כתוביות

אתה יכול להפעיל כתוביות למכשיר שלך ולבחור אפשרויות (שפה, טקסט וסגנון) לכתוביות.

הפעלת כתוביות

  1. פתח את האפליקציה 'הגדרות' במכשיר. אפליקציית ההגדרות
  2. הקש על נגישות, ולאחר מכן הקש על כתוביות.
  3. בחלק העליון, הקש על המתג הפעלה/כיבוי.

שינוי של הגדרות כתוביות

כשהכתוביות מופעלות, תוכל לשנות את ההגדרות הבאות בהגדרות ואז נגישות ואז כתוביות.

  • שפה: בחר בשפה שבה תרצה להציג את הכתוביות.
  • גודל טקסט: בחר בגודל הרצוי לטקסט הכתוביות.
  • סגנון כיתוב: בחר בסגנון ובצבע הרצויים לטקסט ולרקע הכתוביות.

ייתכן שההגדרות לכתוביות לא יחולו על אפליקציות מסוימות.