Sử dụng TalkBack để duyệt web bằng Chrome

Sử dụng TalkBack với Chrome

Bạn có thể nhận phản hồi bằng giọng nói khi sử dụng TalkBack trong trình duyệt Chrome. Để tận dụng tối đa bài viết này, trước tiên hãy hoàn thành hướng dẫn về TalkBack.

Khám phá trang web bằng các cài đặt điều hướng TalkBack

Cách chuyển đổi qua lại giữa các cài đặt điều hướng TalkBack:

 1. Mở trang web trong Chrome.
 2. Vuốt lên hoặc xuống cho tới khi đến được cài đặt mà bạn muốn sử dụng.
 3. Vuốt sang phải để tiến hoặc sang trái để lùi bằng cài đặt đã chọn.

Bạn cũng có thể chọn các cài đặt điều hướng từ menu ngữ cảnh cục bộ trong TalkBack:

 1. Mở trang web trong Chrome.
 2. Để mở menu, hãy vuốt nhẹ lên trên rồi sang phải.
 3. Menu có dạng vòng tròn hoặc danh sách, tùy thuộc vào các tùy chọn cài đặt TalkBack.
  • Menu vòng tròn: Để khám phá menu, hãy kéo ngón tay. Để chọn một mục, hãy nhấc ngón tay lên.
  • Menu danh sách: Để khám phá menu, hãy vuốt sang phải hoặc trái. Để chọn một mục, hãy nhấn đúp.
 4. Sau khi menu ngữ cảnh cục bộ đóng lại, hãy vuốt sang phải để tiến hoặc sang trái để lùi bằng tùy chọn cài đặt di chuyển đã chọn.

Mục cài đặt di chuyển trên trình duyệt Chrome sẽ có các tùy chọn sau:

 • Tiêu đề. Di chuyển theo tiêu đề (cấp 1-6).
 • Đường dẫn liên kết. Di chuyển theo các loại đường dẫn liên kết khác nhau, chẳng hạn như đã truy cập, chưa truy cập hoặc đang hoạt động. 
 • Thành phần điều khiển. Điều hướng bằng các phần tử khác, chẳng hạn như trường biểu mẫu, nút hoặc menu.
 • Ký tự, từ hoặc dòng. Khám phá từng ký tự, từ hay dòng một.
 • Mốc. Di chuyển theo mốc ARIA, chẳng hạn như "chính" hay "di chuyển". (Chỉ có trong menu ngữ cảnh cục bộ.)
 • Nội dung đặc biệt. Khám phá nội dung, chẳng hạn như bảng. (Chỉ có trong menu ngữ cảnh cục bộ.)
 • Mặc định. Khám phá mọi phần tử trên trang theo thứ tự.

Khám phá các trang web bằng bàn phím

Nếu dùng bàn phím ngoài với thiết bị Android thì bạn có thể sử dụng phím tắt TalkBack để di chuyển trên các trang web.

Đọc các bài viết ở chế độ xem đơn giản

Bạn có thể đọc một số trang web ở chế độ xem đơn giản để tập trung vào nội dung. (Có trên Chrome 65 trở lên.)

 1. Mở trang web trong Chrome.
 2. Vuốt sang trái một lần để chuyển đến mục Tùy chọn khác, sau đó nhấn đúp.
 3. Vuốt sang trái vài lần để chuyển đến mục Cài đặt, sau đó nhấn đúp.
 4. Trên màn hình Cài đặt, hãy chọn Hỗ trợ tiếp cận.
 5. Bật Chế độ xem đơn giản

Sau khi bật tùy chọn này, bạn sẽ nghe thấy thông báo nếu tùy chọn chế độ xem đơn giản có trên trang web. Chuyển đến nút Hiển thị chế độ xem đơn giản, sau đó nhấn đúp để kích hoạt.

Bài viết liên quan