หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

เริ่มต้นใช้งาน

ยินดีต้อนรับ

เตรียมพร้อมเพื่อเปลี่ยนมาใช้ Google Workspace

สิ่งที่ต้องทำในการใช้งานวันแรก

สัปดาห์ที่ 1: ตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปรับแต่ง Gmail และปรับแต่งปฏิทิน

สัปดาห์ที่ 2: มีการประชุมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

สัปดาห์ที่ 3: แชร์และทำงานร่วมกันในไฟล์ต่างๆ

สัปดาห์ที่ 4: ทำโครงการที่มีประสิทธิภาพ

สัปดาห์ที่ 5: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
false