התקנה והפעלה של BrailleBack

אפליקציית BrailleBack מאפשרת לך לחבר למכשיר Android צג ברייל הניתן לרענון. הצג מחובר באמצעות Bluetooth. BrailleBack פועלת עם שירות קורא המסך TalkBack כדי לספק חוויה משולבת של קול וברייל.

כשמשתמשים ב-BrailleBack, תוכן המסך מופיע בצג הברייל וניתן לנווט במכשיר ולבצע פעולות באמצעות המקשים בצג. ניתן גם להזין טקסט באמצעות מקלדת הברייל.

שלב 1: ודא שמכשיר הברייל שלך נתמך

הגרסה הנוכחית של BrailleBack תומכת במכשירים הבאים:

 • Baum VarioUltra
 • APH Refreshabraille
 • APH Orbit Reader 20
 • Baum VarioConnect
 • Esys EuroBraille
 • Freedom Scientific Focus Blue (דגמים עם 14 ו-40 תאים)
 • ‎HandyTech (Basic Braille, Active Braille, Braille Star, Braille Wave, Braillino, Easy Braille)‎
 • Harpo Braillepen 12
 • HIMS‏ (BrailleSense, Braille EDGE, Smart Beetle‏)
 • Humanware Brailliant (דור ראשון ודגמי BI)
 • ‎Optelec Alva (BC640, BC680)‎
 • Optelec EasyLink 12 Touch
 • Papenmeier Braillex Trio
 • Seika (פנקס רשימות וצג 40 תאים)

שלב 2: התקן את BrailleBack במכשיר Android שלך

כדי להוריד את BrailleBack מ-Google Play, בצע את הצעדים הבאים:

 • אפשרות 1: השתמש בקישור ישיר אל BrailleBack ב-‏Google Play‏ ובחר התקן. בחר במכשיר שבו תרצה להתקין את האפליקציה ובחר התקן.
 • אפשרות 2: פתח את האפליקציה Play Store במכשיר Android שלך, ולאחר מכן חפש את "BrailleBack". בתוצאות החיפוש, בחר ב-BrailleBack ולאחר מכן בחר באפשרות התקן.

שלב 3: הפעל את BrailleBack והתאם אותה לצג הברייל שלך

הערה: לפני שמפעילים את Brailleback, יש לוודא שגם אפליקציית TalkBack מופעלת. כך מפעילים את TalkBack.

כדי להפעיל את BrailleBack במכשיר ה-Android:

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות במכשיר אפליקציית ההגדרות.
 2. בחר באפשרות נגישות, ולאחר מכן בחר ב-BrailleBack.
 3. הפעל את BrailleBack.
 4. חזור אל ההגדרות. בקטע 'אלחוטי ורשתות', בחר ‏Bluetooth‏.
 5. הפעל את ‏Bluetooth.
 6. בחר בשם של צג הברייל שלך.
  • אם צג הברייל לא מופיע ברשימה, ודא שהצג נמצא במצב התאמה ולאחר מכן בחר חיפוש מכשירים במכשיר ה-Android.
  • לקבלת הוראות התאמה, יש לעיין במסמכי התיעוד של מכשיר הברייל.