Všechna dostupná nastavení aplikace TalkBack

TalkBack můžete přizpůsobit svým potřebám. 

Krok 1: Otevřete nastavení aplikace TalkBack

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Přístupnost a poté na TalkBack.
 3. Otevřete Nastavení.

Krok 2: Prohlédněte si a případně změňte nastavení aplikace TalkBack

Poznámka: V závislosti na typu zařízení a verzi aplikace TalkBack se nastavení mohou lišit. Pokud se vaše možnosti liší od nastavení popsaných níže, postupujte podle sekce o nastavení ve starších verzích TalkBack níže. 

Řeč

Nastavení

Popis

Možnosti

Nastavení převodu textu na řeč Zvolte preferovaný modul převodu textu na řeč, jazyk, rychlost a výšku hlasu.  Další informace o nastavení převodu textu na řeč.
Výřečnost

Zvolte nastavení výřečnosti aplikace TalkBack. Chcete-li upravit všechny předvolby řeči, nastavte možnost Vlastní (výchozí nastavení):

 • Hlasová odezva klávesnice
 • Přehrávat tipy k použití
 • Číst informace ze seznamů a mřížek 
 • Přečíst počet položek seznamu na obrazovce
 • Číst typy prvků
 • Vyslovovat fonetická písmena  
 • Měnit výšku hlasu
 • Řeč při vypnuté obrazovce
 • Pořadí popisu prvků
 • Čtení ID prvků
Vlastní, Vysoká, Nízká
Použít snímač vzdálenosti

Pokud je zařízení vybaveno snímačem vzdálenosti, můžete aplikaci TalkBack pomocí tohoto nastavení vypnout.

 • Telefon: Aplikaci TalkBack vypnete přiblížením prstu ke snímači vzdálenosti.
 • Tablet: Klepněte na libovolnou aplikaci na obrazovce displeje. Opětovným klepnutím na obrazovku aplikaci TalkBack znovu spustíte.
Snímač vzdálenosti vypíná řeč, Snímač vzdálenosti řeč neovládá
Vyslovovat hesla Zvolte, zda má aplikace TalkBack hesla vyslovovat vždy, nebo jen při použití sluchátek. Zapnuto, Vypnuto

Další zpětná vazba

Nastavení

Popis

Možnosti

Vibrační zpětná vazba Akce, které provedete, například výběr objektu nebo navigace v zařízení, budou doprovozeny vibrační zpětnou vazbou. Zapnuto, Vypnuto
Zvuková zpětná vazba Kromě slovního komentáře dostanete i zvukovou zpětnou vazbu. Zapnuto, Vypnuto
Zeslabení zvuku (zvýraznění zvuku řeči) Sníží hlasitost ostatních zvuků, když bude hovořit aplikace TalkBack. Zapnuto, Vypnuto
Hlasitost zvuku Ovládá hlasitost odezvy aplikace TalkBack v poměru k hlasitosti systému. Dostupné, je-li aktivována Zvuková zpětná vazba. Shodná s hlasitostí médií, 75 % hlasitosti médií, 50 % hlasitosti médií, 25 % hlasitosti médií

Navigace

Nastavení

Popis

Možnosti

Aktivace jedním klepnutím (experimentální) Namísto dvojitého klepnutí lze aktuálně zaměřenou položku aktivovat jedním klepnutím. Zapnuto, Vypnuto
Kontextová nabídka jako seznam Toto nastavení vyberte, chcete-li globální a místní kontextové nabídky zobrazit jako seznamy, ne jako kruhy. Další informace o globálních a místních kontextových nabídkách Zapnuto, Vypnuto
Gesta Toto nastavení vyberte, chcete-li změnit význam gest aplikace TalkBack. Další informace o gestech aplikace TalkBack
Nástroj pro výběr K dispozici v zařízeních vybavených snímačem otisků prstů na platformě Android 8.0 a novější. Když je toto nastavení zapnuto, můžete se v aplikaci TalkBack pohybovat pomocí snímače otisků prstů.   Další informace o používání Nástroje pro výběr
Klávesové zkratky Změní nastavení klávesových zkratek v aplikaci TalkBack. Další informace o klávesových zkratkách aplikace TalkBack
Vlastní štítky Pomocí tohoto nastavení lze spravovat všechny vlastní štítky, které jste vytvořili pomocí místní kontextové nabídky (včetně importu a exportu). Další informace naleznete v článku Globální a místní kontextové nabídky.
Prozkoumání dotykem

Poznámka: V Nástrojích přístupnosti pro Android od verze 8.1 naleznete toto nastavení v sekci Nastavení pro vývojáře. 

Po klepnutí na obrazovku uslyšíte, jaké položky jste se prstem dotkli. Tato možnost je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ji vypnete, zařízení nebude reagovat na gesta, ani nebude poskytovat hlasovou zpětnou vazbu, když klepnete na obrazovku. Další informace o prozkoumání dotykem

Zapnuto, Vypnuto

 

Nastavení ve starších verzích aplikace TalkBack

Zjištění verze aplikace TalkBack 

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a poté na TalkBack.
 3. Číslo verze naleznete v horní části obrazovky (například verze 5.2).

Nastavení ve starších verzích aplikace TalkBack

 • Seznamy posouvat automaticky: Při lineárních procházení se seznamy budou posouvat samy. V Nástrojích přístupnosti pro Android od verze 8.1 bude tato možnost ve výchozím nastavení zapnutá.
 • Zatřesením spustit nepřetržité čtení: Zatřesením zařízením se aktivuje nepřetržité čtení.
 • Vylepšené zaměření: Když přejdete na novou obrazovku, zaměření aplikace TalkBack se přesune na první dostupný prvek na obrazovce. Pokud se vrátíte na dříve navštívenou obrazovku, zaměření se přesune tam, kde jste skončili. V Nástrojích přístupnosti pro Android od verze 8.1 bude tato možnost ve výchozím nastavení zapnutá.
 • Ztlumit obrazovku, když je aktivována aplikace TalkBack: Když bude aplikace TalkBack zapnutá, sníží se jas obrazovky.  V Nástrojích přístupnosti pro Android od verze 8.1 je ovládací prvek Ztlumení obrazovky k dispozici pouze v globální kontextové nabídce.
 • Zkratka ke ztlumení obr.: Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat ztlumení obrazovky, třikrát rychle stiskněte obě tlačítka hlasitosti.
 • Hlasitost řeči: Hlasitost řeči aplikace TalkBack můžete nastavit na stejnou nebo nižší úroveň než hlasitost médií. Hlasitost médií je hlasitost ostatních zvuků v zařízení.
 • Oznámit ID volajícího: Před přijetím hovoru bude oznámena identita volajícího. 
 • Zkratka pro pozastavení a obnovení funkce TalkBack: Když je toto nastavení zapnuto, můžete dlouhým stisknutím tlačítka zvýšení nebo snížení hlasitosti pozastavit nebo obnovit aplikaci TalkBack. 
 • Obnovit z pozastavení: Vyberte, jakým způsobem bude aplikace TalkBack po pozastavení obnovena.