גודל גופן וגודל תצוגה

אתה יכול לשנות את גודל הגופן וגודל התצוגה כדי לראות את המסך שלך טוב יותר.

הערה: חלק מהשלבים האלה פועלים רק במכשירי Android מגרסה 7.0 ואילך. כך בודקים איזו גרסה של Android מותקנת במכשיר.

שינוי גודל הגופן

כדי להקטין או להגדיל את גודל הגופן:

  1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר. אפליקציית ההגדרות
  2. הקש על נגישות, ולאחר מכן הקש על גודל גופן.
  3. השתמש במחוון כדי לבחור את גודל הגופן הרצוי.

ההגדרה של גודל הטקסט לא חלה על האפליקציה Google Chrome, שכוללת בקרות משלה לשינוי גודל טקסט.

שינוי גודל התצוגה

כדי להקטין או להגדיל את הפריטים על המסך:

  1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר. אפליקציית ההגדרות
  2. הקש על נגישות, ולאחר מכן הקש על גודל תצוגה.
  3. השתמש במחוון כדי לבחור את גודל התצוגה הרצוי.

המיקום של חלק מהאפליקציות במסך עשוי להשתנות.