Avisering

Arbetar du med kollegor både på distans och på kontoret? Så här jobbar du bäst i hybridmiljöer.

Anordna fjärrevenemang

​Google Workspace​ – självstudier för företag

 Det här lär du dig

Så anordnar du stora virtuella evenemang som videomöten och livestreamar med Google Meet. 

Det här behöver du

”” 10 minuter

Konto Google Workspace-kontoHar du inget ännu? Starta provperioden på 14 dagar i dag.

” ”

I de här självstudierna

Skapa en händelse med interna och externa gäster Skapa en livestreamad händelse Metodtips för att genomföra distanshändelser
” ”

1  Skapa en händelse med interna och externa gäster

Utöka alla  |  Komprimera allaKomprimera alla

Översikt

Följande video visar hur du skapar en videokonferenshändelse för upp till 500 gäster. Om du har fler än 500 gäster skapar du en livestreamhändelse i stället.

1.1 Skapa en händelse i Kalender
 1. Öppna Google Kalender på datorn.
 2. Valfritt: Om du vill lägga till gäster i din händelse klickar du på Sök efter personer till vänster och börjar skriva in namnen på gästerna.
 3. Klicka på valfri ledig tid i kalendern utan schemalagd händelse.
 4. Ge händelsen en rubrik och lägg till eventuella uppgifter.
 5. Klicka på Spara.

Tips! Skapa en längre händelse genom att dra musen nedåt på sidan när du väljer tiden.

1.2 Skapa en gemensam händelse

Före händelsen: Skapa ett program och dela innehåll

 1. Välj ett alternativ på startsidan för Dokument

  • Om du vill börja med en tom presentation klickar du på Skapa .

  • Om du vill använda en mall klickar du på Mallgalleri. Testa en av mallarna för mötesanteckningar.
 2. Lägg till programdetaljer, inklusive länkar till filer du vill samarbeta i.

  Obs! Se till att deltagarna har rätt åtkomstnivå till delade filer.

 3. Klicka på Dela för att dela programmet.
 4. I Kalender bifogar du programmet till händelsen:
  1. Dubbelklicka på händelsen i kalendern.
  2. Klicka på Lägg till bilaga och välj program.
  3. Klicka på Spara.
  4. Klicka på Skicka.

Mer information om delning och åtkomstnivåer finns i Komma igång med Dokument.

Under händelsen: Använd två fönster i Chrome

 1. I det första fönstret kan du gå med i händelsen i Google Meet. Använd det här fönstret för att interagera med deltagarna. 

 2. I stället för att presentera programmet och det delade innehållet i Google Meet öppnar du programmet eller det delade innehållet i ett separat fönster och samarbetar i realtid. 

 3. Placera fönstren bredvid varandra så att du kan se innehållet och deltagarna samtidigt.
 4. Uppmuntra deltagarna att också göra på detta sätt.

Obs! Se till att händelsepresentatörerna vet att de ska berätta för deltagarna när de ska gå över till nytt innehåll. Exempelvis ”Titta nu på bild 5.”

Valfritt: Dela en virtuell whiteboard under händelsen

Om organisationen använder Jamboard kan ni brainstorma med hjälp av en virtuell whiteboard. Öppna Jamboard-webbappen genom att gå till https://jamboard.google.com eller öppna ett jam i Jamboard-smartphoneappen och dela den under händelsen. Alla deltagare får rita, lägga till bilder eller öppna Google-filer under en jamsession.
 

1.3 Gå med i en händelse

Gå med i händelsen från Gmail

 1. Öppna Gmail och klicka på Meet i sidofältet.
 2. Välj ett alternativ:
  • Klicka på Nytt möte för att starta ett nytt möteGå med nu.
  • Klicka på Gå med i ett möte och ange ett mötesnamn eller en kodGå med.
  • Om du vill gå med i ett schemalagt möte pekar du på ett möte under Mina mötenGå med nu.

Gå med i händelsen från Kalender

 1. Klicka på händelsen i vilken du vill delta i Google Kalender.
 2. Klicka på Anslut genom Google Meet.
 3. Klicka på Gå med nu i fönstret som öppnas. 

Gå med i Hangouts Meet.

Gå med i händelsen från Meet

Om mötet finns på din lista över schemalagda händelser i Meet väljer du på det och klickar sedan på Gå med nu. Du kan även delta med en möteskod:

 1. Skriv https://meet.google.com/ i en webbläsare.
 2. Klicka på Ange en kod eller ett smeknamnföljt avange uppgifternaföljt avklicka på Anslut.
  • Möteskoden är bokstäverna i slutet av möteslänken. Du behöver inte ange bindestreck.
  • Du kan endast använda mötesnamn för personer i organisationen. Den här funktionen är för närvarande endast tillgänglig för Google Workspace-användare.
  • Om organisationen har köpt och installerat en enhet med Meet-maskinvara kan du även ange möteskoden eller smeknamnet på den enheten.

 3. Klicka på Gå med nu.

Om du har problem med att gå med i ett möte läser du Felsöka problem med att gå med i och skapa möten.

1.4 Presentera under en händelse
Mötesarrangörer som använder Google Workspace for Education kan förhindra att deltagare delar sina skärmar. 
 1. I Google Drive öppnar du den fil från Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer som du vill dela eller presentera.
 2. (Valfritt) Så här redigerar du ett dokument, ett kalkylark eller en presentation samtidigt som dina gäster:
  1. Klicka på Dela uppe till höger.
  2. Ge dokumentet ett namn och klicka på Spara.
  3. Lägg till dina mötesgäster och ge alla redigeringsåtkomst.
  4. Klicka på Skicka.
 3. Öppna Google Meet och gå med i mötet.
 4. Klicka på Presentera nu och välj vad du vill dela:
  • Hela skärmen
  • Ett fönster
  • En flik
 5. Klicka på Dela.

Tips! Om du inte använder webbläsaren Chrome (som automatiskt döljer popup-aviseringar) ska du dölja eller stänga av aviseringar så att de inte visas medan du presenterar.

Om kameran är på ser deltagarna din video medan du presenterar.

Läs Felsöka problem med kameran och presentationen vid problem med att presentera.

Anslut endast för att presentera

När du ansluter för att presentera visas bara datorns fönster eller app i mötet. Varken ljud eller video skickas eller tas emot.

 1. Öppna https://meet.google.com/.
 2. Välj ett alternativ:
  • Välj det schemalagda mötet
  • Klicka på Ange en kod eller ett smeknamnföljt avange uppgifternaföljt avklicka på Anslut.
 3. Klicka på Presentera.
 4. Välj ett fönster eller en app.
 5. Välj Dela.

Avsluta presentationen

Välj ett alternativ i Meet beroende på hur du delar innehåll:

 • Hela skärmen eller ett fönster – högst upp klickar du på Avsluta presentationen. Du kan även klicka på Sluta dela längst ned.
 • En Chrome-flik – klicka på Stoppa högst upp.
1.5 Spela in en händelse

Det går bara att spela in med datorversionen av Meet. Personer som använder mobilappen får aviseringar när inspelningen börjar eller slutar, men kan inte styra inspelningen.

Du kan bara använda den här funktionen om organisationen har stöd för den. Kontakta administratören om du behöver hjälp.
 1. Öppna Meet.
 2. Klicka på Aktiviteter följt avInspelningföljt avStarta inspelningföljt avStarta längst ned i ett videomöte.
  Gå vid behov till Jag hittar inte inspelningsknappen.
 3. Vänta tills inspelningen startat.
  Andra deltagare meddelas när inspelningen startar eller stoppar.
 4. Klicka på Stoppa inspelning när du är klar.
  Inspelningen stoppar även när alla har lämnat mötet.
 5. Klicka på Stoppa inspelning igen för att bekräfta.

När inspelningsfilen är redo sparas den på Min enhet i mappen Meet-inspelningar för mötesorganisatören. Ett e-postmeddelande med inspelningslänken skickas också till mötesorganisatören och den som startade inspelningen.

Spela in mötet.

Tillbaka till början

” ”

2. Skapa en livestream-händelse


 
Översikt

Du kan bara använda den här funktionen om organisationen har stöd för den. Kontakta administratören om du behöver hjälp.

Läs mer om den uppdaterade livestreamfunktionen.

Du kan lägga till skrivskyddad livestreaming i en händelse, exempelvis ett möte med alla medarbetare på företaget. Upp till 100 000 personer inom organisationen kan delta.

Skapa en livestreamad händelse för presentatörer som får starta och stoppa livestreamen under mötet och spela in händelsen. Skapa sedan ytterligare en händelse för gäster i skrivskyddat läge.

2.1 Skapa en livestreamad händelse för presentatörer
 1. Öppna Google Kalender.
 2. Klicka på Skapaföljt avhändelseföljt avFler alternativ.
 3. Lägg till händelseinformation såsom datum, tid och beskrivning.
 4. Lägg till gäster som får delta fullständigt i videomötet.
  • Alla gäster som läggs till i den här händelsen går att se, höra och får presentera sin skärm.
  • Det går att lägga till personer från andra organisationer och betrodda domäner. Endast personer i organisationen får spela in och styra streaming.
 5. Klicka på nedåtpilen följt av Lägg till livestream intill Anslut genom Google Meet.
 6. Klicka på Lägg till livestream igen för att bekräfta.
 7. Klicka på Spara följt av Skicka.
  Obs! Streaming startar inte automatiskt. Klicka på nere till höger under mötet, klicka på Livestreamingföljt avStarta streaming.
2.2 Skapa en ytterligare händelse för gäster i skrivskyddat läge

Skapa en skrivskyddad händelse om du vill bjuda in vissa personer till den skrivskyddade livestreamen. Händelsen läggs till i personernas kalender och inkluderar länken för åskådare.

Personer som bjuds in till den här händelsen syns eller hörs inte i mötet och får inte presentera, spela in eller styra streaming.

Tips! Åskådare som bjuds in med endast visningsåtkomst kan gå med i livestreamar även om deras konton inte har stöd för livestreaming eller om deras organisationer har inaktiverat livestreaming.

 1. Öppna Google Kalender.
 2. Klicka på den livestreamade händelsen som du skapade följt av Redigera .
 3. Klicka på Fler åtgärder följt av Skapa skrivskyddad händelse högst upp.
 4. Lägg till gäster eller rum för endast visningsåtkomst och annan information såsom en beskrivning.
 5. Klicka på Spara följt av Skicka.
2.3 Starta en livestream-händelse

Om det tillåts av en administratör kan alla deltagare i samma organisation som mötesarrangören starta eller stoppa livestreamen.Livestreamar stoppas automatiskt efter åtta timmar eftersom de har en tidsgräns på åtta timmar. 

Du kan starta eller stoppa en livestream om:

 • Du är arrangör
 • Du finns i samma organisation som arrangören
 • En administratör ger dig åtkomst till livestreamen
 • Du går med som fullständig deltagare

En åskådare kan bara se och inte styra livestreamen.

 1. Öppna Google Kalender och gå med i videomötet.
 2. Välj Mer följt av Starta streaming.
 3. Bekräfta att du vill börja streama. När streaming är aktiverat visas Live uppe till vänster. Åskådare får nu titta på mötet genom webbadressen för streaming.
 4. Välj Mer följt av Sluta streama.
 5. Bekräfta att du vill avsluta streaming.
Vid problem med streaming läser du Åtgärda problem med livestreaming.
2.4 Spela in en livestream-händelse

Deltagare med full åtkomst inom samma organisation som mötesorganisatören kan spela in livestreamen så att andra kan titta på händelsen efter att mötet är slut. Livestream-händelser spelas inte in automatiskt. Du måste starta och stoppa inspelningen manuellt.

Om du vill spela in en livestream-händelse klickar du på Mer Merföljt avSpela in möte från mötet.

Mer information finns i Spela in ett videomöte.

Om du har problem med inspelningen läser du Spela, dela, ladda ned eller spara en inspelning.

2.5 Titta på en livestream-händelse
Personer som använder livestream-länken kan inte interagera med mötesdeltagarna eller andra som tittar på denna livestream.

Gäster som vill titta på en livestream-händelse kan:

 • klicka på länken livestream i kalenderhändelsen eller i ett e-postmeddelande.
 • Titta från ett mötesrum som läggs till i händelsen och konfigureras med Chromebox eller Chromebase för möten.

När du tittar på en livestream-händelse kan du

 • stoppa och starta direktuppspelningen
 • justera uppspelningshastigheten och videokvaliteten
 • spela upp videon på en tv
 • växla till helskärmsläge.

Obs! Om du vill titta på händelsen senare frågar du mötesorganisatören om det finns en inspelning. Det går bara att titta på livestreamen medan den sänds live.

Läs mer om livestreaming i hjälpcentret för Google Meet

Tillbaka till början

” ”

3 Metodtips för att genomföra distanshändelser


 
3.1 Konfigurera och testa internetanslutningen
 • Anslut till internet med en Ethernet-kabel om du har tillgång till en sådan. I annat fall använder du Wi-Fi på 5 GHz (2.4 GHz har ofta hårdare belastning och videoanslutningarna är kanske inte lika starka).
 • Om du använder Wi-Fi skapar du ett testmöte för att se till att du har en stark signal från den plats där du arbetar. Om du har en direkt siktlinje till routern får du ofta den starkaste signalen. 
 • Om anslutningen verkar långsam kör du ett hastighetstest för att kontrollera att du har minst 3,2 mbps upp- och nedladdningshastighet.
 • När du deltar i en videokonferens bör du begränsa andra internetaktiviteter i hemmet så att du har tillräckligt med bandbredd.
3.2 Välj rätt miljö
 • Sitt i ett väl upplyst område, helst med ljus som lyser på ansiktet och inte bakom dig, för att undvika att skapa en silhuett. Gör ett testmöte med en kollega för att ställa in kamerans position och belysningen korrekt.
 • Enkla bakgrunder och prydliga rum ser oftast professionella ut i företagsmöten.
 • Platser med minimalt bakgrundsbrus fungerar bäst, men om du befinner dig på en högljudd plats kan du stänga av ljudet på mikrofonen när du inte pratar och du kan använda Meets direkttextningsfunktion för att visa textning i realtid.
3.3 Utrustningstips

Hörlurar, mikrofon och kamera

 • Överväg att använda hörlurar eller hörsnäckor för optimalt ljud och minska eventuella ekon i mötet.
 • Om du skriver medan du pratar kan du skaffa en extern mikrofon, till exempel en headsetmikrofon eller en USB-mikrofon för poddsändning.
 • Hörlurar och mikrofoner med sladd ger ofta bättre ljudkvalitet än trådlösa.
 • Uppgradera headsetet, mikrofonen och kameran till senaste firmware-versionen från tillverkaren.
 • Se till att Meet använder rätt kameror, mikrofon och högtalare. Även om du använder ett headset kan Meet i själva verket använda den inbyggda mikrofonen:

Lös problem med en långsam enhet eller dålig prestanda

 • Uppdatera datorn till den senaste versionen av operativsystemet.
 • Överväg att presentera från en annan laptop, om du har en, eller en smartphone (med iOS- eller Android Meet-appen), för att sprida ut CPU-användningen.
 • Programvara eller maskinvara som inspekterar eller ändrar Meet-trafik (exempelvis lokala brandväggar och virusprogram) kan sänka videokvaliteten. Se till att sådana verktyg inte stör dina videosamtal. 
 • Använd en skärm. Två eller fler bildskärmar kan orsaka kraftig belastning på CPU och GPU.

  Läs Felsöka video- och ljudkvalitet i ett möte om du fortfarande har problem med Meet-videomötets kvalitet eller anmäl ett problem.

3.4 Gör ett test

En dag i före:

 • Starta om datorn.
 • Gå med i ett testmöte därifrån som du planerar att delta i mötet och se till att kameran och mikrofonen är anslutna och att internetanslutningen är stabil.

10 minuter före:

 • Stäng alla flikar och starta om webbläsaren.
 • Om du presenterar öppnar du Presentationer och har presentationen redo i förväg (inläsningen av Presentationer kan tillfälligt innebära en hög CPU-belastning, vilket kan påverka bild- och ljudkvalitet).
 • Om du vill se deltagarna i mötet samtidigt som du visar en presentation kan du ändra skärmens layout.
3.5 Förberedelser och tips om etikett
 • Undvik störningar genom att be deltagarna att stänga av ljudet när de inte pratar. Om du vill slå av eller på ljudet för dig själv klickar du på Ljud av  längst ned i videofönstret eller använder kortkommandot ⌘/Ctrl + D.
 • Etablera mötesregler. Några exempel: kom tillbaka i tid efter en rast eller visa hänsyn när vi turas om att prata.
 • Skapa en regel för att bestämma turordningen för att prata. Exempel: Skicka ett chattmeddelande under mötet när du vill föreslå ett ämne eller prata.
 • Tillåt eller avvisa externa deltagare vid behov. Externa deltagare som inte är med i Kalender-händelsen måste be om att få gå med i mötet. Personer i videomötet som finns på samma domän som händelseorganisatören måste godkänna begäran innan de får gå med i mötet. Be deltagarna att gå med tio minuter innan händelsen börjar för att undvika förseningar i starten.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny