העדפות לכיתובים

אפשר לבחור העדפות לכיתובים (שפה, טקסט וסגנון) למכשיר שלכם.

הערה: ייתכן שהעדפות לכיתובים לא יחולו על אפליקציות מסוימות.

  1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. מקישים על נגישות ועל העדפות לכיתובים.
  3. בחלק העליון מפעילים את האפשרות שימוש בכיתובים.
  4. בוחרים את ההגדרות הבאות:
    • שפה: בוחרים בשפה שבה רוצים להציג את הכיתובים
    • גודל טקסט: בוחרים בגודל הרצוי לטקסט הכיתובים
    • סגנון כיתוב: בוחרים בסגנון ובצבע הרצויים לטקסט ולרקע של הכיתובים.