Korzystanie z Outlooka w Google Workspace

Narzędzie GWSMO nazywało się wcześniej G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO).
Jeśli Twoja organizacja przeszła na konta Google, ale nadal chcesz używać programu Microsoft Outlook, możesz skorzystać z narzędzia Synchronizacja Google Workspace z Microsoft Outlook (GWSMO) pozwalającego synchronizować Twoje konto Google Workspace z Outlookiem.