Cài đặt và bật BrailleBack

Với BrailleBack, bạn có thể kết nối màn hình chữ nổi có thể làm mới với thiết bị Android của mình thông qua Bluetooth. BrailleBack hoạt động với trình đọc màn hình TalkBack để mang lại trải nghiệm giọng nói và chữ nổi kết hợp.

Khi bạn sử dụng BrailleBack, nội dung trên màn hình thiết bị sẽ hiển thị trên màn hình chữ nổi và bạn có thể di chuyển cũng như tương tác với thiết bị của mình bằng các phím trên màn hình chữ nổi. Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím chữ nổi.

Bước 1: Đảm bảo thiết bị chữ nổi của bạn được hỗ trợ

Phiên bản BrailleBack hiện tại hỗ trợ các thiết bị sau:

 • Baum VarioUltra
 • APH Refreshabraille
 • APH Orbit Reader 20
 • Baum VarioConnect
 • Esys EuroBraille
 • Freedom Scientific Focus Blue (kiểu máy 14 và 40 ô)
 • HandyTech (Basic Braille, Active Braille, Braille Star, Braille Wave, Braillino, Easy Braille)
 • Harpo Braillepen 12
 • HIMS (BrailleSense, Braille EDGE, Smart Beetle)
 • Humanware Brailliant (kiểu máy thế hệ thứ nhất và BI)
 • Optelec Alva (BC640, BC680)
 • Optelec EasyLink 12 Touch
 • Papenmeier Braillex Trio
 • Seika (thiết bị ghi chú và màn hình 40 ô)

Bước 2: Cài đặt BrailleBack trên thiết bị Android của bạn

Bạn có thể tải BrailleBack từ Google Play bằng cách sử dụng một trong các tùy chọn sau:

 • Tùy chọn 1: Sử dụng liên kết trực tiếp đến BrailleBack trên Google Play, sau đó chọn Cài đặt. Chọn thiết bị mà bạn muốn cài đặt ứng dụng, sau đó chọn Cài đặt.
 • Tùy chọn 2: Mở ứng dụng Cửa hàng Play trên thiết bị Android của bạn, sau đó tìm kiếm "BrailleBack". Chọn BrailleBack từ các kết quả tìm kiếm, sau đó chọn Cài đặt.

Bước 3: Bật BrailleBack và ghép nối màn hình chữ nổi của bạn

Lưu ý: Trước khi bạn bật Brailleback, hãy đảm bảo rằng TalkBack cũng đang bật. Hãy tìm hiểu cách bật TalkBack.

Để bật BrailleBack trên thiết bị Android của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt trên thiết bị của bạn.
 2. Mở Trợ năng, sau đó chọn BrailleBack.
 3. Bật BrailleBack.
 4. Quay lại phần Cài đặt. Trong phần Không dây và mạng, hãy chọn Bluetooth.
 5. Bật Bluetooth.
 6. Chọn tên màn hình chữ nổi của bạn.
  • Nếu màn hình chữ nổi của bạn không có trong danh sách, hãy đảm bảo màn hình đang ở chế độ ghép nối, sau đó chọn Tìm kiếm thiết bị trên thiết bị Android.
  • Để biết hướng dẫn ghép nối, hãy tham khảo tài liệu về thiết bị chữ nổi của bạn.