Sneltoets via volumeknop

Met de sneltoets via de volumeknop kunt u TalkBack of een andere toegankelijkheidstool snel inschakelen. 

Stap 1: De sneltoets via de volumeknop inschakelen

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat.
 2. Tik op Toegankelijkheid en tik vervolgens op Sneltoets via volumeknop.
  • Op bepaalde apparaten heet deze instelling Snelle link voor toegankelijkheid.
 3. Schakel bovenaan Sneltoets via volumeknop in.
 4. Optioneel: Als u wilt wijzigen welke toegankelijkheidsservice door de sneltoets wordt geregeld, tikt u op Service van sneltoets.
  • Als u deze optie niet ziet, raadpleegt u de stappen voor oudere versies hieronder.
 5. Optioneel: Wijzig of de sneltoets wel of niet werkt vanaf het vergrendelingsscherm.

Stap 2: De sneltoets via de volumeknop gebruiken

Druk drie seconden op beide volumeknoppen om een toegankelijkheidstool te openen. 

Stappen voor oudere versies

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app van uw apparaat. 
 2. Open Toegankelijkheid en vervolgens Snelkoppeling voor toegankelijkheid.
 3. Schakel de Snelkoppeling voor toegankelijkheid bovenaan in.
 4. U kunt TalkBack nu op elk gewenst moment in- of uitschakelen door de volgende stappen uit te voeren:
  • Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat u een geluid hoort of een trilling voelt.
  • Laat de aan/uit-knop los.
  • Blijf het scherm met twee vingers aanraken totdat u een audiobevestiging hoort (ongeveer vijf seconden).