หากต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานจากระยะไกลและในสํานักงาน โปรดดูวิธีทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการทํางานแบบผสมผสาน

ตรึงหรือปิดเสียงผู้เข้าร่วม Google Meet

หากต้องการใช้แอป Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น  ลงชื่อสมัครเพื่อทดลองใช้ Google Workspace ฟรี

ปักหมุดใน Google Meet ได้สูงสุด 3 รายการ

สำคัญ

 • คุณไม่สามารถปักหมุดรายการต่างๆ ในโหมดแยกหน้าจอประชุมได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดแยกหน้าจอประชุม
 • คุณสามารถปักหมุดรายการต่างๆ ได้เฉพาะเมื่อเข้าร่วมโดยใช้เสียงและวิดีโอเต็มรูปแบบเท่านั้น
 • หากคุณใช้ล่ามภาษามือ ให้ปักหมุดงานนำเสนอและล่ามพร้อมกัน

คุณสามารถปักหมุดผู้เข้าร่วม งานนำเสนอ หรือรายการต่างๆ สูงสุด 3 รายการใน Google Meet

วิธีปักหมุด

 • ผู้เข้าร่วมการประชุมหรืองานนำเสนอ: วางเมาส์เหนือการ์ดแล้วคลิก "ปักหมุด"
 • ผู้เข้าร่วมหรืองานนำเสนอที่ไม่ได้อยู่ในเลย์เอาต์ ให้ทำดังนี้
  1. คลิกแผง "บุคคล" People Tab ที่ด้านขวาล่าง
  2. คลิก "ปักหมุด" ถัดจากผู้เข้าร่วมหรืองานนำเสนอในการประชุม

คุณจะได้รับข้อความแจ้งเมื่อจำนวนการปักหมุดผู้เข้าร่วมและงานนำเสนอถึงขีดจำกัดแล้ว

ไม่บังคับ: หากต้องการเลิกปักหมุดบุคคล ให้วางเมาส์เหนือการ์ด จากนั้น คลิก "เลิกปักหมุด"

ปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วม

หากได้ยินเสียงสะท้อนหรือเสียงรบกวนรอบข้างในการประชุม คุณอาจต้องปิดเสียงไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมคนอื่น

สิทธิ์ในการดำเนินการ

เคล็ดลับ: การดำเนินการต่อไปนี้จะมีผลเมื่อปิดการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุมไว้ เมื่อเปิดการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุม จะมีเฉพาะผู้จัดการประชุมหลักและผู้ร่วมจัดการประชุมเท่านั้นที่ปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้  

สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชีส่วนบุคคล มีเพียงผู้ดูแลการประชุมเท่านั้นที่ปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้

สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชี Google Workspace ผู้เข้าร่วมจากโดเมนที่จัดการประชุมจะปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นได้หากต้องการ 

สำหรับการประชุมที่จัดผ่านบัญชีสถานศึกษา มีเพียงผู้สร้างการประชุม เจ้าของกิจกรรมในปฏิทิน หรือผู้ที่จัดการประชุมในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในห้องประชุมเท่านั้นที่จะปิดเสียงผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ได้
 
 • ชี้ไปที่รูปภาพของบุคคล > คลิกปิดเสียง ""
 • คลิกบุคคล บุคคล ที่ด้านขวาล่าง
  • คลิกปิดเสียง ข้างชื่อผู้เข้าร่วม

เคล็ดลับ: คุณเปิดเสียงของคนอื่นไม่ได้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความเป็นส่วนตัว ต้องขอให้ผู้เข้าร่วมเปิดเสียงของตนแทน หากต้องการปิดหรือเปิดเสียงของตนเอง ให้คลิกปิดเสียง "" 

ปิดเสียงผู้เข้าร่วมทุกคน

สําคัญ: ต้องเปิดการจัดการสำหรับผู้จัดการประชุมเพื่อปิดเสียงผู้เข้าร่วมทุกคน

ผู้สร้างการประชุมและเจ้าของกิจกรรมในปฏิทินสามารถปิดเสียงผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้ในครั้งเดียว โดยผู้เข้าร่วมสามารถเปิดเสียงตนเองได้หลังจากถูกปิดเสียง

 • ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกบุคคล บุคคล จากนั้น ปิดเสียงทั้งหมด ""
ดูวิธีตั้งค่า Meet สำหรับการเรียนรู้ทางไกล

ผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์

สําหรับ Google Workspace ในรุ่นที่มีค่าบริการเท่านั้น

 • ผู้เข้าร่วมทางโทรศัพท์จะกด *6 เพื่อปิดหรือเปิดเสียงโทรศัพท์ของตนได้ทุกเมื่อ
 • หากมีคนปิดเสียงคุณ คุณจะเปิดเสียงได้ด้วยการกด *6 เท่านั้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
Get help from Small Business Advisors

Want to receive one-on-one guidance and tailored recommendations on how to make the most out of your Business Profile? Try booking an appointment with Small Business Advisors.


Important: This service cannot troubleshoot issues, including Business Profile verification or suspension, or Google Ads billing.

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
false
false