Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

15 Google Workspace-tips för videokonferenser

Vill du få ut mer av Google-appar på jobbet eller i skolan?  Registrera dig för en kostnadsfri provperiod på Google Workspace

Utvalda enheter för webbutveckling

” ”

Utöka allaUtöka alla  |  Stäng alla

1

Kontrollera utrustningen och konfigurationen” ”

Se till att Meet använder rätt kamera, mikrofon och högtalare. Kontrollera inställningar och alternativ för ljud och video.

 • Ljud – överväg att använda hörlurar eller hörsnäckor för bättre ljud. Du kan även använda telefonen för att prata och lyssna om du är på språng eller om anslutningen är dålig. Gör en snabb ljudkontroll innan du startar ett möte och lär dig hur du stänger av ditt eget och andras ljud. Du kan även byta ljudenet under ett möte.
 • Video – sitt i ett väl upplyst område, helst med ljus på ansiktet och inte bakom dig, för att undvika att skapa en silhuett.
Läs mer

Låt Meet ringa upp telefonen

Endast tillgängligt om ditt telefonnummer finns i USA eller Kanada

 1.  Välj ett alternativ:
  • Klicka på Mer Merföljt av Använd en mobil för ljud om du deltar i mötet.
  • Klicka på Gå med och använd telefon för ljud om du är i det gröna rummet på ett möte . 
   • Tips! Om du befinner dig på en annan domän än mötesägaren måste kanske någon i mötet godkänna dig.
 2. Ange ditt telefonnummer.
  • Tips! Markera rutan Kom ihåg telefonnumret på den här enheten om du vill spara numret för framtida möten.
 3. Klicka på Ring mig.
 4. Tryck på 1 på telefonen när du ombeds.

Ring in per telefon

En administratör måste aktivera den här funktionen. Se de länder som stöds.

Om du befinner dig på en annan domän än mötesägaren och inte har bjudits in till händelsen i Google Kalender måste du först gå med i videomötet och sedan måste någon i mötet godkänna dig.

 1. Välj ett alternativ:
  • Klicka på Mer Merföljt av Använd en mobil för ljud om du deltar i mötet.
  • Om du är i mötets gröna rum klickar du på Gå med och använd telefon för ljud till höger följt av Ring upp.
   • Tips! Om du befinner dig på en annan domän än mötesägaren måste kanske någon i mötet godkänna dig.
 2. Slå numret som visas. Ange pinkoden följt av #-tangenten när du är ansluten.
 3. Tryck på 1 på telefonen när du ombeds.

2

Schemalägg eller starta ett möte snabbt” ”

Använd Gmail, Meet, Kalender eller ett webbläsarfönster för att snabbt starta eller schemalägga ett videomöte.

Läs mer

Starta ett videomöte från Meet

 1. Öppna Google Meet.
 2. Klicka på Nytt möte.
 3. Välj ett alternativ:
  • Skapa ett möte till senare:
   • Om du vill dela mötesinformationen för ett framtida möte kopierar du möteslänken och delar med deltagarna.
   • Starta mötet med länken direkt genom att klistra in länken i en webbläsare eller ange länken i fältet Ange kod eller länk följt av klicka på Gå med.
  • Starta ett direktmöte: Skapa ett nytt möte och gå med i mötet direkt. 
  • Schemalägg i Google Kalender: Om du vill schemalägga ett möte omdirigeras du till Google Kalender.

Tips! Användare med Google Workspace Essentials kan inte schemalägga ett möte i Google Kalender.

Starta ett videomöte från Gmail

Viktigt! Om du vill starta ett videomöte från Gmail måste du aktivera Meet i Gmail.
 1. Öppna Gmail.
 2. Klicka på Nytt möte under Meet i det nedre vänstra hörnet.
 3. Klicka på Skicka inbjudan om du vill skicka mötesinbjudan med länk eller e-post. 
  • Klicka på Kopiera mötesinbjudan om du vill kopiera informationen i mötesinbjudan.
  • Om du vill skicka en e-postinbjudan klickar du på Dela via e-post.
 4. När du är redo att gå med i mötet klickar du på Gå med nu.
 5. Innan du går med i ditt första möte måste du tillåta behörigheter för mikrofonen och kameran. När du beviljar behörighet:
  • Om du vill aktivera eller inaktivera mikrofonen klickar du på Mikrofon Mikrofon.
  • Om du vill aktivera eller inaktivera kameran klickar du på Kamera Videosamtal.
 6. Gå med i samtalet genom att klicka på Gå med nu.
 7. Avsluta samtalet genom att klicka på Lämna samtal Call end icon.

Starta ett videomöte från Kalender

När du skapar en händelse i Google Kalender kan du lägga till en videomöteslänk.

 • Google Workspace-användare: Det går även att lägga till ett uppringningsnummer i kalenderhändelsen.
 • Användare med Google Workspace Essentials: Det går inte att schemalägga ett möte i Google Kalender.

Viktigt! Gäster kan vidarebefordra möteslänken till andra. Om någon försöker gå med som inte är inbjuden till kalenderhändelsen måste en mötesdeltagare från organisationen godkänna begäran. För möten organiserade genom ett personligt Google-konto får endast den som skapat mötet godkänna deltagarna.

 1. Skapa en händelse i Kalender.
 2. Klicka på Lägg till gäster.
 3. Ange namnen eller e-postadressen till personerna som du vill bjuda in.
 4. Klicka på Spara.
 5. Meddela gästerna genom att klicka på Skicka.

Starta ett videomöte från ett annat schemaläggningssystem

 1. Starta ett videomöte från Gmail eller Meet.
 2. Kopiera mötesinformationen till en händelse skapad i ditt schemaläggningssystem.

3

Välj det bästa presentationsalternativet för dina behov ” ”

Ha det innehåll du vill presentera öppet och redo för visning. Du kan välja mellan tre alternativ för presentation.

Läs mer

Mötesarrangörer som använder Google Workspace for Education kan förhindra att deltagare delar sina skärmar. 

 • Presentera hela skärmen – välj hela skärmen för att visa webbläsaren, samt eventuella flikar som du har öppna. Det kan hända att du ser en ”oändlig spegel” om du klickar på Hela skärmen. Prova att presentera från en flik för att undvika denna effekt.
 • Om du jobbar med flera skärmar – välj Ett fönster och välj den skärm som du vill visa.
 • Om du vill dölja känslig information på skärmen visar du enbart en flik i Chrome – välj en flik. I Chrome är bilder och videor högupplösta (HD) vilket gör det enklare att visa bilder med inbäddat visuellt material.

Tips! Om du inte använder webbläsaren Chrome (som automatiskt döljer popup-aviseringar) ska du dölja eller stänga av aviseringar så att de inte visas medan du presenterar.

4

Ändra bakgrund” ”

Du kan begränsa störningsmomenten eller göra videomöten mer intressanta genom att ändra bakgrunden med en förinställd bild eller byta ut den mot en egen bild.

Läs mer

Ändra bakgrunden före ett videomöte

 1. Öppna Google Meet.
 2. Välj ett möte.
 3. Klicka på Ändra bakgrund "" nere till höger om mötesbilden.
 4. Välj ett alternativ:
  • Om du vill göra bakgrunden lite oskarp klickar du på Gör bakgrunden lite oskarp "".
  • Om du vill göra bakgrunden helt oskarp klickar du på Oskärpa "".
  • Klicka på en bakgrund om du vill välja en bakgrund som redan har laddats upp.
  • Om du vill ladda upp en egen bild för bakgrunden klickar du på Lägg till Lägg till och väljer en bild.
 5. Klicka på Gå med nu.

Ändra bakgrunden under ett videomöte

 1. Klicka på Mer Merföljt avÄndra bakgrund "" längst ned i Meet-fönstret.
 2. Välj ett alternativ:
  • Om du vill göra bakgrunden lite oskarp klickar du på Gör bakgrunden lite oskarp "".
  • Om du vill göra bakgrunden helt oskarp klickar du på Oskärpa "".
  • Klicka på en bakgrund om du vill välja en bakgrund som redan har laddats upp.
  • Om du vill ladda upp en egen bild för bakgrunden klickar du på Lägg till Lägg till och väljer en bild.

Obs! Känslig information kan visas när du ändrar bakgrunden under ett videomöte. Kameran aktiveras när du klickar för att ändra bakgrunden. Om du inte ser alternativet för bakgrundsändring på datorn läser du Ändra bakgrund i Google Meet.

5

Se så många deltagare som möjligt i ett möte” ”

När du deltar i ett videomöte byter Meet automatiskt layout för att visa det mest aktiva innehållet och de mest aktiva deltagarna. Du kan även välja en annan layout. Om till exempel många delar idéer kanske du vill använda panelalternativet så att du kan se så många deltagare som möjligt. När du eller andra presenterar kan du lossa delat innehåll för att se fler i rutnätet.

Läs mer

Ändra layouten

Du kan ändra antalet deltagare som visas på skärmen. Antalet rutor kan ändras beroende på storleken på webbläsarfönstret.

 1. Gå med i ett videomöte på en dator.
 2. Klicka på Mer Anpassa och kontrollera Google Chrome följt av Ändra layout längst ned. Välj ett alternativ:
  • Auto: Den vy som Meet väljer åt dig. Som standard visas nio rutor på skärmen.
  • Sida vid sida: Vyn som kan visa upp till 49 personer samtidigt. Som standard visas 16 rutor på skärmen.
   • Flytta reglaget längst ned till antal rutor som du vill visa på skärmen. Antal valda rutor blir standard för framtida möten tills du ändrar det.
  • Spotlight: Den aktiva talaren eller den delade skärmen fyller hela fönstret.
  • Sidofält: Huvudbilden visar den aktiva talaren eller den delade skärmen. Du ser miniatyrer för ytterligare deltagare på sidan.
 3. Den nya layoutinställningen sparas automatiskt.

6

Berätta för deltagarna att mötet spelas in” ”

Innan videomötet startar bör du informera deltagarna om att du ska spela in det. Du kan lägga till en anteckning i kalenderinbjudan eller berätta om det innan du börjar spela in.

Läs mer

Spela in ett videomöte

Du kan bara använda den här funktionen om organisationen har stöd för den. Kontakta administratören om du behöver hjälp.
 1. Öppna Meet.
 2. Klicka på Aktiviteter ""följt avInspelningföljt avStarta inspelningföljt avStarta längst ned i ett videomöte.
  Gå vid behov till Jag hittar inte inspelningsknappen.
 3. Vänta tills inspelningen startat.
  Andra deltagare meddelas när inspelningen startar eller stoppar.
 4. Klicka på Stoppa inspelning när du är klar.
  Inspelningen stoppar även när alla har lämnat mötet.
 5. Klicka på Stoppa inspelning igen för att bekräfta.

När inspelningsfilen är redo sparas den på Min enhet i mappen Meet-inspelningar för mötesorganisatören. Ett e-postmeddelande med inspelningslänken skickas också till mötesorganisatören och den som startade inspelningen.

7

Använd Live Caption för att visa konversationstext” ”

Gör videomöten mer tillgängliga för användare som är döva och hörselskadade genom att använda textning i Meet. När du aktiverar textning visas de endast på enheten. Om andra deltagare i mötet vill se textning måste de också aktivera funktionen för sina enheter.

Läs mer

Det går att använda textning på engelska på alla platser.

 • Om du befinner dig i Asien och Stillahavsområdet eller i Europa kan du använda textning på engelska, franska, tyska, portugisiska (Brasilien), spanska (Mexiko), spanska (Spanien). 
 • Om du befinner dig i Nordamerika eller Latinamerika kan du använda textning på tyska, portugisiska (Brasilien), spanska (Mexiko).

Tips! Om du spelar in ett samtal visas inte textning på inspelningen.  

Aktivera eller inaktivera textning

 1. Öppna Google Meet på datorn.
 2. Delta i videosamtal.
 3. Klicka på Aktivera textning "" eller på Inaktivera textning "" längst ned.

Ändra språk

 1. Klicka på menyn 3 dot menu icon längst ned på videosamtalsskärmen följt av Textning "".
 2. Välj ett språk följt av Använd.
Viktigt! Språket du väljer blir standardspråk tills du ändrar det.

8

Skapa en livestreamad händelse” ”

När du presenterar för en stor målgrupp använder du Kalender eller Meet för att skapa en livestream-händelse. Upp till 250 deltagare kan vara med. Du kan även lägga till upp till 100 000 åskådare. Du kan inte se eller höra åskådare i mötet och de får inte presentera, spela in eller styra streamingen.

Läs mer

Skapa en livestreamad händelse

 1. Öppna Google Kalender.
 2. Klicka på PlusSkapaföljt avhändelseföljt avFler alternativ.
 3. Lägg till händelseinformation såsom datum, tid och beskrivning.
 4. Lägg till gäster som får delta fullständigt i videomötet.
  • Alla gäster som läggs till i den här händelsen går att se, höra och får presentera sin skärm.
  • Det går att lägga till personer från andra organisationer och betrodda domäner. Endast personer i organisationen får spela in och styra streaming.
 5. Klicka på nedåtpilen ""följt av Lägg till livestream intill Anslut genom Google Meet.
 6. Klicka på Lägg till livestream igen för att bekräfta.
 7. Klicka på Spara följt av Skicka.
  Obs! Streaming startar inte automatiskt. Klicka på nere till höger under mötet, klicka på Livestreamingföljt avStarta streaming.

9

Anslut för att presentera i ett möte” ”

Om du ska hålla en presentation kan du gå med i ett videomöte enbart för att presentera. Inget annat ljud och ingen annan video skickas till eller tas emot från andra personer i mötet.

Läs mer

Mötesarrangörer som använder Google Workspace for Education kan förhindra att deltagare delar sina skärmar. 

Anslut endast för att presentera

När du ansluter till ett videomöte för att presentera visas bara datorns fönster eller app i mötet.

 1. Öppna Meet.
 2. Välj det schemalagda mötet eller klicka på Gå med i eller starta ett möte.
 3. Ange en möteskod.
 4. Klicka på Presentera.
 5. Välj ett fönster eller en app och klicka på Dela.

10

Räck upp handen om du vill säga något” ”

Du kan meddela att du har en fråga eller vill säga något utan att störa flödet i mötet genom att använda funktionen för att räcka upp handen i Meet.

Läs mer

Räck upp eller ta ner handen under ett videomöte

 1. Öppna Meet.
 2. Från ett videomöte klickar du på Räck upp handen eller Ta ner handen "" längst ned.

11

Gör en omröstning för att fånga uppmärksamheten” ”

Omröstningar i Meet är ett bra sätt att bryta isen i ett videomöte – oavsett om det handlar om att identifiera ämnen som kräver mer diskussion eller att testa förståelsen. Om du är mötets moderator går du med i samtalet några minuter i förväg och skapar omröstningsfrågor för att samla in reaktioner och engagera gruppen under mötet.

Läs mer

Skapa en omröstning som moderator

 1. Öppna Meet.
 2. Från ett videomöte klickar du på Aktiviteter ""följt avOmröstningar längst ned.
 3. Klicka på Starta en omröstning.
 4. Skriv en fråga och lägg till alternativ för omröstningen.
 5. Välj ett alternativ:
  • Klicka på Starta för att lägga upp omröstningen.
  • Spara omröstningen och starta den senare genom att klicka på Spara.

Omröstningar som du sparar visas under Omröstningar medan videosamtalet pågår. När samtalet är slut raderas alla omröstningar permanent. Mötesmoderatorerna får en omröstningsrapport via e-post efter mötet.

12

Använda en whiteboard” ”

I Meet kan du skapa eller samarbeta med Jamboard under ett videomöte. Jamboard är en virtuell whiteboard där du kan brainstorma idéer tillsammans med andra.

Läs mer

Starta eller öppna en Jam under ett videomöte

Viktigt! Om du vill starta eller öppna en Jam måste du gå med i videomötet från en dator.

 1. Öppna Meet.
 2. Från ett videomöte klickar du på Aktiviteter ""följt avWhiteboard-läge längst ned.
 3. Välj ett alternativ:
  • Klicka på Starta ny whiteboard om du vill skapa en ny Jam.
  • Om du vill öppna en befintlig Jam från Drive, delade enheter eller från datorn klickar du på Välj från Drive

Din Jam öppnas på en ny flik. Alla i mötet får en Jam-länk i Meet-chatten. Jams sparas på Min enhet.

13

Organisera smågrupper för mindre diskussioner” ”

Om du är mötesmoderator kan du använda smågrupper för att dela upp deltagarna i mindre grupper i videomöten i Meet. Deltagare kan sedan enkelt gå med i det ursprungliga mötet igen när de har diskuterat i smågrupper.

Läs mer

Skapa smågrupper under ett möte

Det är bara moderatorer som kan skapa smågrupper. Vid behov kan du överföra mötet till en annan moderator.

 1. Starta ett videosamtal på datorn.
 2. Klicka på Aktiviteter ""följt avSmågrupper längst ned.
 3. Klicka på Skapa smågrupper "".
 4. Välj antalet smågrupper. Du kan skapa upp till 100 smågrupper i ett videomöte.
 5. (Valfritt) Ställa in en timer för grupperna:
  1. Klicka på Timer "".
  2. Markera rutan Avsluta smågrupper efter en inställd tidsperiod.
  3. Ställ in timern följt av klicka på OK.

   Obs! Varje rum visar en nedräkning på 30 sekunder innan timern slutar. Om du vill redigera eller ta bort timern klickar du på Timer ""följt av avmarkera Avsluta smågrupper efter en inställd tidsperiodföljt av klicka på OK.

 6. Mötesdeltagarna fördelas automatiskt mellan smågrupperna. Välj ett alternativ om du vill vill flytta personer till olika grupper manuellt:
  • Ange deltagarens namn direkt i en grupp.
  • Dra deltagarens namn till en annan smågrupp.
  • Klicka på Blanda "" för att blanda deltagarna på nytt.
  • Om du vill flytta alla deltagare tillbaka till huvudsamtalet klickar du på Rensa "".
 7. När du är redo att börja använda smågrupper klickar du på Öppna rum längst ned.

14

Använd Frågor och svar för att skicka frågor” ”

Under ett videomöte kan du använda frågor och svar i Meet så att deltagarna kan skicka och ställa in frågor utan att störa mötets flöde eller en viktig presentation. Om du är mötets moderator får du en detaljerad rapport över alla frågor och svar.

Läs mer

Ställ en fråga

 1. Öppna Meet och gå med i ett möte.
 2. Klicka på Aktiviteter ""följt avFrågor och svar längst ned.
 3. Klicka på Ställ en fråga.
 4. Skriv din fråga följt av klicka på Lägg upp.

Hitta, rösta upp eller radera en fråga

 1. Öppna Meet och gå med i ett möte.
 2. Klicka på Aktiviteter ""följt avFrågor och svar längst ned.
 3. (Valfrtit) Om du vill sortera frågorna efter popularitet eller kronologi klickar du på nedåtpilen Nedåtpilföljt av bredvid Äldst först och väljer ett alternativ.
 4. (Valfritt) Visa alla frågor genom att klicka på Alla frågor.
 5. (Valfritt) Visa endast dina frågor genom att klicka på Mina frågor.
 6. (Valfritt) Om du vill rösta upp på en fråga går du till frågan och klickar på Rösta upp "".
 7. (Valfritt) Om du vill radera en fråga går du till frågan och klickar på Radera "".

15

Vända kameran under ett videomöte” ”

Med Meet-appen kan du vända kameran på din mobila enhet under ett videomöte. Exempelvis vill du kanske visa en whiteboard eller anteckningar i rummet som du befinner dig i.

Läs mer

Vänd kameran i Meet-appen

 1. Öppna appen Meet Meet app
 2. Delta i ett videosamtal.
 3. Tryck på Byt kamera uppe till höger.
 1. Öppna appen Meet Meet app
 2. Delta i ett videosamtal.
 3. Tryck på Byt kamera Vänd kameran uppe till höger.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false