Vyslovovat hesla

Toto nastavení ovládá hlasovou odezvu aplikace TalkBack při zadávání hesel.

  • Pokud je toto nastavení zapnuto, znaky hesla jsou čteny nahlas stejně jako ostatní zadané znaky.
  • Pokud je toto nastavení vypnuto, znaky hesla jsou čteny, jen když používáte sluchátka. 

Chcete-li toto nastavení zapnout či vypnout, postupujte následovně:

  1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
  2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack.
  3. Vyberte Nastavení.
  4. Zapněte nebo vypněte možnost Vyslovovat hesla.