Teksto ir pateikties nustatymų keitimas

Svarbu: kai kurie iš šių veiksmų taikomi tik naudojant 13 ir naujesnių versijų „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kokios versijos „Android“ naudojate.

Pritaikomumo nustatymus taip pat galite rasti sparčiuosiuose nustatymuose, kur galite sparčiai pakeisti pageidaujamo teksto ir turinio nustatymus.

Patarimas: šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti pradėję naudoti diegimo programą.

Pateikties dydžio ir teksto keitimas

Svarbu: šrifto dydžio nustatymas netaikomas kai kurioms programoms.

Jei norite sumažinti arba padidinti šriftą, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Ieškokite ir pasirinkite Šrifto dydis.
 3. Jei norite pakeisti pageidaujamą šrifto dydį, perkelkite šliaužiklį į kairę arba į dešinę.

Jei norite sumažinti arba padidinti pateiktį, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Ieškokite ir pasirinkite Pateikties dydis.
 3. Jei norite pakeisti pageidaujamą pateikties dydį, perkelkite šliaužiklį į kairę arba į dešinę.

Patarimas: šriftų ir pateikties dydžių pakeitimų peržiūrą rasite nustatę kiekvieną šliaužiklį į norimą dydį ir, jei nepatinka, palietę Iš naujo nustatyti nustatymus galite juos nustatyti iš naujo. Pateikties dydžio ir teksto nuostatos bus nustatytos iš naujo pagal pradinį įrenginio nustatymą.

Pusjuodžių šriftų naudojimas
Svarbu: šis nustatymas naudojamas ne visose programose.
Galite naudoti pusjuodį šriftą, kad geriau matytumėte tekstą.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas toliau Pateikties dydis ir tekstas.
 3. Įjunkite arba išjunkite parinktį Pusjuodis tekstas.
Didelio kontrasto teksto naudojimas
Naudojant didelį kontrastą, gali būti lengviau skaityti tekstą įrenginyje. Ši funkcija pakeičia teksto spalvą į juodą arba baltą, priklausomai nuo pradinės teksto spalvos.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas toliau Pateikties dydis ir tekstas.
 3. Įjunkite arba išjunkite parinktį Didelio kontrasto tekstas.
Spalvų taisymo naudojimas
Spalvų taisymo ir pilkumo tono nustatymai padeda pritaikyti įrenginį daltonikams. 
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas toliau Spalva ir judesys toliau Spalvų taisymas.
 3. Įjunkite parinktį Naudoti spalvų taisymą.
 4. Pasirinkite taisymo režimą.
Patarimas: galite sukurti spalvų taisymo spartųjį klavišą. Sužinokite apie pritaikomumo sparčiuosius klavišus.
Spalvų inversijos naudojimas
Svarbu: spalvų inversija pakeičia ekrano spalvą į priešingą, ji taikoma viskam, įskaitant medijas.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas toliau Spalva ir judesys toliau Spalvų inversija.
 3. Įjunkite parinktį Naudoti spalvų inversiją.
Patarimas: galite sukurti spalvų inversijos spartųjį klavišą. Sužinokite apie pritaikomumo sparčiuosius klavišus.

Tamsiosios temos ir spalvų inversijos naudojimas kartu

 • 10 ir naujesnių versijų „Android“: jei atidarote programą, kurioje nepalaikoma tamsioji tema, įjunkite spalvų inversiją.
 • 9 ir senesnės versijos „Android“: vienu metu galite naudoti tik vieną iš šių nustatymų. Jei įjungsite tamsiąją temą, spalvų inversija automatiškai bus išjungta.

Judesio nustatymų keitimas

Animacijų šalinimas
Galite išjungti animacijas, kad būtų lengviau susikaupti.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas toliau Spalva ir judesys.
 3. Įjunkite parinktį Pašalinti animacijas.
Didelio pelės žymeklio naudojimas
Galite padidinti pelės žymeklį, kad jis būtų lengviau matomas.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas toliau Spalva ir judesys.
 3. Įjunkite parinktį Didelis pelės žymeklis.
Ekrano pritemdymas
Galite pritemdyti ekraną iki blankesnio nei minimalus telefono šviesumas, kad būtų patogiau skaityti.
 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas.
 3. Įjunkite parinktį Itin blanku.

Daugiau pagalbos

Jei reikia daugiau pagalbos dėl teksto ir vaizdo nustatymų, susisiekite su „Google“ palaikymo neįgaliesiems komanda.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
717068
false
false