วิธีดูผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

Google Meet จะเปลี่ยนเลย์เอาต์ในการวิดีโอคอลโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงเนื้อหาและผู้เข้าร่วมที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุด 

เปลี่ยนเลย์เอาต์ของคุณ

" "

คุณเปลี่ยนจํานวนผู้เข้าร่วมที่เห็นบนหน้าจอได้ จํานวนของไทล์อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าต่างเบราว์เซอร์

 1. เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกเพิ่มเติม Customize and control Google Chrome จากนั้น เปลี่ยนเลย์เอาต์ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • อัตโนมัติ: การแสดงผลที่ Meet เลือกให้คุณ โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นทั้งหมด 9 ไทล์บนหน้าจอ
  • เรียงชิดกัน: การแสดงผลที่แสดงได้ถึง 49 คนพร้อมกัน โดยค่าเริ่มต้น คุณจะเห็นทั้งหมด 16 ไทล์บนหน้าจอ
   • ที่ด้านล่างของหน้าต่าง ให้เลื่อนแถบเลื่อนไปยังจํานวนไทล์ที่ต้องการดูบนหน้าจอ
  • สปอตไลท์: แสดงผู้ที่กําลังพูดหรือหน้าจอที่แชร์อยู่แบบเต็มหน้าต่าง
  • แถบด้านข้าง: รูปภาพหลักคือผู้ที่กําลังพูดหรือหน้าจอที่แชร์อยู่ คุณจะเห็นภาพขนาดย่อของผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ที่ด้านข้าง
 3. ระบบจะบันทึกค่ากําหนดเลย์เอาต์ใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติ แต่จํานวนไทล์จะเปลี่ยนกลับไปเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นทุกครั้งที่เริ่มการประชุม 

ดูตัวคุณเองในการประชุมทางวิดีโอ

" "

คุณเลือกได้ว่าจะให้ระบบแสดงวิดีโอของคุณเองเคียงข้างผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในการประชุมไหม คุณจะไม่เห็นตัวเองในหมู่ผู้เข้าร่วมหากเลือกเลย์เอาต์สปอตไลท์หรือตรึงผู้เข้าร่วมคนอื่นไว้

เปิดมุมมองของตัวเองในวิดีโอคอล 

สำคัญ: ระบบจะปิดมุมมองของตัวเองไว้โดยค่าเริ่มต้นและจะบันทึกค่ากำหนดของคุณไว้สำหรับการประชุมครั้งต่อๆ ไป

 • ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้วางเมาส์เหนือวิดีโอตัวอย่างของคุณ จากนั้น คลิกแสดงในไทล์ 
 • ในแผงบุคคล ให้คลิกแสดงในไทล์

ขั้นตอนการปิดมุมมองของตัวเองในวิดีโอคอล 

 • ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ให้วางเมาส์เหนือวิดีโอตัวอย่างของคุณ จากนั้น คลิกไทล์ออก
 • ในแผงบุคคล ให้คลิกนําไทล์ออก
 • วางเมาส์เหนือไทล์ของคุณในหมู่วิดีโอของผู้เข้าร่วม จากนั้น คลิกนำไทล์ออก 

เคล็ดลับ: ขณะที่มุมมองของตัวเองปิดอยู่ คุณจะยังคงเห็นตัวเองในช่องตัวอย่างเล็กๆ ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

สำคัญ: คุณจะเห็นตัวเองในการประชุมได้ แม้ว่าคนอื่นจะกำลังนำเสนอก็ตาม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร