הגדלה

ניתן לשנות את מרחק התצוגה או להגדיל את התצוגה כדי לראות טוב יותר את מה שמופיע במסך של מכשיר ה-Android.

שלב 1: הפעלת ההגדלה

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיראפליקציית ההגדרות.
 2. פתח את הקטע נגישות ואז את הגדלה.
 3. בוחרים באחת מהאפשרויות: הגדלה על ידי הקשה שלוש פעמים או הגדלה באמצעות קיצור דרך.
  • אם האפשרויות האלה לא מוצגות, ייתכן שאתם משתמשים באחת מהגרסאות הקודמות של Android. מפעילים את ההגדרה הגדלה ופועלים לפי ההוראות שבקטע 'הגדלה על ידי הקשה שלוש פעמים' שבהמשך.

שלב 2: שימוש בהגדלה

הגדלה על ידי הקשה שלוש פעמים

התקרבות והגדלת התצוגה

 1. מקישים שלוש פעמים במקום כלשהו במסך, חוץ מהמקלדת או סרגל הניווט.
 2. עכשיו אפשר להזיז את התצוגה או לשנות את המרחק שלה:
  • כדי לזוז במסך, גוררים שתי אצבעות לפחות על המסך.
  • כדי לשנות את מרחק התצוגה, מניחים שתי אצבעות או יותר על המסך ועושים תנועת צביטה או שמרחיקים ביניהן.
 3. כדי להתרחק, מקישים שלוש פעמים על המסך.

הגדלה זמנית של המסך

 1. הקש שלוש פעמים והחזק במקום כלשהו במסך, חוץ מבמקלדת ובסרגל הניווט.
 2. כדי להזיז את האזור המוגדל, גרור את האצבע על המסך.
 3. כדי להפסיק את ההגדלה, הרם את האצבע.

הגדלה באמצעות לחצן הנגישות או תנועת הנגישות

לאחר שבוחרים "הגדלה באמצעות קיצור דרך" בשלב 1 למעלה, אפשר להגדיל בעזרת לחצן הנגישות או תנועת הנגישות.

התקרבות והגדלת התצוגה

 1. להפעלת ההגדלה: מחליקים למעלה בעזרת שתי אצבעות (אם TalkBack פועל, יש להחליק בעזרת שלוש אצבעות), או מקישים על לחצן הנגישות נגישות.
 2. מקישים על מקום כלשהו במסך, חוץ מהמקלדת או סרגל הניווט.
 3. עכשיו אפשר להזיז את התצוגה או לשנות את המרחק שלה:
  • כדי לזוז במסך, גוררים שתי אצבעות לפחות על המסך.
  • כדי לשנות את מרחק התצוגה, מניחים שתי אצבעות או יותר על המסך ועושים תנועת צביטה או שמרחיקים ביניהן.
 4. כדי להתרחק, מחליקים למעלה בעזרת שתי אצבעות (אם TalkBack פועל, יש להחליק בעזרת שלוש אצבעות), או מקישים על לחצן הנגישות נגישות.

הגדלה זמנית של המסך

 1. להפעלת ההגדלה: מחליקים למעלה בעזרת שתי אצבעות (אם TalkBack פועל, יש להחליק בעזרת שלוש אצבעות), או מקישים על לחצן הנגישות נגישות.
 2. הקש במקום כלשהו במסך, חוץ מהמקלדת וסרגל הניווט, והחזק.
 3. כדי להזיז את האזור המוגדל, גרור את האצבע על המסך.
 4. כדי להפסיק את ההגדלה, מרימים את האצבע.

הערות

 • ניתן להגדיל עד פי 8. 
 • אחרי הפעלת ההגדלה, התגובה להקשה בודדת תהיה איטית יותר. העיכוב הקצר הזה מאפשר למכשיר לברר אם ההקשה היא חלק מהקשה משולשת.
 • אם אתה נכנס לאפליקציה או יוצא ממנה כשאתה בתצוגה מוגדלת, תתבצע הקטנה אוטומטית. כדי להתקרב שוב, הקש הקשה משולשת.