Tilgjengelighetsoversikt for Android

Du kan tilpasse Android-enheten din ved å bruke tilgjengelighetsinnstillinger og -apper.

Merk: Noen av disse trinnene fungerer bare på Android 7.0 og nyere. Finn ut hvordan du kan sjekke Android-versjonen din.

Bruk en skjermleser

TalkBack: For å samhandle med enheten din med berøring og taletilbakemelding kan du slå på TalkBack-skjermleseren. TalkBack beskriver handlingene dine og informerer deg om varsler.

Tekstopplesing: Hvis du bare ønsker taletilbakemeldinger til bestemte tider, kan du slå på Tesktopplesing. Velg elementer på skjermen for å få dem opplest eller beskrevet, eller rett kameraet mot noe i omgivelsene.

Endre visningen

Skjermstørrelse og skriftstørrelse: For å endre størrelsen til elementer på skjermbildet, juster skjerm- eller skriftstørrelsen.

Forstørrelse: For å midlertidig zoome eller forstørre skjermbildet, bruk forstørrelse.

Kontrast- og fargealternativer: For å justere kontrast eller farger, bruk tekst med høy kontrast, fargeinvertering eller fargekorrigering.

Interaksjonskontroller

Taletilgang: Med taletilgang kan du kontrollere enheten din med stemmen. Bruk stemmen til å åpne apper, navigere og endre tekst uten å bruke hendene. 

Brytertilgang: Brytertilgang innebærer at du kan kommunisere med Android-enheten din ved hjelp av én eller flere brytere, i stedet for berøringsskjermen. Du kan bruke en bryter eller et tastatur for å styre enheten din.

Bruk en leselist

BrailleBack: Du kan koble en leselist til enheten din via Bluetooth. BrailleBack brukes sammen med TalkBack og gir deg en kombinert tale- og punktskriftopplevelse, slik at du kan endre tekst og bruke enheten din.

Lyd og tekst på skjermen

Teksting: Du kan slå på teksting for enheten din og angi innstillinger (språk, tekst og stil) for teksting for hørselshemmede. Finn ut hvordan du slår på teksting.

Sanntidstekst (STT) under samtaler: Du kan bruke tekst til å kommunisere under en telefonsamtale med STT

Utforsk Android-tilgjengelighetsapper og -tjenester

Du kan utforske Android-tilgjengelighetsapper og -tjenester på flere måter:

  • Last ned tilgjengelighetspakken for Android, som inkluderer Google TalkBack, brytertilgang og Tekstopplesing. Tilgjengelighetspakken for Android er innebygd i mange Android-enheter.
  • Gå gjennom Android-enhetsinnstillingene for å finne ut hvordan du kan tilpasse enheten din. Åpne Innstillinger-appen på enheten, og velg Tilgjengelighet.
  • Utforsk Google Play for å finne andre tilgjengelighetsapper og -tjenester for Android.

Design og utvikle apper som er mer tilgjengelige

For alle som planlegger eller utvikler en app, kan Tilgjengelighetsskanner hjelpe deg med å identifisere muligheter og forbedre appen for brukerne. Du kan også se utviklerressursene for tilgjengelighetsfunksjoner på Android.