, vises denne valgmulighed uden for cirkelmenuen øverst til højre på skærmen.
 • Indstillinger for Oplæsning: Åbn indstillingerne for Oplæsning.
 • Hvis du har indstillet genvejsmenuer til at blive vist som cirkler, vises denne valgmulighed uden for cirkelmenuen nederst til højre på skærmen.
 • Nedton skærm: Reducer lysstyrken på din skærm.
 • Hvis du har indstillet genvejsmenuer til at blive vist som cirkler, vises denne valgmulighed uden for cirkelmenuen nederst til venstre på skærmen.
 • Lokal genvejsmenu

  Den lokale genvejsmenu indeholder knapper, som er relateret til det element, der er fokus på. Sådan bruger du den lokale genvejsmenu:

  1. Stryg op og så til højre (du kan angive en anden bevægelse i indstillingerne for TalkBack).
  2. Menuen er en cirkel eller en liste afhængigt af dine indstillinger i TalkBack.
  3. Cirkelmenu: Træk fingeren hen over skærmen for at udforske menuen. Løft fingeren for at vælge et element.
  4. Listemenu: Stryg til højre eller venstre for at udforske menuen. Tryk to gange for at vælge et element.

  De tilgængelige valgmuligheder i menuen varierer afhængigt af elementet. Hvis der ikke er nogen relevante punkter, meddeler TalkBack: "Der er ingen menupunkter". Lokale genvejsmenuer kan omfatte følgende valgmuligheder, afhængigt af hvilket element der er fokus på:

  • Navigation: Vælg, hvordan du vil navigere. Valgmulighederne kan være Standard, Tegn, Ord, Linjer, Afsnit, Overskrifter, Links, Kontrolelementer, Særligt indhold, Afsnitsnavigation eller Listenavigation.
  • Redigeringsmuligheder: Når du redigerer tekst, viser denne menu indstillinger som f.eks. Flyt markøren til begyndelsen, Flyt markøren til slutningen, Markér alt og Start markeringstilstand. Hvis du har markeret en del af teksten, kan menupunkterne f.eks. være Klip, Kopiér, Sæt ind og Afslut markeringstilstand. Tryk på lydstyrkeknapperne, mens du befinder dig i et redigeringsfelt, for at flytte markøren.
  • Etiketstyring: I denne menu kan du tilføje, fjerne og redigere tilpassede etiketter til indhold, der ikke har en etiket. Sommetider mangler apps etiketter på billeder. Du kan bruge TalkBack til at oprette dine egne etiketter til billederne for at gøre det lettere at identificere dem fremover. Når du har tilføjet etiketter, kan du administrere dine tilpassede etiketter i TalkBack-indstillingerne under Tilpassede etiketter.
  • Skydebjælke: Når der fokuseres på en skydebjælke, f.eks. lydstyrke eller videoafspilning, kan du bruge denne menu til at angive en nøjagtig værdi fra 0 til 100.

  Vis genvejsmenuer som cirkler eller lister

  Genvejsmenuer vises enten som cirkler eller som lister.

  Sådan ændres denne indstilling:

  1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
  2. Åbn Hjælpefunktioner og derefter TalkBack.
  3. Åbn Indstillinger.
  4. Find Vis genvejsmenuen som en liste. Tryk to gange for at slå kontakten til eller fra.