การขยาย

คุณซูมหรือขยายเพื่อดูหน้าจออุปกรณ์ Android ให้ชัดยิ่งขึ้นได้

ขั้นตอนที่ 1: เปิดการขยาย

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในอุปกรณ์
 2. เปิดการช่วยเหลือพิเศษ แล้วเปิดการขยาย
 3. เลือกขยายด้วยการแตะ 3 ครั้งหรือขยายด้วยแป้นพิมพ์ลัด
  • หากไม่เห็นตัวเลือกเหล่านี้ อาจหมายความว่าคุณใช้ Android เวอร์ชันก่อนหน้า เปิดการขยายแล้วทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อขยายด้วยการแตะ 3 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 2: ใช้การขยาย

ขยายด้วยการแตะ 3 ครั้ง

ซูมเข้าเพื่อให้ทุกสิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

 1. แตะ 3 ครั้งที่บริเวณใดก็ได้ในหน้าจอ ยกเว้นแป้นพิมพ์หรือแถบนำทาง
 2. ตอนนี้คุณเลื่อนหรือปรับระดับการซูมได้โดยทำดังนี้
  • เลื่อนทั้งหน้าจอโดยลากนิ้วอย่างน้อย 2 นิ้ว
  • ปรับระดับการซูมโดยบีบนิ้วอย่างน้อย 2 นิ้วเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน
 3. แตะ 3 ครั้งที่หน้าจอเพื่อซูมออก

ขยายหน้าจอชั่วคราว

 1. แตะ 3 ครั้งค้างไว้ที่บริเวณใดก็ได้ในหน้าจอ ยกเว้นแป้นพิมพ์หรือแถบนำทาง
 2. ลากนิ้วผ่านหน้าจอเพื่อย้ายบริเวณที่ขยาย
 3. ยกนิ้วขึ้นเพื่อหยุดขยาย

ขยายด้วยปุ่มการช่วยเหลือพิเศษหรือท่าทางสัมผัส

หลังจากเลือก "ขยายด้วยแป้นพิมพ์ลัด" ในขั้นตอนที่ 1 ข้างต้น คุณจะเริ่มการขยายด้วยปุ่มการช่วยเหลือพิเศษหรือท่าทางสัมผัสได้

ซูมเข้าเพื่อให้ทุกสิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น

 1. เริ่มการขยายโดยใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้น (ใช้ 3 นิ้วเลื่อนขึ้นหากเปิด TalkBack ไว้) หรือแตะปุ่มการช่วยเหลือพิเศษ การช่วยเหลือพิเศษ
 2. แตะที่บริเวณใดก็ได้ในหน้าจอ ยกเว้นแป้นพิมพ์หรือแถบนำทาง
 3. ตอนนี้คุณเลื่อนหรือปรับระดับการซูมได้โดยทำดังนี้
  • เลื่อนทั้งหน้าจอโดยลากนิ้วอย่างน้อย 2 นิ้ว
  • ปรับระดับการซูมโดยบีบนิ้วอย่างน้อย 2 นิ้วเข้าหากันหรือแยกออกจากกัน
 4. หากต้องการซูมออก ให้ใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้น (ใช้ 3 นิ้วเลื่อนขึ้นหากเปิด TalkBack ไว้) หรือแตะปุ่มการช่วยเหลือพิเศษ การช่วยเหลือพิเศษ

ขยายหน้าจอชั่วคราว

 1. เริ่มการขยายโดยใช้ 2 นิ้วเลื่อนขึ้น (ใช้ 3 นิ้วเลื่อนขึ้นหากเปิด TalkBack ไว้) หรือแตะปุ่มการช่วยเหลือพิเศษ การช่วยเหลือพิเศษ
 2. แตะที่บริเวณใดก็ได้บนหน้าจอค้างไว้ ยกเว้นแป้นพิมพ์หรือแถบนำทาง
 3. ลากนิ้วผ่านหน้าจอเพื่อย้ายบริเวณที่ขยาย
 4. ยกนิ้วขึ้นเพื่อหยุดขยาย

หมายเหตุ

 • การขยายทำได้สูงสุด 8 เท่า 
 • หลังจากเปิดการขยายแล้ว การแตะแต่ละครั้งจะใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อย การหน่วงเวลาสั้นๆ นี้จะช่วยให้อุปกรณ์ทราบว่าการแตะเป็นส่วนหนึ่งของการแตะ 3 ครั้งหรือไม่
 • หากคุณเปิดหรือปิดแอปขณะซูมเข้า ระบบจะซูมออกให้คุณโดยอัตโนมัติ หากต้องการซูมเข้าอีกครั้ง เพียงแค่แตะ 3 ครั้ง