Fördröjning för att trycka länge

Med den här inställningen justeras den tid det tar innan ett tryck på skärmen registreras som att du trycker länge.

En längre fördröjning mellan att trycka och att trycka länge innebär att du måste hålla kvar fingret på samma ställe en längre stund innan det räknas som att trycka länge. Om du brukar trycka länge av misstag när du egentligen bara ville trycka kan du välja en längre fördröjning.

Så här justerar du fördröjningen för att trycka länge:

  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet följt av Fördröjning för tryck och håll ned.
  3. Välj Kort, Mellan eller Lång.

Mer om rörelsen Tryck länge

Att trycka länge är en av de vanligaste rörelserna på Android-enheter. Den innebär att du trycker på ett objekt på skärmen utan att lyfta på fingret förrän objektet svarar.

Genom att trycka länge kan du ofta åtgärda något på skärmen. Om du till exempel vill flytta en appikon på startskärmen trycker du länge på ikonen och drar den sedan till den nya platsen. Att trycka länge kallas ibland för att trycka och hålla ned.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false
false