Got 5 mins? Help us with a quick survey about Google Workspace tasks.

วิธีดูผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

Google Meet จะเปลี่ยนเลย์เอาต์ในการวิดีโอคอลโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาและผู้เข้าร่วมที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 

เปลี่ยนเลย์เอาต์ของคุณ

" "

คุณเปลี่ยนจํานวนผู้เข้าร่วมที่เห็นบนหน้าจอได้ จํานวนของไทล์อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่างเบราว์เซอร์

 1. เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกเพิ่มเติม กำหนดค่าและควบคุม Google Chrome จากนั้น เปลี่ยนเลย์เอาต์ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อัตโนมัติ: การแสดงผลที่ Meet เลือกให้คุณ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นทั้งหมด 9 ไทล์บนหน้าจอ
  • เรียงชิดกัน: การแสดงผลที่แสดงได้ถึง 49 คนพร้อมกัน โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นทั้งหมด 16 ไทล์บนหน้าจอ
   • เลื่อนแถบเลื่อนไปยังจํานวนไทล์ที่คุณต้องการดูบนหน้าจอที่ด้านล่าง ระบบจะกำหนดจำนวนไทล์ที่คุณเลือกเป็นค่าเริ่มต้นสําหรับการประชุมในอนาคตจนกว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงจำนวนใหม่
  • สปอตไลท์: ผู้ที่กําลังพูดหรือหน้าจอที่แชร์อยู่จะแสดงแบบเต็มหน้าต่าง
  • แถบด้านข้าง: รูปภาพหลักคือผู้ที่กําลังพูดหรือหน้าจอที่แชร์อยู่ คุณจะเห็นภาพขนาดย่อของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ด้านข้าง
 3. ระบบจะบันทึกค่ากําหนดเลย์เอาต์ใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูตัวคุณเองในการประชุมทางวิดีโอ

" "

มุมมองของตัวเองจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม 

หากคุณกําลังประชุมกับบุคคลเพียงคนเดียว มุมมองของคุณเองจะแสดงเป็นภาพแบบลอยที่มุมล่างขวา หากมีคนอื่นเพิ่มเข้ามาอีกคนหรือมีการเพิ่มงานนําเสนอ ระบบจะเพิ่ม "มุมมองของตัวเอง" ลงในตารางกริดโดยอัตโนมัติ ในทั้ง 2 กรณี คุณจะสลับระหว่างรูปภาพแบบลอยและตารางกริดได้ ระบบจะบันทึกตัวเลือกของคุณไว้สำหรับการประชุมในอนาคต 

นอกจากนี้ คุณยังลากรูปภาพแบบลอยบนหน้าจอและย่อมุมมองของตัวเองได้อีกด้วย

เพิ่มหรือนําไทล์มุมมองของตัวเองออกจากตาราง

 1. ชี้ไปที่มุมมองของตัวเอง จากนั้น คลิกแสดงในไทล์  
 2. ชี้ไปที่มุมมองของตัวเอง จากนั้น คลิกนำไทล์นี้ออก  

จัดการมุมมองของตัวเองเป็นภาพแบบลอย

 • หากต้องการให้มุมมองของตัวเองเป็ยแบบลอย ให้ชี้ไปที่มุมมองของตัวเอง จากนั้น คลิกนำไทล์นี้ออก
 • หากต้องการย้ายมุมมองของตัวเองแบบลอย ให้ชี้ไปที่มุมมองแบบลอยของคุณ จากนั้น ลากมุมมองของคุณเอง ไปที่มุมหน้าจอ 

""

 • หากต้องการย่อมุมมองของตัวเองแบบลอย ให้ชี้ไปที่มุมมองแบบลอยตัวของคุณเอง จากนั้น คลิกย่อ นอกจากนี้คุณยังลากมุมมองแบบย่อบนหน้าจอได้อีกด้วย 

""

สําคัญ: หากคุณย่อฟีดวิดีโอ ฟีดจะใช้กับมุมมองของคุณเท่านั้น

สำคัญ: คุณจะเห็นตัวเองในการประชุมได้ แม้ว่าคนอื่นจะกำลังนำเสนอก็ตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
พิมพ์ บันทึก หรือปรับแต่งคู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้

ดูวิธีพิมพ์คู่มือสำหรับศูนย์การเรียนรู้ บันทึกคู่มือเป็นไฟล์ PDF หรือปรับแต่งคู่มือให้องค์กรของคุณ

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false