הגדלה

תוכל לשנות את המרחק מהתצוגה או להגדיל את התצוגה כדי לראות טוב יותר את מה שמופיע במסך של מכשיר ה-Android.

שלב 1: הפעלת ההגדלה

 1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. פתח את הקטע נגישות ואז את הגדלה.
 3. בחר באחת מהאפשרויות: הגדלה על ידי הקשה שלוש פעמים או הגדלה בעזרת לחצן.
  • אם האפשרות הזו לא מוצגת, ייתכן שאתה משתמש באחת מהגרסאות הקודמות של Android. הפעל את ההגדרה הגדלה ופעל לפי ההוראות שבקטע 'הגדלה על ידי הקשה שלוש פעמים' שבהמשך.

שלב 2: שימוש בהגדלה

הגדלה על ידי הקשה שלוש פעמים

התקרבות והגדלת התצוגה

 1. הקש שלוש פעמים במקום כלשהו במסך, חוץ מהמקלדת או סרגל הניווט.
 2. עכשיו אפשר להזיז את התצוגה או לשנות את המרחק ממנה:
  • כדי לזוז במסך, גרור שתי אצבעות או יותר על המסך.
  • כדי לשנות את המרחק מהתצוגה, הנח שתי אצבעות או יותר על המסך וקרב (בתנועת "צביטה") או הרחק ביניהן.
 3. כדי להתרחק, הקש שלוש פעמים על המסך.

הגדלה זמנית של המסך

 1. הקש שלוש פעמים והחזק במקום כלשהו במסך, חוץ מבמקלדת ובסרגל הניווט.
 2. כדי להזיז את האזור המוגדל, גרור את האצבע על המסך.
 3. כדי להפסיק את ההגדלה, הרם את האצבע.

הגדלה בעזרת לחצן

התקרבות והגדלת התצוגה

 1. הקש על סמל הנגישות .
 2. הקש במקום כלשהו במסך, חוץ מבמקלדת או בסרגל הניווט.
 3. עכשיו אפשר להזיז את התצוגה או לשנות את המרחק ממנה:
  • כדי לזוז במסך, גרור שתי אצבעות או יותר על המסך.
  • כדי לשנות את המרחק מהתצוגה, הנח שתי אצבעות או יותר על המסך וקרב (בתנועת "צביטה") או הרחק ביניהן.
 4. כדי להתרחק, הקש שוב על סמל הנגישות .

הגדלה זמנית של המסך

 1. הקש על סמל הנגישות .
 2. הקש במקום כלשהו במסך, חוץ מהמקלדת וסרגל הניווט, והחזק.
 3. כדי להזיז את האזור המוגדל, גרור את האצבע על המסך.
 4. כדי להפסיק את ההגדלה, הרם את האצבע.

הערות

 • אחרי הפעלת ההגדלה, התגובה להקשה בודדת תהיה איטית יותר. העיכוב הקצר הזה מאפשר למכשיר לברר אם ההקשה היא חלק מהקשה משולשת.
 • אם אתה נכנס לאפליקציה או יוצא ממנה כשאתה בתצוגה מוגדלת, תתבצע הקטנה אוטומטית. כדי להתקרב שוב, הקש הקשה משולשת.