Forsinkelse på tryk og hold

Denne indstilling justerer, hvor lang tid der skal gå, før dit tryk på skærmen registreres som et tryk og hold.

En stor forsinkelse på tryk og hold betyder, at du skal holde fingeren nede i længere tid, før dit tryk registreres som et tryk og hold. Hvis du oplever, at tryk og hold aktiveres ved et uheld, når du trykker på skærmen, bør du overveje at vælge en længere forsinkelse.

Sådan justerer du forsinkelsen på tryk og hold:

  1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
  2. Tryk på Hjælpefunktioner efterfulgt af Forsinkelse på tryk og hold nede.
  3. Vælg Kort, Mellem eller Lang.

Mere om bevægelsen "tryk og hold"

"Tryk og hold" er en ofte anvendt bevægelse på Android-enheder. Den aktiveres ved, at du trykker på et element på skærmen og holder fingeren nede, indtil elementet reagerer.

Tryk og hold giver dig ofte mulighed for at foretage en handling på skærmen. Du kan f.eks. bruge funktionen til at flytte et appikon på din startskærm ved at trykke på ikonet, holde fingeren nede og derefter trække det til den nye placering. Tryk og hold kaldes nogle gange også for "langt tryk".