Co nowego w Grupach dyskusyjnych

Nowa wersja Grup dyskusyjnych ma odświeżony wygląd i zawiera elementy sterujące zgodne z Gmailem i innymi usługami Google.

New Google Groups home page
New Groups


Otwórz wszystko|Zamknij wszystko

Co musisz wiedzieć o nowej wersji Grup dyskusyjnych

Najważniejsze informacje

Nowa wersja Grup dyskusyjnych obejmuje najpopularniejsze funkcje Grup dyskusyjnych, a także funkcje takie jak:

 • Ulepszona nawigacja – ustawienia Grup dyskusyjnych zostały scalone w jedną sekcję z ułatwionym dostępem.
 • Uproszczone tworzenie grup – kreator ułatwia tworzenie grup w 3 krokach.
 • Zaawansowane opcje wyszukiwania – nowe opcje filtrowania i wyszukiwania ułatwiają znajdowanie treści.
 • Uproszczony wygląd strony Moje grupy – gdy zalogujesz się do Grup Dyskusyjnych Google (groups.google.com), znajdziesz wszystkie swoje grupy w jednym miejscu. Jeśli zalogujesz się na konto zarządzane przez firmę lub szkołę, dostępne grupy i funkcje będą zależne od ustawień Twojej organizacji.
 • Ustandaryzowane wiadomości – tematy są teraz nazywane rozmowami i pasują do wzorców Gmaila.
 • Ulepszone zarządzanie członkami grupy – zaktualizowana strona Członkowie zapewnia szybki dostęp do subskrypcji i uprawnień członków grupy.
Funkcje, które będą wkrótce dostępne w nowej wersji Grup dyskusyjnych

W nowej wersji Grup dyskusyjnych stopniowo udostępniamy kolejne funkcje z klasycznej wersji Grup dyskusyjnych. Regularnie sprawdzaj, które funkcje zostały przeniesione do nowej wersji Grup dyskusyjnych.

Funkcja Opis
Działanie na urządzeniach mobilnych Interfejs Grup dyskusyjnych dostosowany do używania na urządzeniach mobilnych. Zobacz Używanie nowej wersji Grup dyskusyjnych na urządzeniach mobilnych.
Wspólne skrzynki odbiorcze

Tworzenie wspólnych skrzynek odbiorczych, korzystanie z ich funkcji (takich jak przypisywanie tematów) i zmienianie typu grupy na wspólną skrzynkę odbiorczą.

Wspólne skrzynki odbiorcze utworzone w klasycznej wersji Grup dyskusyjnych są dostępne w nowej wersji tej usługi.

Etykiety Zastępstwo dla tagów i kategorii.
Wiele domen: tworzenie grup

Tworzenie grup w wielu domenach.

Aby korzystać z tej funkcji, musisz zalogować się na konto służbowe lub szkolne. Dostępne opcje mogą się różnić. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z administratorem.

Ulubione wątki Wyświetlanie wszystkich ulubionych wątków (tematów) na jednej stronie.
Role niestandardowe w grupach Tworzenie ról niestandardowych i zarządzanie nimi.
Wiadomości powitalne Dodawanie i zmienianie wiadomości powitalnej grupy, która pojawia się nad wątkami w grupie.
Ustawienia globalne Wyświetlanie i zmienianie ustawień dotyczących wszystkich grup.
Wylogowani użytkownicy

Zezwalanie użytkownikom, którzy nie są zalogowani na konto Google, na korzystanie z Grup dyskusyjnych.

Jeśli grupa jest widoczna publicznie, możesz ją wyszukiwać i wyświetlać wątki bez logowania się. Jednak aby wykonać działania w grupie, musisz się zalogować.

Wyświetlanie kodu źródłowego pierwotnej wiadomości Wyświetlanie kodu źródłowego wiadomości wraz z jej nagłówkami.
Używanie nowej wersji Grup dyskusyjnych na urządzeniach mobilnych

Korzystając z Grup dyskusyjnych na urządzeniu mobilnym, możesz wyszukiwać i wyświetlać grupy, wątki oraz ustawienia członkostwa.

Aby wykonać inne czynności, na przykład utworzyć grupę lub opublikować wiadomość w wątku, użyj komputerowej wersji Grup dyskusyjnych. Wiele popularnych przeglądarek pozwala wyświetlać komputerową wersję strony na urządzeniu mobilnym. Na przykład w Google Chrome w prawym górnym rogu kliknij Więcej "" a potem wybierz Wersja na komputer.

Wykonywanie typowych czynności w nowej wersji Grup dyskusyjnych

Jak zarządzać członkami grupy

Lokalizacja w nowej wersji Grup dyskusyjnych: Lewy panel > Osoby

Działanie Przejdź tutaj:
Wyświetl obecnych/
oczekujących członków
 • Członkowie
 • Oczekujący członkowie
Dodaj osoby

Członkowie a potem Dodaj członków

Dowiedz się, jak zarządzać członkami w nowej wersji Grup dyskusyjnych

Osoby znajdują się po lewej stronie
Sposób wyświetlania określonych członków i wiadomości
Aby wyświetlić… Wykonaj te czynności:
Członków, których wiadomości są zwracane W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Członkowie. Obok wpisu w kolumnie Subskrypcja dotyczącego członków, których wiadomości są odsyłane, pojawi się czerwony trójkąt.
Wiadomości moderowane W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wątki > Oczekujące. Zobaczysz 5 ostatnich wiadomości oczekujących na moderację. Aby zobaczyć więcej wiadomości, w prawym górnym rogu kliknij Dalej "".
Uprawnienia i ustawienia

Aby wyświetlić ustawienia grupy w nowej wersji Grup dyskusyjnych, kliknij Ustawienia grupy na dole panelu nawigacyjnego po lewej stronie. Aby wyświetlić wszystkie dostępne ustawienia, w prawym górnym rogu strony „Ustawienia grupy”, obok opcji Zaawansowane kliknij Włącz "".

Więcej informacji o ustawieniach nowej wersji Grup dyskusyjnych znajdziesz w artykule Wyświetlanie i edytowanie informacji o grupach.

Sekcja Zaawansowane znajduje się w prawym górnym rogu

Ogólne

Dostępne ustawienia:

 • Nazwa grupy
 • Adres e-mail grupy
 • Opis grupy
 • Włącz dodatkowe funkcje Grup dyskusyjnych Google
 • Udostępnione etykiety
 • Kto może wyświetlać grupę
 • Kto może dołączyć do grupy
 • Zezwalaj na członków zewnętrznych
 • Kto może wyświetlać wątki
 • Kto może publikować
 • Kto może zobaczyć członków

Dowiedz się więcej o ustawieniach ogólnych.

Znajdź Ogólne w lewym dolnym rogu

Prywatność użytkowników

Dostępne ustawienia:

 • Wymagana weryfikacja tożsamości w przypadku nowych członków
 • Nazwy wyświetlane muszą być unikalne
 • Kto może kontaktować się z właścicielami grupy
 • Kto może wyświetlać adresy e-mail członków

Dowiedz się więcej o ustawieniach prywatności dla członków.

Sekcja dotycząca prywatności użytkowników znajduje się w lewym dolnym rogu

Zasady dotyczące publikowania

Dostępne ustawienia:

 • Zezwól na publikowanie przez e-maile
 • Zezwól na publikowanie w internecie
 • Historia rozmowy
 • Kto może prywatnie odpowiadać autorom
 • Kto może załączać pliki
 • Kto może moderować treści
 • Kto może moderować metadane
 • Kto może publikować w imieniu grupy
 • Nadawca domyślny
 • Moderacja wiadomości
 • Ograniczenia dotyczące nowych członków
 • Postępowanie z wiadomościami oznaczonymi jako spam
 • Powiadomienie o odrzuconej wiadomości

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących publikowania.

Zasady dotyczące publikowania znajdują się w lewym dolnym rogu

Opcje poczty e-mail

Dostępne ustawienia:

 • Prefiks tematu
 • Stopka e-maili
 • Język wiadomości e-mail grupy
 • Odpowiedzi automatyczne
 • Wysyłaj odpowiedzi do:
 • Tryb rozmowy

Dowiedz się więcej o opcjach poczty e-mail.

Opcje poczty e-mail znajdują się w lewym dolnym rogu

Moderowanie użytkowników

Dostępne ustawienia:

 • Kto może zarządzać członkami grupy
 • Kto może modyfikować role niestandardowe
 • Role niestandardowe

Dowiedz się więcej o ustawieniach moderowania członków.

Sekcja dotycząca moderowania użytkowników znajduje się w lewym dolnym rogu
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?