עיכוב של נגיעה והחזקה

הגדרה זו משנה את פרק הזמן שלוקח לנגיעה על המסך להפוך לנגיעה והחזקה.

משמעותו של עיכוב ממושך יותר של נגיעה והחזקה הוא שעליך להחזיק את האצבע באותו המקום לפרק זמן ממושך יותר לפני שהמגע הופך לנגיעה והחזקה. אם אתה מגלה שבטעות אתה נוגע ומחזיק כשבכוונתך רק להקיש, כדאי שתבחר בעיכוב ממושך יותר.

כדי לשנות את העיכוב של נגיעה והחזקה, בצע את הצעדים הבאים:

  1. עבור אל הגדרות > נגישות > עיכוב של נגיעה והחזקה.
  2. בחר קצר, בינוני או ארוך.

מידע נוסף על תנועת 'נגיעה והחזקה'

'נגיעה והחזקה' היא תנועה נפוצה במכשירי Android. משמעותה שאתה נוגע בפריט במסך ולא מרים את האצבע עד שהפריט מגיב. פעולות רבות ביחס לפריטים במסך מתבצעות באמצעות נגיעה והחזקה. לדוגמה, כדי להזיז סמל אפליקציה במסך הבית, גע בסמל והחזק אותו, ולאחר מכן גרור אותו למיקום החדש. תנועת 'נגיעה והחזקה' מכונה לעתים 'לחיצה ארוכה'.