הקלדה באמצעות BrailleBack

בטבלה הבאה מפורטים מקשי הקיצור למכשירים עם מקשים לקלט ברייל. ייתכן שהקיצורים יהיו שונים בהתאם לצג הברייל במכשיר.

פעולה

מקשי קיצור

עזרה רווח + נקודות 3 2 1
לחצן 'הקודם' רווח + נקודות 2 1
לחצן 'דף הבית' רווח + נקודות ‎1 2 5‎
התראות רווח + נקודות 5 4 3 1
אפליקציות אחרונות רווח + נקודות 5 3 2 1
מעבר בין ברייל ספרותי לברייל מחשב רווח + נקודות 5 4 2 1
חיפוש טקסט במסך רווח + נקודות 4 3
מקש Enter (בזמן עריכת טקסט) רווח + נקודה 8
מקש החזר (Backspace) (בזמן עריכת טקסט) רווח + נקודה 7
ניווט ימינה או שמאלה מקש הזזה ימני או שמאלי

 

טיפ: במכשירים עם מקשי ניתוב: ניתן להשתמש במקשי הניתוב להקשה על הפריטים שמתחת לאצבע, או להזזת התו ^ בזמן עריכת טקסט. במכשירים מסוימים, הקשה ארוכה על מקש ניתוב מניבה אותה תוצאה כמו הקשה ארוכה על הפריט במסך.

קבלת עזרה בזמן ההקלדה

יש שתי דרכים לקבל עזרה לגבי המקלדת בזמן השימוש ב-BrailleBack:

  • הזן רווח + נקודות 1 2 3.
  • פתח את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר. הקש על נגישות ואז BrailleBack ואז הגדרות ואז עזרה של המקלדת.