Промените подешавања BrailleBack-а

Да бисте прегледали или променили подешавања BrailleBack-а:

  1. Отворите апликацију Подешавања Апликација Подешавања на уређају.
  2. Отворите Приступачност па BrailleBack па Подешавања.

BrailleBack има три категорије подешавања: Уређај, Брајева азбука и Разна.

Уређај

Подешавање

Опис

Статус

Приказује статус упареног уређаја. Користите ову опцију да бисте се повезали са већ упареним уређајем са екраном.

Брајева азбука

Подешавање

Опис

Тип Брајеве азбуке Одаберите стандардну Брајеву азбуку или рачунарску Брајеву азбуку.
Табла са Стандардном Брајевом азбуком Подесите одговарајући језик и Брајеву азбуку са скраћеницама (ниво 2) или без скраћеница (ниво 1).
Табла са Рачунарском Брајевом азбуком Подесите језик за рачунарску Брајеву азбуку са 8 тачака и унос текста.
Преламање речи Укључите или искључите преламање речи за текст који не може да стане у један ред на Брајевој азбуци. Преламање речи је подразумевано укључено.

Разно

Изаберите Програмерске опције да бисте подесили подешавања за програмерско тестирање апликација.

Подешавање

Опис

Ниво излазне евиденције Подешава количину излазних информација које Brailleback генерише у Android евиденцији отклањања грешака.
Прикажи Брајеву азбуку на екрану Приказује садржај екрана са Брајевом азбуком у малом прозору изнад других прозора на екрану. Ову функцију можете да искористите за тестирање подршке за Брајеву азбуку чак и без хардверског екрана са Брајевом азбуком.
Покрени водич Ова опција је приказана када се Брајеви знакови приказују на екрану.