Oversigt over hjælpefunktioner i Android

Du kan tilpasse din Android-enhed ved hjælp af indstillinger og apps til hjælpefunktioner.

Brug en skærmlæser

TalkBack: Hvis du vil interagere med din enhed ved hjælp af berøringsfeedback og oplæsning, kan du aktivere TalkBack-skærmlæseren. TalkBack beskriver dine handlinger og fortæller dig om advarsler og notifikationer.

TalkBack-brailletastatur: Du kan bruge TalkBack-brailletastaturet til at indtaste 6-punkts braille på din skærm. Det er i øjeblikket kun Unified English Braille, der understøttes.

Tekstoplæsning: Hvis du kun vil have oplæsning på bestemte tidspunkter, kan du aktivere Tekstoplæsning. Vælg elementer på din skærm for at få dem læst op eller beskrevet, eller ret kameraet mod noget i dine omgivelser.

Skift skærmens udseende

Skærm- og skriftstørrelse: Du kan ændre størrelsen på elementerne på skærmen ved at justere skærm- og skriftstørrelsen.

Forstørrelse: Du kan bruge forstørrelse til midlertidigt at zoome ind eller forstørre din skærm.

Kontrast- og farvemuligheder: Du kan justere kontrasten eller farverne ved hjælp af tekst med stor kontrast, mørkt tema, ombytning af farver eller farvekorrigering.

Styring af interaktion

Lookout: Lookout bruger computersyn til at hjælpe blinde eller brugere med stærkt nedsat syn med at indsamle oplysninger om deres omgivelser.

Stemmeadgang: Med Stemmeadgang kan du styre din enhed ved hjælp af talekommandoer. Brug din stemme til at åbne apps, navigere på siden og redigere tekst håndfrit. 

Kontaktadgang: Med Kontaktadgang kan du interagere med din Android-enhed ved hjælp af én eller flere kontakter i stedet for touchskærmen. Du kan bruge en kontakt eller et tastatur til at styre din enhed. 

Handlingsblokke: Handlingsblokke gør det nemmere at udføre rutinemæssige handlinger ved hjælp af knapper, der kan tilpasses, på din Android-startskærm.

Handlingstid (Hjælpefunktioner får timeout): Du kan vælge, hvor længe du vil have vist beskeder, der beder dig om at foretage en handling, men som kun vises midlertidigt. 

Brug en brailleskærm

BrailleBack: Du kan slutte en opdaterbar brailleskærm til din enhed via Bluetooth. Sammen med TalkBack er BrailleBack en kombineret tale- og brailleoplevelse, der giver dig mulighed for at redigere tekst og interagere med din enhed.

Lyd og tekst på skærmen

Undertekster: Du kan vælge præferencer for undertekster (sprog, tekst og stil) til din enhed.

LivetekstningLivetekstning tekster automatisk tale på din enhed. 

Transskribering og lydnotifikationer: Du kan bruge Transskribering til at optage tale og lyd og se det som tekst på din skærm.Lydnotifikationer hjælper dig med at holde styr på, hvad der foregår i dit hjem, f.eks. en bippende røgalarm eller en dørklokke, der ringer.

Lydforstærker: Du kan bruge Lydforstærker til høretelefoner med ledning eller Bluetooth-høretelefoner til at filtrere og forstærke lyden i dit miljø eller på din Android-enhed. 

Understøttelse af høreapparat: Du kan parre høreapparater med din Android-enhed for at høre mere tydeligt.

Sms i realtid under opkald: Med Sms i realtid kan du kommunikere via sms, mens du taler i telefon. 

Udforsk Android-apps og -tjenester med hjælpefunktioner

Du kan udforske Android-apps og -tjenester med hjælpefunktioner på flere måder:

  • Download Android Hjælpefunktioner, som omfatter menuen Hjælpefunktioner, Tekstoplæsning, Kontaktadgang og TalkBack. Android Hjælpefunktioner er indbygget på mange Android-enheder.
  • Gennemgå enhedsindstillingerne for at tilpasse din Android-enhed. Åbn appen Indstillinger på din enhed, og vælg derefter Hjælpefunktioner.
  • Gå til Google Play for at finde flere Android-apps og -tjenester med hjælpefunktioner.

Design og udvikling af flere apps med hjælpefunktioner

Accessibility Scanner kan hjælpe appudviklere og -designere med at identificere mulighederne for forbedring af appens brugervenlighed. Du kan også se vores udviklerressourcer til hjælpefunktioner i Android.