Współpracujesz z osobami, które pracują zdalnie, ale też w biurze? Dowiedz się, jak lepiej współpracować w środowiskach hybrydowych

Organizowanie dużych wydarzeń zdalnych

Google Workspace – samouczek dla firm
Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości aplikacji Google w pracy lub w szkole? Zarejestruj się, by skorzystać z bezpłatnej wersji próbnej Google Workspace

 ""Czego się nauczysz

Jak organizować duże wydarzenia wirtualne, takie jak spotkania wideo i transmisje na żywo, przy użyciu Google Meet. 

Co będzie Ci potrzebne

"" Około 10 minut.
Konto Konto Konto Google Workspace – jeszcze go nie masz? Już dzisiaj rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

„.”

W tym samouczku

""
Tworzenie wydarzenia z udziałem osób z organizacji i spoza niej Tworzenie wydarzenia z transmisją na żywo Sprawdzone metody organizowania wydarzeń zdalnych
„.”

1. Tworzenie wydarzenia z udziałem osób z organizacji i spoza niej

Rozwiń wszystko  |  Zamknij wszystkoZamknij wszystko

Omówienie

Utwórz wydarzenie w Kalendarzu i Google Meet, jeśli:

 • ma w nim uczestniczyć mniej niż 250 osób,
 • chcesz zaprosić osoby z organizacji lub gości z zewnątrz,
 • wydarzenie zakłada pracę zespołową.
1.1 Tworzenie wydarzenia w Kalendarzu
 1. Kalendarzu kliknij Utwórz "".
 2. Dodaj tytuł, datę i godzinę wydarzenia.
 3. Kliknij Dodaj gości, a następnie dodaj uczestników.
  Uwaga: spotkanie wideo w Google Meet jest automatycznie dodawane, gdy dodasz gościa. Możesz również kliknąć Dodaj rozmowę wideo w Google Meet, zanim dodasz uczestników.
 4. (Opcjonalnie) Dodaj opis wydarzenia lub załączniki (np. plan spotkania lub prezentację).
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Kliknij Wyślij.
1.2 Konfigurowanie wydarzenia z uwzględnieniem współpracy

Przed spotkaniem: opracuj plan i udostępnij treści

 1. Na stronie głównej usługi Dokumenty wybierz jedną z tych opcji: 

  • Aby utworzyć pusty dokument, kliknij Utwórz "".

  • Aby użyć szablonu, kliknij Galeria szablonów. Wypróbuj jeden z szablonów notatek ze spotkania.
 2. Dodaj szczegóły planu spotkania – w tym linki do plików, nad którymi chcesz współpracować.

  Uwaga: upewnij się, że uczestnicy mają właściwy poziom dostępu do udostępnionych plików.

 3. Kliknij Udostępnij, by udostępnić plan spotkania.
 4. Dołącz plan spotkania do wydarzenia w Kalendarzu:
  1. Kliknij dwukrotnie wydarzenie w siatce Kalendarza.
  2. Kliknij Dodaj załącznik "" i wybierz plan spotkania.
  3. Kliknij Zapisz.
  4. Kliknij Wyślij.

Więcej informacji o udostępnianiu i poziomach dostępu znajdziesz w artykule Pierwsze kroki z Dokumentami.

Podczas wydarzenia: używaj 2 okien Chrome

 1. Użyj pierwszej karty do interakcji z uczestnikami w Hangouts Meet. 

 2. Zamiast prezentować program i udostępnione materiały w Hangouts Meet, otwórz je w drugiej karcie, by móc przeglądać zawartość i współpracować w czasie rzeczywistym.

 3. Ustaw karty obok siebie, by wyświetlać zawartość i uczestników w tym samym czasie.
 4. Zachęć uczestników do ustawienia takiego samego widoku.

Uwaga: przypomnij osobom prowadzącym wydarzenie, że muszą informować uczestników, kiedy należy przełączyć widok na nową treść. Na przykład: „Spójrzmy teraz na slajd 5”.

Opcjonalnie: podczas wydarzenia udostępniaj wirtualną tablicę

Jeśli Twoja organizacja korzysta z Jamboarda, możesz przeprowadzić burzę mózgów, używając wirtualnej tablicy. Otwórz aplikację internetową Jamboard, wchodząc na https://jamboard.google.com, lub otwórz Jam w aplikacji Jamboard na smartfonie i udostępnij go podczas spotkania. W trakcie sesji Jamu każdy może rysować, dodawać obrazy i otwierać pliki Google.
 

1.3 Dołączanie do wydarzenia

Dołączanie do wydarzenia z Gmaila

 1. Otwórz Gmaila i na pasku bocznym w sekcji Meet kliknij Moje spotkania.
 2. Wybierz opcję:
  • Kliknij Dołącz do spotkania i wpisz kod spotkania.
  • Najedź kursorem na spotkanie w sekcji Moje spotkania po lewej stronie.
 3. Kliknij Dołącz.

Dołączanie do wydarzenia z Kalendarza

 1. W Kalendarzu Google kliknij wydarzenie, do którego chcesz dołączyć.
 2. Kliknij Dołącz w Google Meet.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij Dołącz teraz.

Dołączanie do Google Meet

Dołączanie do wydarzenia z Meet

Jeśli spotkanie jest widoczne na liście zaplanowanych wydarzeń w Meet, wybierz je i kliknij Dołącz teraz. Możesz też dołączyć, podając kod spotkania:

 1. W przeglądarce otwórz https://meet.google.com.
 2. Kliknij Wpisz kod lub nazwę spotkania a potem wpisz szczegóły a potem kliknij Dołącz.
  • Kod spotkania to ciąg liter na końcu linku do spotkania. Nie musisz wpisywać łączników.
  • Nazw spotkań możesz używać tylko z osobami w organizacji. Ta funkcja jest obecnie dostępna tylko dla użytkowników Google Workspace.
  • Jeśli Twoja organizacja kupiła i zainstalowała sprzęt do Google Meet, możesz też wpisać na nim kod lub nazwę spotkania.

 3. Kliknij Dołącz.

Jeśli masz problem z dołączeniem do spotkania, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z Google Meet.

1.4 Prowadzenie prezentacji podczas wydarzenia
Organizatorzy spotkań korzystający z Google Workspace for Education mogą uniemożliwiać uczestnikom udostępnianie ekranu.
 1. Na Dysku Google otwórz plik Dokumentów Google, Arkuszy Google lub Prezentacji Google, który chcesz udostępnić lub zaprezentować.
 2. (Opcjonalnie) Aby edytować dokument, arkusz kalkulacyjny lub prezentację jednocześnie z gośćmi:
  1. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij.
  2. Dodaj tytuł dokumentu i kliknij Zapisz.
  3. Dodaj gości spotkania i daj wszystkim uprawnienia Edytor.
  4. Kliknij Wyślij.
 3. Otwórz Google Meet i dołącz do spotkania.
 4. Kliknij Zaprezentuj teraz i wybierz, co chcesz udostępnić:
  • cały ekran,
  • okno,
  • kartę.
 5. Kliknij Udostępnij.

Wskazówka: jeśli nie używasz przeglądarki Chrome (która automatycznie ukrywa wyskakujące okienka z powiadomieniami), wycisz lub wyłącz powiadomienia, aby nie wyświetlały się podczas prezentacji.

Jeśli masz włączoną kamerę, podczas prezentacji uczestnicy nadal będą widzieli z niej obraz.

Jeśli masz problemy z prowadzeniem prezentacji, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z Google Meet.

Dołączanie tylko w celu poprowadzenia prezentacji

Gdy dołączysz w celu poprowadzenia prezentacji, na spotkaniu widać będzie tylko otwarte na komputerze okno lub aplikację. Nie będzie odbierany ani przekazywany żaden dźwięk ani inny obraz.

 1. Wejdź na https://meet.google.com/.
 2. Wybierz opcję:
  • Wybierz zaplanowane spotkanie.
  • Kliknij Wpisz kod lub nazwę spotkania a potem wpisz szczegóły a potem kliknij Dołącz.
 3. Kliknij Prezentuj.
 4. Wybierz okno lub aplikację.
 5. Kliknij Udostępnij.

Zatrzymywanie prezentacji

Meet wybierz jedną z opcji:

 • Cały ekran lub Okno – u góry kliknij Przestań udostępniać ekran lub u dołu kliknij Przestań udostępniać.
 • Karta Chrome – u góry kliknij Zatrzymaj.
1.5 Nagrywanie wydarzenia

Nagrywanie jest dostępne tylko w komputerowej wersji Meet. Użytkownicy aplikacji mobilnej nie mogą kontrolować nagrywania, ale otrzymują powiadomienie o jego rozpoczęciu i zakończeniu.

Nie możesz nagrywać, jeśli dołączasz tylko w celu prezentowania – na przykład na laptopie, gdy jesteś już w sali wideokonferencyjnej. Najpierw dołącz do spotkania wideo i rozpocznij prezentację, a dopiero potem włącz nagrywanie.

Korzystanie z tej funkcji jest możliwe tylko pod warunkiem, że została włączona dla organizacji. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem.
 1. Otwórz Meet.
 2. Podczas spotkania wideo u dołu kliknij Czynności "" a potem Nagrywanie a potem Rozpocznij nagrywanie a potem Początek.
  W razie potrzeby kliknij Nie mogę znaleźć przycisku nagrywania.
 3. Poczekaj na rozpoczęcie nagrywania.
  Pozostali uczestnicy spotkania są powiadamiani o rozpoczęciu i zatrzymaniu nagrywania.
 4. Aby zakończyć nagrywanie, kliknij Zatrzymaj nagrywanie.
  Nagrywanie jest też zatrzymywane, gdy wszyscy uczestnicy opuszczą spotkanie.
 5. Ponownie kliknij Zatrzymaj nagrywanie, aby potwierdzić.

Gdy plik z nagraniem będzie gotowy, zostanie zapisany w folderze nagrań z Meet na Moim dysku organizatora spotkania. Osoba, która rozpoczęła nagrywanie, i organizator spotkania otrzymają e-maila z linkiem do nagrania.

Nagrywanie spotkania

Powrót do początku

„.”

2. Tworzenie wydarzenia z transmisją na żywo


 
Omówienie

Korzystanie z tej funkcji jest możliwe tylko pod warunkiem, że została włączona dla organizacji. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z administratorem.

Do wydarzenia takiego jak spotkanie całej organizacji możesz dodać transmisję na żywo tylko do wyświetlania. W takim wydarzeniu może wziąć udział do 100 tys. osób z organizacji.

Utwórz wydarzenie z transmisją na żywo dla osób prowadzących prezentacje, które będą mogły rozpoczynać i wstrzymywać transmisję na żywo podczas spotkania oraz nagrywać wydarzenie. Następnie utwórz drugie wydarzenie tylko do wyświetlania dla gości.

2.1 Tworzenie wydarzenia z transmisją prezentacji na żywo
 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij Utwórz Plus a potem Wydarzenie a potem Więcej opcji.
 3. Dodaj informacje o wydarzeniu, takie jak data, godzina i opis.
 4. Dodaj gości, którym chcesz pozwolić na pełne uczestnictwo w spotkaniu wideo. 
  • Wszyscy goście dodani do tego wydarzenia mogą być widziani i słyszani oraz mogą udostępniać swoje ekrany.
  • Można dodawać osoby z innych organizacji i zaufanych domen. Nagrywać i kontrolować transmisję mogą jednak tylko osoby z Twojej organizacji.
 5. Obok Dołącz w Google Meet kliknij strzałkę w dół "" a potem Dodaj transmisję na żywo.
 6. Ponownie kliknij Dodaj transmisję na żywo, aby potwierdzić.
 7. Kliknij Zapisz a potem Wyślij.
  Uwaga: transmisja nie jest uruchamiana automatycznie. Podczas spotkania kliknij w prawym dolnym rogu , a następnie Transmisja na żywo a potem Rozpocznij transmisję.
2.2 Tworzenie dodatkowego wydarzenia w trybie tylko do wyświetlania

Aby zaprosić określone osoby na transmisję na żywo, którą można tylko oglądać, utwórz wydarzenie tylko do wyświetlania. Zostanie ono dodane do Kalendarzy tych osób wraz z linkiem dla gości z uprawnieniami tylko do wyświetlania.

Osób zaproszonych na to wydarzenie nie można na nim zobaczyć ani usłyszeć, nie mogą one też niczego prezentować, nagrywać spotkania ani sterować transmisją.

Wskazówka: zaproszeni goście z uprawnieniami tylko do wyświetlania mogą dołączać do transmisji na żywo, nawet jeśli ich konta nie obsługują transmisji na żywo lub gdy ich organizacje mają ją wyłączoną.

 1. Otwórz Kalendarz Google.
 2. Kliknij utworzone przez siebie wydarzenie z transmisją na żywo a potem Edytuj "".
 3. U góry kliknij Więcej czynności a potem Utwórz wydarzenie w trybie tylko do wyświetlania.
 4. Dodaj gości lub pokoje z dostępem tylko do wyświetlania, oraz inne informacje (np. opis).
 5. Kliknij Zapisz a potem Wyślij.
2.3 Rozpoczynanie wydarzenia z transmisją na żywo

Jeśli administrator na to zezwolił, transmisję na żywo może rozpocząć i zatrzymać dowolny uczestnik z tej samej organizacji co organizator spotkania.

Może rozpocząć lub zatrzymać transmisję na żywo Dostęp tylko do wyświetlania, nie może kontrolować transmisji na żywo
Organizator spotkania  
Należysz do tej samej organizacji co organizator transmisji na żywo Goście z uprawnieniami tylko do wyświetlania
Administrator udzielił Ci dostępu do oglądania transmisji na żywo  
Dołączasz jako uczestnik z pełnymi uprawnieniami  

 

 1. Otwórz Kalendarz Google i dołącz do spotkania wideo.
 2. Kliknij Więcej "" a potem Rozpocznij transmisję.
 3. Potwierdź, że chcesz rozpocząć transmisję. W trakcie transmisji w lewym górnym rogu widoczny jest napis „Na żywo”. Goście, którzy mają uprawnienia tylko do wyświetlania, mogą wtedy oglądać spotkanie, korzystając z adresu URL transmisji.
 4. Kliknij Więcej "" a potem Zatrzymaj transmisję.
 5. Potwierdź, że chcesz zatrzymać transmisję.
 
Jeśli masz problemy z transmisją, zapoznaj się z artykułem Rozwiązywanie problemów z Google Meet.
 
2.4 Nagrywanie wydarzenia z transmisją na żywo

Uczestnicy z pełnymi uprawnieniami należący do tej samej organizacji co organizator spotkania mogą nagrać transmisję na żywo, by umożliwić innym osobom obejrzenie jej po zakończeniu spotkania. Wydarzenia z transmisją na żywo nie są nagrywane automatycznie – musisz to zrobić samodzielnie.

Aby nagrać transmisję na żywo, podczas spotkania kliknij Więcej Więcej a potem Nagraj spotkanie.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Nagrywanie spotkania wideo.

Jeśli masz problem z nagrywaniem, zobacz sekcję Odtwarzanie, udostępnianie, pobieranie i zapisywanie nagrania.

2.5 Oglądanie wydarzenia z transmisją na żywo
Osoby korzystające z linku do transmisji na żywo nie mogą wchodzić w interakcję z uczestnikami spotkania ani innymi osobami oglądającymi tę transmisję.

Aby obejrzeć transmisję na żywo, goście mogą:

 • kliknąć link do transmisji na żywo w wydarzeniu w Kalendarzu lub w e-mailu;
 • skorzystać z sali konferencyjnej, która została dodana do wydarzenia i w której skonfigurowano urządzenie Chromebox lub Chromebase wideokonferencje.

Podczas oglądania wydarzenia z transmisją na żywo możesz:

 • zatrzymywać i uruchamiać odtwarzanie na żywo,
 • dostosowywać prędkość odtwarzania i jakość wideo,
 • odtwarzać wideo na telewizorze,
 • przełączać obraz na tryb pełnoekranowy.

Uwaga: jeśli chcesz obejrzeć wydarzenie później, poproś organizatora spotkania o nagranie. Transmisję na żywo można obejrzeć tylko w czasie jej nadawania.

Powrót do początku

„.”

3. Sprawdzone metody organizowania wydarzeń zdalnych


 
3.1 Konfigurowanie i testowanie połączenia z internetem
 • Połącz się z internetem za pomocą kabla Ethernet, jeśli jest dostępny. Jeśli go nie masz, użyj sieci Wi-Fi 5 GHz (sieć 2,4 GHz jest często bardziej obciążona i połączenie wideo może mieć gorszą jakość).
 • Jeśli korzystasz z Wi-Fi, utwórz spotkanie testowe, aby się upewnić, że sygnał w Twoim miejscu pracy jest wystarczająco silny. Najsilniejszy sygnał zazwyczaj możesz uzyskać, jeśli znajdujesz się w linii prostej od routera i nic go nie zasłania.
 • Jeśli połączenie wydaje się wolne, przeprowadź test szybkości, aby się upewnić, że prędkość wysyłania i pobierania wynosi co najmniej 3,2 Mb/s.
 • Podczas rozmowy wideo ogranicz inną aktywność internetową w domu, aby zadbać o odpowiednią przepustowość sieci.
3.2 Wybieranie odpowiedniego otoczenia
 • Usiądź w dobrze oświetlonym miejscu, najlepiej przy świetle padającym na twarz, a nie od tyłu, tak aby Twoja postać nie była widoczna jako ciemna sylwetka. Przeprowadź testową rozmowę ze współpracownikiem, aby prawidłowo ustawić kamerę i oświetlenie.
 • Proste tła i czyste, uporządkowane pomieszczenia wyglądają najbardziej profesjonalnie podczas rozmów biznesowych.
 • Najlepsze są miejsca z minimalnym poziomem hałasu w tle. Jeśli jednak wokół Ciebie jest głośno, wycisz mikrofon, kiedy nie mówisz. Możesz też włączyć funkcję wyświetlania napisów na żywo w Meet.
3.3 Wskazówki dotyczące sprzętu

Słuchawki, mikrofon i kamera

 • Rozważ korzystanie ze słuchawek nausznych lub dousznych, aby uzyskać optymalną jakość dźwięku i ograniczyć potencjalne echo podczas rozmowy.
 • Jeśli zamierzasz pisać podczas mówienia, rozważ korzystanie z mikrofonu zewnętrznego, na przykład wbudowanego w zestaw słuchawkowy, lub mikrofonu USB do podcastów.
 • Przewodowe zestawy słuchawkowe i mikrofony często zapewniają lepszą jakość dźwięku niż bezprzewodowe.
 • Zaktualizuj oprogramowanie zestawu słuchawkowego, mikrofonu i kamery do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta.
 • Upewnij się, że Meet używa odpowiednich głośników, mikrofonu i kamery. Na przykład gdy korzystasz z zestawu słuchawkowego, sprawdź, czy Meet przypadkiem nie używa mikrofonu wbudowanego w komputer:

Rozwiązywanie problemów z powolnym działaniem urządzenia

 • Zaktualizuj system operacyjny komputera do najnowszej wersji.
 • Aby nie obciążać nadmiernie procesora, rozważ prowadzenie prezentacji z drugiego laptopa (jeśli go masz) lub smartfona (z aplikacją Meet na iOS lub Androida).
 • Oprogramowanie lub sprzęt, które sprawdza lub zmienia ruch Meet (na przykład lokalna zapora sieciowa czy oprogramowanie antywirusowe), może powodować obniżenie jakości obrazu. Upewnij się, że takie narzędzia nie zakłócają rozmów wideo. 
 • Używaj jednego monitora. Większa liczba wyświetlaczy może znacznie obciążyć procesor i kartę graficzną.

  Jeśli nadal występują problemy z jakością połączeń w Meet, przeczytaj artykuł Rozwiązywanie problemów z Hangouts Meet lub zgłoś problem.

3.4 Próbne rozpoczęcie wydarzenia

1 dzień wcześniej:

 • Uruchom ponownie komputer.
 • Dołącz do spotkania testowego z miejsca, w którym planujesz wziąć udział w rzeczywistym spotkaniu, aby sprawdzić, czy kamera i mikrofon są podłączone oraz czy połączenie z internetem jest stabilne.

10 minut wcześniej:

 • Zamknij wszystkie karty i ponownie uruchom przeglądarkę.
 • Jeśli prowadzisz prezentację, otwórz Prezentacje, by mieć zawczasu przygotowany materiał (uruchamianie aplikacji może chwilowo zwiększyć obciążenie procesora, co przekłada się na jakość dźwięku i obrazu).
 • Jeśli chcesz widzieć uczestników spotkania, jednocześnie wyświetlając prezentację, możesz zmienić układ ekranu.
3.5 Wskazówki dotyczące przygotowań i etykiety
 • Aby uczestnicy nie przeszkadzali sobie nawzajem, poproś ich o wyciszenie mikrofonu, gdy nie mówią. Aby wyciszyć mikrofon lub wyłączyć wyciszenie, u dołu okna rozmowy wideo kliknij Wycisz "" lub użyj skrótu klawiszowego ⌘/Ctrl + D.
 • Ustal zasady spotkania – takie jak niespóźnianie się po przerwach lub wypowiadanie się po kolei.
 • Ustal zasady dotyczące zabierania głosu – np. korzystanie z czatu, by zasygnalizować chęć zgłoszenia nowego tematu lub podzielenia się uwagami.
 • Zaakceptuj lub zablokuj uczestników z zewnątrz. Osoby z zewnątrz, które nie zostały dodane do wydarzenia w Kalendarzu, muszą poprosić o zgodę na dołączenie do rozmowy. Taką prośbę musi zaakceptować ktoś z tej samej domeny co organizator wydarzenia. Aby spotkanie mogło rozpocząć się punktualnie, poproś uczestników o dołączenie do niego na 10 minut przed zaplanowaną godziną.

Powrót do początku


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false