שינוי ההגדרות של BrailleBack

כדי לבדוק את ההגדרות של BrailleBack או לשנות אותן:

  1. פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
  2. עבור אל נגישות ואז ‏BrailleBack ואז הגדרות.

BrailleBack כוללת הגדרות בשלוש קטגוריות: מכשיר, ברייל ושונות.

מכשיר

הגדרה

תיאור

סטטוס

הסטטוס של המכשיר המותאם. באפשרות זו משתמשים כדי לחבר למכשיר שכבר מותאם לצג.

ברייל

הגדרה

תיאור

סוג ברייל ניתן לבחור בין ברייל ספרותי לבין ברייל מחשב.
טבלת ברייל ספרותי הגדר את השפה הנכונה ואת רמת הברייל - מקוצר (רמה 2) או לא מקוצר (רמה 1).
טבלת ברייל מחשב כאן ניתן להגדיר את השפה לברייל מחשב בעל 8 נקודות ואת קלט הטקסט.
גלישת טקסט כאן ניתן להפעיל ולכבות גלישת טקסט שלא נכנס בשורת ברייל אחת. ההגדרה הזו מופעלת כברירת מחדל.

שונות

בקטע אפשרויות למפתחים ניתן להגדיר העדפות לבדיקת האפליקציה על ידי מפתחים.

הגדרה

תיאור

רמה של פלט רישום ביומן מגדיר את כמות הפלט ש-BrailleBack יוצר ביומן תיקוני הבאגים של Android.
הצגת פלט ברייל במסך התוכן בצג הברייל מופיע בחלון קטן מעל לחלונות אחרים במסך. ניתן להשתמש בתכונה בזו כדי לבדוק תמיכת ברייל גם ללא חומרה של צג ברייל.
מדריך הפעלה אפשרות זו מוצגת כאשר פלט הברייל מוצג במסך.