Phóng to

Bạn có thể thu phóng hoặc phóng to để xem màn hình của thiết bị Android dễ hơn.

Bước 1: Bật tính năng phóng to

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị.
 2. Mở Hỗ trợ tiếp cận, sau đó mở Phóng to.
 3. Chọn Phóng to bằng cách nhấn 3 lần hoặc Phóng to bằng phím tắt.
  • Nếu không thấy các tùy chọn này, thì có thể bạn đang dùng phiên bản Android cũ. Hãy bật tính năng Phóng to, sau đó làm theo các bước dưới đây để phóng to bằng cách nhấn ba lần.

Bước 2: Sử dụng tính năng phóng to

Phóng to bằng cách nhấn ba lần

Phóng to và làm mọi thứ lớn hơn

 1. Nhấn ba lần vào bất cứ đâu trên màn hình, ngoại trừ bàn phím hoặc thanh điều hướng.
 2. Bây giờ, bạn có thể xoay hoặc điều chỉnh mức thu phóng:
  • Để xoay trên màn hình, hãy kéo hai hoặc nhiều ngón tay.
  • Để điều chỉnh mức thu phóng, hãy chụm hai hoặc nhiều ngón tay lại với nhau hoặc tách các ngón tay ra.
 3. Để thu nhỏ, hãy nhấn ba lần vào màn hình.

Tạm thời phóng to màn hình

 1. Nhấn ba lần và giữ bất kỳ vị trí nào trên màn hình, ngoại trừ bàn phím hoặc thanh điều hướng.
 2. Để di chuyển khu vực phóng to, hãy kéo ngón tay của bạn trên màn hình.
 3. Để dừng phóng to, hãy nhấc ngón tay lên.

Phóng to bằng cử chỉ hoặc nút Hỗ trợ tiếp cận

Sau khi chọn "Phóng to bằng phím tắt" trong Bước 1 ở trên, bạn có thể bắt đầu phóng to bằng cử chỉ hoặc nút Hỗ trợ tiếp cận.

Phóng to và làm mọi thứ lớn hơn

 1. Bắt đầu phóng to: dùng 2 ngón tay vuốt lên (nếu TalkBack đang bật thì dùng 3 ngón tay vuốt lên) hoặc nhấn vào nút Hỗ trợ tiếp cận Hỗ trợ tiếp cận.
 2. Nhấn vào bất cứ đâu trên màn hình, ngoại trừ bàn phím hoặc thanh điều hướng.
 3. Bây giờ, bạn có thể xoay hoặc điều chỉnh mức thu phóng:
  • Để xoay trên màn hình, hãy kéo hai hoặc nhiều ngón tay.
  • Để điều chỉnh mức thu phóng, hãy chụm hai hoặc nhiều ngón tay lại với nhau hoặc tách các ngón tay ra.
 4. Để thu nhỏ, hãy dùng 2 ngón tay vuốt lên (nếu TalkBack đang bật thì dùng 3 ngón tay vuốt lên) hoặc nhấn vào nút Hỗ trợ tiếp cận Hỗ trợ tiếp cận.

Tạm thời phóng to màn hình

 1. Bắt đầu phóng to: dùng 2 ngón tay vuốt lên (nếu TalkBack đang bật thì dùng 3 ngón tay vuốt lên) hoặc nhấn vào nút Hỗ trợ tiếp cận Hỗ trợ tiếp cận.
 2. Chạm và giữ bất kỳ vị trí nào trên màn hình, ngoại trừ bàn phím hoặc thanh điều hướng.
 3. Để di chuyển khu vực phóng to, hãy kéo ngón tay của bạn trên màn hình.
 4. Để dừng phóng to, hãy nhấc ngón tay lên.

Ghi chú

 • Sau khi bạn bật tính năng phóng to, thao tác nhấn một lần duy nhất sẽ lâu hơn một chút. Độ trễ ngắn này cho phép thiết bị của bạn tìm hiểu xem cú nhấn của bạn có phải là một phần của thao tác nhấn ba lần hay không.
 • Nếu mở hoặc đóng ứng dụng khi đã phóng to, bạn sẽ tự động thu nhỏ ứng dụng. Để phóng to lại, bạn chỉ cần nhấn ba lần.