ส่งข้อความแชทถึงผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี
" "

เคล็ดลับ

ในระหว่างการประชุม คุณจะส่งข้อความถึงผู้เข้าร่วมวิดีโอคอลรายอื่นๆ จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

หมายเหตุ 

 • หากเข้าร่วมห้องประชุมโดยใช้ฮาร์ดแวร์ห้องประชุมของ Google คุณจะเห็นข้อความ แต่ส่งข้อความไม่ได้
 • ทุกคนที่อยู่ในการประชุมจะเห็นข้อความได้
 • คุณจะเห็นเฉพาะข้อความแชทที่รับส่งกันขณะคุณอยู่ในการประชุมเท่านั้น  ระบบจะไม่แสดงข้อความที่ส่งก่อนที่คุณจะเข้าร่วม และข้อความทั้งหมดจะหายไปเมื่อคุณออกจากการประชุม

ตัวอย่าง

 • แชร์ลิงก์ไปยังรายการในการสนทนา เช่น การออกแบบ ข้อเสนอ กำหนดการ และทรัพยากรออนไลน์อื่นๆ
 • แชร์ลิงก์ไปยังบันทึกการประชุมใน Google เอกสารหรืองานนำเสนอใน Google สไลด์เพื่อให้ผู้อื่นติดตามหรือเพิ่มความคิดเห็นได้
 • ส่งคำถามในระหว่างงานนำเสนอโดยไม่ขัดจังหวะผู้นำเสนอ แล้วตอบทุกคำถามในช่วงถาม & ตอบถัดมา

ส่งข้อความแชทระหว่างการประชุมทางวิดีโอ" "

 1. เข้าร่วมวิดีโอคอลของ Meet
 2. คลิกแชท"" (ที่มุมขวาบน)
 3. ป้อนข้อความแล้วคลิกไอคอนส่ง ส่ง

หมายเหตุ: หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมแก้ไขไฟล์ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แชร์ไฟล์ Google กับผู้เข้าร่วมแล้ว

ป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมส่งข้อความแชทในวิดีโอคอล

สําคัญ: ขณะนี้การป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมส่งข้อความแชทใช้ได้กับผู้ใช้ G Suite for Education เท่านั้น คุณเปิดใช้การตั้งค่านี้ได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ แต่จะมีผลกับอุปกรณ์ทุกประเภท

ผู้จัดการประชุมจะหยุดไม่ให้ผู้เข้าร่วมส่งข้อความแชทได้ แต่ผู้เข้าร่วมจะยังคงอ่านข้อความได้อยู่

หากคุณปิดข้อความแชทในการประชุมที่เกิดซ้ำหรือการประชุมที่ใช้รหัสการประชุมเดียวกัน ระบบจะบันทึกการตั้งค่านี้ไว้สำหรับการประชุมที่กําหนดเวลาไว้ครั้งถัดไปด้วย หากคุณปิดข้อความแชทในการประชุมแบบครั้งเดียว การประชุมที่มีชื่อเล่น หรือแบบทันที ระบบจะเปิดการตั้งค่าข้อความแชทหลังจากการประชุมดังกล่าวสิ้นสุดลง 

วิธีเปิดหรือปิดข้อความแชท

 1. เข้าร่วมวิดีโอคอลของ Meet
 2. ที่ด้านล่าง ให้คลิกตัวควบคุมของผู้จัดการประชุม 
 3. เปิดหรือปิดส่งข้อความแชท

เคล็ดลับ: หากเปิดหรือปิดการตั้งค่าไม่ได้ คุณอาจต้องปิดส่วนขยาย Chrome สําหรับ Meet ดูวิธีติดตั้งและจัดการส่วนขยาย

หมายเหตุ: หากต้องการให้ผู้เข้าร่วมแก้ไขไฟล์ได้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้แชร์ไฟล์ Google กับผู้เข้าร่วมแล้ว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร