หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ย้ายเนื้อหา Outlook ไปยัง Google Workspace

""

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบที่ตั้งค่า GWMMO ให้องค์กร โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือสําหรับผู้ดูแลระบบแทน

คุณสามารถใช้ Google Workspace Migration for Microsoft Outlook (GWMMO) เพื่อนําเข้าอีเมล กิจกรรมในปฏิทิน และรายชื่อติดต่อส่วนบุคคลจากบัญชี Outlook หรือไฟล์ PST ไปยังบัญชี Google Workspace ได้

 
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
false