หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

บทแนะนำสำหรับธุรกิจ

สำรวจแนวคิดที่ลูกค้าทั่วโลกแชร์ไว้เกี่ยวกับทำงานร่วมกันและการดำเนินธุรกิจ

ไม่พลาดทุกการติดต่อเมื่อทํางานนอกสถานที่

วางแผนและจัดการโครงการ

วางแผนโครงการกับลูกค้าภายนอก

ทำงานร่วมกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ

จัดการประชุมทางไกลที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

แชร์เอกสารเวอร์ชันสุดท้าย

มอบสิทธิ์การทำงานให้ผู้อื่นเมื่อคุณลางาน

อัปเดตข้อมูลหลังวันหยุด

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false