Nói mật khẩu

Cài đặt này kiểm soát tính năng phản hồi bằng giọng nói của TalkBack khi bạn nhập mật khẩu.

  • Khi bạn bật cài đặt này, các ký tự của mật khẩu sẽ được rõ ràng giống như mọi ký tự đã nhập khác.
  • Khi bạn tắt cài đặt này, các ký tự của mật khẩu chỉ được đọc khi bạn sử dụng tai nghe. 

Để bật hoặc tắt cài đặt này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Trên thiết bị của bạn, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
  2. Chọn Trợ năng, sau đó chọn TalkBack.
  3. Chọn Cài đặt.
  4. Bật hoặc tắt cài đặt Nói mật khẩu.